9.9 C
Athens
Τρίτη, 31 Ιανουαρίου, 2023

Οι σημαντικότερες διατάξεις του Ν.4837/2021 (ΦΕΚ 178Α/2021) για Δημόσιο και ΟΤΑ

Δημοσιεύθηκε ο Ν.4837/2021 (ΦΕΚ 178Α/01-10-2021) «Πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης ανηλίκων, Πρόγραμμα «Κυψέλη» για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, διατάξεις για την προώθηση της αναδοχής και της υιοθεσίας, «Προσωπικός Βοηθός για τα Άτομα με Αναπηρία» και άλλες διατάξεις.»

Οι σημαντικότερες διατάξεις που αφορούν σε Δημόσιο, ΟΤΑ είναι οι εξής:

I. Πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης ανηλίκων

Με το Μέρος Α’ του νόμου (άρθρα 1 έως 12) θεσπίζεται σειρά μέτρων, τα οποία αποσκοπούν στην πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου της παιδικής κακοποίησης.

«Φορείς Παιδικής Προστασίας» κατά την περίπτ.δ’ του άρθρου 3 είναι: οι φορείς κοινωνικής πρόνοιας δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, οι οποίοι παρέχουν οργανωμένες υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας για την προστασία του ανηλίκου, συμπεριλαμβανομένου του ανηλίκου με αναπηρία, κατά την έννοια του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α΄ 16), του άρθρου 1 του ν. 2345/1995 (Α΄ 213) και των άρθρων 1 και 2 του ν. 4756/2020 (Α΄ 235).

Ειδικότερα, στους Φορείς Παιδικής Προστασίας συμπεριλαμβάνονται οι φορείς που έχουν την ευθύνη λειτουργίας:

δα) Παραρτημάτων Προστασίας Παιδιού των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας των Περιφερειών και των Μονάδων Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας ιδιωτικού δικαίου.

δβ) Μονάδων Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης, και ειδικότερα παιδικών, βρεφικών, βρεφονηπιακών σταθμών, σταθμών ολοκληρωμένης φροντίδας και Μονάδων Απασχόλησης βρεφών και νηπίων.

δγ) Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία, και

δδ) παιδικών κατασκηνώσεων

Με το άρθρο 4 θεσπίζεται υποχρέωση μέριμνας των Φορέων Παιδικής Προστασίας για την έγκαιρη αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης των ανηλίκων που τελούν υπό την προστασία τους.

Με το άρθρο 5 ορίζεται υπάλληλος, με συγκεκριμένα προσόντα και εμπειρία, ως Υπεύθυνος Παιδικής Προστασίας, ο οποίος συγκεντρώνει τις αναφορές περιστατικών παιδικής κακοποίησης και τις διαβιβάζει στις αρμόδιες αρχές.

Στην παρ.2.α του άρθρου 79 ορίζεται ότι η ισχύς της παρ. 5 του άρθρου 5, περί της υποχρέωσης των Φορέων Παιδικής Προστασίας για υποβολή στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) αντιγράφου της απόφασης ορισμού Υπεύθυνου Προστασίας Ανηλίκων στο πλαίσιο της διαδικασίας πιστοποίησής τους, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 2646/1998 (Α΄ 236), αρχίζει από την 1η.1.2022.

