11.7 C
Athens
Κυριακή, 29 Ιανουαρίου, 2023

ΠΕΚΕΣ ΚΡΗΤΗΣ: Η λογική των απειλών και των ποινών δεν συνάδει με τη σχέση εμπιστοσύνης προς τον εκπαιδευτικό…

Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού

Επιστολή προς την υπουργό Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, και την υφυπουργό της, Ζέτα Μακρή, Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Θέμα: Προβληματισμοί και σκέψεις των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης σχετικά με την Υ.Α. 108906/ΓΔ4/10-09-2021 (Φ.Ε.Κ. Β ́4189), «Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο».

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ Αξιότιμη κυρία Υφυπουργέ

Μετά το υπόμνημα που σας αποστείλαμε στις 15-02-2021, επανερχόμαστε για να σας εκφράσουμε τον προβληματισμό μας, στο πλαίσιο των καθηκόντων μας ως ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και ως Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου (Ν. 4547/2018, Φ.Ε.Κ. Β ́ 102, άρθ. 4, παρ. 2 και Υ.Α. 158733/ΓΔ4/24-09-2018, Φ.Ε.Κ. Β ́ 4299, άρθ. 3, παρ. 1 και 3, εδ. ιε ́), σχετικά με την Υ.Α. 108906/ΓΔ4/10-09-2021 (Φ.Ε.Κ. Β ́4189).

Από τον Μάρτιο του 2020 έως και σήμερα, οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων, μέσα σε πρωτόγνωρες και πολύ δύσκολες κοινωνικές συνθήκες, υποστήριξαν συνειδητά το έργο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, με γνώμονα τη διατήρηση της σημαντικής σχέσης παιδαγωγού-μαθητή, την υποστήριξη των μαθητών και των οικογενειών τους και τη συνέχιση της μαθησιακής διαδικασίας. Οι εκπαιδευτικοί επιδόθηκαν σε έναν τεράστιο αγώνα, αξιοποιώντας εργαλεία και διαδικασίες σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, χωρίς προγενέστερη εμπειρία και χωρίς επαρκή επιμόρφωση για την υλοποίηση ενός τέτοιου εγχειρήματος, παρά μόνο στη λήξη της περυσινής χρονιάς.

Ξεκινώντας η νέα σχολική χρονιά κύριο μέλημα των εκπαιδευτικών είναι αφενός η ασφαλής λειτουργία των σχολικών μονάδων και αφετέρου η συναισθηματική και η παιδαγωγική υποστήριξη των μαθητών καθώς και η κάλυψη των μαθησιακών κενών.
Συγχρόνως διανύουμε μια περίοδο που διακατέχεται από φόβο, άγχος και ανασφάλεια, με δύσκολα ή σε ορισμένες περιπτώσεις ανεφάρμοστα υγειονομικά πρωτόκολλα στα σχολεία (π.χ. μάθημα γυμναστικής, μουσικής), με μαθητές συνωστισμένους στις τάξεις, με επάνοδο στη δια ζώσης διδασκαλία μετά από δύο χρόνια εναλλαγών τηλε-εκπαίδευσης και δια ζώσης διδασκαλίας, με αμφισβητούμενα μαθησιακά κεκτημένα, με διαπιστωμένα μαθησιακά κενά και χαμένο μορφωτικό κεφάλαιο δύο χρόνων, με ελλείματα στον ψυχοκοινωνικό και συναισθηματικό τομέα σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς.

Σε αυτές τις συνθήκες ξεκινά η νέα σχολική χρονιά, ενώ η πολιτεία θέτει επιτακτικά, αυστηρά και με ασφυκτικές ημερομηνίες τον Συλλογικό προγραμματισμό και την εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο, χωρίς να λαμβάνει υπόψη της όλα τα προηγούμενα και θέτοντας τους εκπαιδευτικούς απέναντι στους Διευθυντές, τους Διευθυντές απέναντι στους Συλλόγους Διδασκόντων και στη πιεστική θέση του να αποφασίσουν αν θα καταχωρήσουν τα ζητούμενα στοιχεία ή θα διωχθούν πειθαρχικά,μετατρέποντας έτσι την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας από μια συλλογική, παιδαγωγική, ανατροφοδοτική διαδικασία, βελτιωτική του εκπαιδευτικού έργου και της λειτουργίας του σχολείου, που υλοποιείται εντός της σχολικής μονάδας, αφορά τον Σύλλογο Διδασκόντων και μένει εντός της σχολικής μονάδας, σε μια γραφειοκρατική διαδικασία καταγραφής και ποσοτικής αποτίμησης δεικτών που θα πραγματοποιηθεί υπό την απειλή των συνεπειών της άρνησης.

Όμως η λογική των απειλών και των ποινών δεν συνάδει με τη σχέση εμπιστοσύνης προς τον εκπαιδευτικό και το εκπαιδευτικό σύστημα που οφείλει να εμπνέει και να καλλιεργεί η πολιτεία.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΞΗΣ 18/28-09-2021 ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο, 28 Σεπτεμβρίου 2021
Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης
ΕΙΡΗΝΗ ΒΙΔΑΚΗ


Πηγή: proavlio.gr

Παρόμοια Άρθρα