Με το άρθρο 6 θεσπίζεται έννομη προστασία του Υπεύθυνου Παιδικής Προστασίας και του προσωπικού των Φορέων Παιδικής Προστασίας από τον κίνδυνο καταχρηστικών εγκλήσεων, αγωγών και πειθαρχικών κυρώσεων, σε σχέση με περιστατικά κακοποίησης που ανέφεραν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Στο άρθρο 7 προβλέπεται, για κάθε νέα πρόσληψη, υποχρέωση προσκόμισης αντιγράφου ποινικού μητρώου που να αποδεικνύει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε συγκεκριμένα αδικήματα, που θα τον καθιστούσαν ακατάλληλο για εργασία σε χώρο με παιδιά, καθώς και υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνει ότι κατά τον χρόνο υποβολής της, δεν εκκρεμεί ποινική δίωξη και ότι δεν βρίσκεται σε ισχύ καταδικαστική απόφαση για τα ίδια αδικήματα, η οποία ακόμα δεν έχει καταστεί αμετάκλητη. Η εν λόγω υποχρέωση εκτείνεται και στους ενδιαφερόμενους εθελοντές. Παράλληλα, η ίδια υποχρέωση καταλαμβάνει και το υφιστάμενο προσωπικό των Φορέων Παιδικής Προστασίας (συμπεριλαμβανομένων των εθελοντών), οι οποίοι οφείλουν να προσκομίσουν το εν λόγω πιστοποιητικό εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του Ν.4837/21 (ημερ.δημοσ. 01.10.2021).

Με το άρθρο 8 συνδέεται η υποχρέωση προσκόμισης αντιγράφου ποινικού μητρώου και υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 7 με τη διαδικασία αδειοδότησης των Φορέων Παιδικής Προστασίας και καθίσταται προϋπόθεση για την έκδοση άδειας λειτουργίας, καθώς και για την ανανέωση της υφιστάμενης άδειας.

Με το άρθρο 9 θεσπίζεται υποχρέωση του Υπεύθυνου Παιδικής Προστασίας να υποβάλλει τις αναφορές περιστατικών κακοποίησης στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.).

Στο άρθρο 10 ορίζεται ότι οι Φορείς Παιδικής Προστασίας υποχρεούνται να ενισχύσουν τις δεξιότητες προσωπικού και εθελοντών ιδίως ως προς τον εντοπισμό των κινδύνων κακοποίησης, την αναγνώριση της κακοποίησης και τη μεθοδολογία καταγραφής των περιστατικών.

Στο άρθρο 11 προβλέπεται η επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του νόμου.

Με το άρθρο 12 χορηγείται η νομοθετική εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εσωτερικών, αφενός, στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αφετέρου, να ρυθμίσουν τεχνικά και λεπτομερειακά θέματα.

II. Πρόγραμμα «ΚΥΨΕΛΗ»- Ρυθμίσεις για τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

Με το Μέρος Β’ του νόμου (άρθρα 13 έως 21) εισάγεται παιδαγωγικό πρόγραμμα σε όλους τους βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς της χώρας και πρόγραμμα για την έγκαιρη διάγνωση για αναπτυξιακές ή άλλες δυσκολίες ή αναπηρίες βρεφών και νηπίων.

Στο άρθρο 13 ορίζεται ότι στο σύνολο των δημοτικών, ιδιωτικών και δημόσιων, βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών εφαρμόζεται το πρόγραμμα «Κυψέλη», το οποίο έχει ως στόχο:

α) την ανάπτυξη και ενίσχυση των δυνατοτήτων και δεξιοτήτων των βρεφών και των νηπίων μέσω, ιδίως, του παιχνιδιού και με σεβασμό στη μοναδικότητα και στον ατομικό ρυθμό ανάπτυξης κάθε βρέφους και νηπίου, καθώς και την ενδυνάμωση της σχέσης μεταξύ οικογένειας και σταθμού και

β) την τακτική παρακολούθηση και αξιολόγηση της ανάπτυξης και της προόδου των βρεφών και των νηπίων, προκειμένου να επιτευχθούν η έγκαιρη ανίχνευση δυνατοτήτων και αναγκών και η παραπομπή για περαιτέρω διερεύνηση τυχόν μαθησιακών δυσκολιών, αναπηριών ή άλλων διαταραχών.

Στο άρθρο 14 αναλύεται το περιεχόμενο του προγράμματος.

Με το άρθρο 15 συστήνεται για πρώτη φορά Εθνικό Συμβούλιο Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης για την επιστημονική έρευνα και μελέτη των θεμάτων λειτουργίας των βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, καθώς και για τη διαρκή επιστημονική και τεχνική υποστήριξη του σχεδιασμού και της εφαρμογής του προγράμματος «Κυψέλη»

Στα άρθρο 16 έως 18 περιλαμβάνονται ρυθμίσεις σχετικά με τη σύνθεση, τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου.

Με το άρθρο 19 εισάγεται για πρώτη φορά ο θεσμός του μέντορα για την επιμόρφωση και την υποστήριξη του προσωπικού των σταθμών, ο οποίος έχει ενισχυτικό και ενθαρρυντικό ρόλο.

Με το άρθρο 20 χορηγούνται οι απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις στους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών για την έκδοση υπουργικών αποφάσεων που θα ρυθμίζουν λεπτομέρειες για την εφαρμογή του προγράμματος.

Με το άρθρο 21 καταργείται η παρ. 5 του άρθρου 41 του ν. 3801/2009 (Α’ 163), ως προς το εφαρμοζόμενο παιδαγωγικό πρόγραμμα στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς των δήμων.

III. Αναδοχή και υιοθεσία τέκνων

Το Μέρος Γ’ του νόμου (άρθρα 22 έως 31) περιλαμβάνουν ρυθμίσεις για το ρυθμιστικό πλαίσιο της αναδοχής και της υιοθεσίας.

Με το άρθρο 28 τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4538/2018 (Α΄ 85) ως προς τις κατά περίπτωση προϋποθέσεις ανάθεσης της εποπτείας της αναδοχής.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, εισάγονται διορθωτικές προσθήκες στο σύστημα εποπτείας της αναδοχής, ώστε αυτή να διεξάγεται από δημόσιο κοινωνικό λειτουργό που διαμένει στην ίδια περιφερειακή ενότητα με τους αναδόχους. Στόχος είναι η αντιμετώπιση της δυσκολίας εποπτείας, λόγω γεωγραφικής απόστασης.

Ειδικότερα, ορίζεται ότι η εποπτεία της αναδοχής ανατίθεται, μεταξύ άλλων, στα δημοτικά βρεφοκομεία, για τους ανηλίκους που έχουν υπό την προστασία τους, όταν αυτοί τοποθετούνται σε αναδοχή και οι ανάδοχοι γονείς κατοικούν εντός της περιφερειακής ενότητας, στην οποία βρίσκεται η έδρα του φορέα.

Στην παρ.2.β του άρθρου 79 ορίζεται ότι το άρθρο 28 εφαρμόζεται για νέες τοποθετήσεις ανηλίκων σε αναδοχή, οι οποίες πραγματοποιούνται από την 1η.1.2022

Με το άρθρο 29 τροποποιείται το άρθρο 14 του ν. 4538/2018 (Α΄ 85) και εισάγεται εξαίρεση από τα εκπαιδευτικά προγράμματα των υποψηφίων για αναδοχή στις περιπτώσεις αναδοχής τέκνου συζύγου ή έτερου μέρους συμφώνου συμβίωσης.

Με το άρθρο 31 αντικαθίσταται η παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 2345/1995 (Α΄ 213) και ορίζεται ότι με απόφαση του Περιφερειάρχη ορίζεται σε κάθε περιφερειακή ενότητα ένας (1) τουλάχιστον κοινωνικός λειτουργός ή άλλος κοινωνικός επιστήμονας που υπηρετεί σε αυτή, ως κοινωνικός σύμβουλος. Σε περίπτωση υποστελέχωσης της περιφέρειας από υπαλλήλους σχετικών ειδικοτήτων και για την αποτελεσματική λειτουργία του θεσμού, δύναται να ορίζεται ως κοινωνικός σύμβουλος και υπάλληλος των ανωτέρω ειδικοτήτων που υπηρετεί σε δήμους ή νομικά πρόσωπα αυτών, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Δημοσίου, που εδρεύουν στην οικεία περιφερειακή ενότητα.

Ο κοινωνικός σύμβουλος ασκεί επίβλεψη και συνεχή παρακολούθηση των υπηρεσιών που παρέχονται από τους φορείς που παρέχουν οργανωμένες κοινωνικές υπηρεσίες, που έχουν σχέση με την προστασία του παιδιού ή ατόμων με αναπηρία (παιδιών και ενηλίκων) ή ηλικιωμένων ή ανιάτων ή χρονίως πασχόντων ατόμων.

IV. Υπηρεσίες κατ’ οίκον φροντίδας βρεφών και νηπίων- Δράση «Νταντάδες της Γειτονιάς»

Στο Μέρος Ε’ του νόμου (άρθρα 40 έως 46) διαμορφώνεται το πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας βρεφών και νηπίων από επιμελητή/τρια για την υλοποίηση της Δράσης «Νταντάδες της Γειτονιάς» η οποία αφορά γονείς και πρόσωπα που έχουν την επιμέλεια βρεφών και νηπίων ηλικίας δύο (2) μηνών έως δύο (2) ετών και έξι (6) μηνών, που εργάζονται μεταξύ άλλων και στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα.

V. Ίδρυση Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης

Με το άρθρο 48 τροποποιείται η παρ.1 του άρθρου 10 του Ν.2072/92 και παρέχεται ρητά η δυνατότητα σε Δήμους και νομικά πρόσωπα αυτών, να ιδρύουν και να έχουν σε λειτουργία κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης για την παροχή υπηρεσιών υγείας και νοσηλείας σε ασθενείς εσωτερικούς ή εξωτερικούς, που έχουν ανάγκη φυσικής αποκατάστασης και πάσχουν από παθήσεις του μυϊκού, νευρικού, κυκλοφοριακού, ερειστικού, αναπνευστικού συστήματος, καθώς και από νοητική αναπηρία, χρησιμοποιώντας τα σύγχρονα μέσα και τις μεθόδους της ιατρικής αποκατάστασης.

VI. Πρόληψη φαινομένων κακοποίησης σε δομές φροντίδας ηλικιωμένων

Στο άρθρο 54 ορίζεται ότι τα άρθρα 7, 8 και 11 του νόμου εφαρμόζονται και στους φορείς και δομές φροντίδας ενηλίκων Αμεα, ηλικιωμένων και χρονίως πασχόντων.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση: Με σκοπό την πρόληψη φαινομένων κακοποίησης σε φορείς/δομές που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας σε ενήλικα ΑμεΑ, ηλικιωμένους και χρονίως πάσχοντες, προβλέπεται, για κάθε νέα πρόσληψη, υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού ποινικού μητρώου που να αποδεικνύει ότι ο ενδιαφερόμενος να εργαστεί στους φορείς/δομές αυτές, δεν έχει καταδικαστεί για συγκεκριμένα αδικήματα, που θα τον καθιστούσαν ακατάλληλο για εργασία στους συγκεκριμένους χώρους. Η εν λόγω προϋπόθεση καταλαμβάνει τις νέες προσλήψεις, την εθελοντική παροχή υπηρεσιών, το υφιστάμενο καθώς και, στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης (ή τροποποίησης υφιστάμενης άδειας λειτουργίας), το φυσικό πρόσωπο που αιτείται την άδεια, τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα και τα μέλη της Διοίκησής του. Παράλληλα, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση των ανωτέρω φορέων/δομών στο νέο αυτό μέτρο πρόληψης της κακοποίησης, προβλέπεται ότι η τήρηση του μέτρου αυτού ελέγχεται από τον κοινωνικό σύμβουλο και, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, μπορούν να επιβληθούν διοικητικές κυρώσεις (χρηματικά πρόστιμα και ανάκληση της πιστοποίησης, αν ο φορέας είναι πιστοποιημένος) από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.


Πηγή: dimosnet.gr

Παρόμοια Άρθρα