8.7 C
Athens
Κυριακή, 29 Ιανουαρίου, 2023

AΠΔΠΧ: «Καμπάνα» σε επιμελητήριο για διακίνηση προσωπικών δεδομένων. Κοινοποίησε έγγραφο σε αναρμόδιες αρχές

Τι προβλέπει απόφαση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Πρόστιμο 5.000 ευρώ για παραβίαση αρχών νόμιμης, αντικειμενικής και διαφανούς επεξεργασίας

Όλα ξεκίνησαν μετά την κατάθεση αναφοράς – καταγγελίας κατά μέλους Ομοσπονδίας Επαγγελματιών προς τις εισαγγελικές αρχές, η οποία έφτασε στα χέρια του Επιμελητηρίου της περιοχής.

Και το οποίο έκρινε αναγκαίο να τη διαβιβάσει στην Ομοσπονδία αλλά και σε όλα τα μέλη των πρωτοβάθμιων σωματείων με καθυστέρηση μάλιστα ενός έτους και δύο μηνών, παρά το επιχείρημα πως προχώρησε στην ενέργεια αυτή λόγω του ότι σε διαφορετική περίπτωση θα μπορούσε να κατηγορηθεί για συγκάλυψη του θέματος.

Μετά την εξέλιξη αυτή, το μέλος στο οποίο αφορούσε η αναφορά – καταγγελία προσέφυγε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, υποστηρίζοντας πως υπήρξε σαφής και χωρίς νόμιμη βάση παραβίαση των προσωπικών του δεδομένων.

Μάλιστα, κατά τους ισχυρισμούς του καταγγέλλοντος, η ανωτέρω κοινοποίηση έλαβε χώρα ακόμα και προς πρόσωπα που δεν μετέχουν πλέον στη σύνθεση των σχετικών διοικητικών συμβουλίων καθώς και σε μέλη της εν λόγω Ομοσπονδίας, ήτοι σωματεία, που δεν υφίστανται πλέον στο νομικό κόσμο.

Επιπλέον, υποστήριξε πως στο απαντητικό έγγραφο το Επιμελητήριο δεν έδωσε ουσιώδεις διευκρινίσεις στην αίτησή του περί του διαδικαστικού ερείσματος και των λόγων περαιτέρω διαβίβασης της αναφοράς που στρεφόταν σε βάρος του.

Ο καταγγέλλων αναφέρει επίσης, μεταξύ άλλων, τον Ιούνιο 2019 ενημερώθηκε από την Εταιρεία Ανάπτυξης Επιμελητηρίου Μαγνησίας με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, περί του ότι περιήλθε σε γνώση της τελευταίας η σε βάρος του υποβληθείσα καταγγελία καθώς και περί του ότι θα επικοινωνούσε σχετικά με το ζήτημα αυτό μαζί του ο νομικός σύμβουλος της Εταιρείας.

Ο καταγγέλλων δε, αναφέρει ότι έλαβε χώρα η εν λόγω επικοινωνία στο πλαίσιο της οποίας ο νομικός σύμβουλος ανέφερε πως η επίμαχη καταγγελία δεν αφορά σε αρμοδιότητα της Εταιρείας Ανάπτυξης του Επιμελητηρίου Μαγνησίας επιβεβαιώνοντας ότι αρμόδια για την τύχη της είναι η Εισαγγελία, ενώπιον της οποίας και εκκρεμούσε.

Ο καταγγέλλων τονίζει ότι από τις 13.06.2019 και εντεύθεν, ουδεμία όχληση έλαβε χώρα από την πλευρά του Επιμελητηρίου σχετικά με την εν λόγω καταγγελία καθώς και ότι αφού κλήθηκε το καλοκαίρι του 2019 να καταθέσει στην προκαταρκτική εξέταση που διενεργήθηκε σε βάρος του, η υπόθεση που τον αφορούσε αρχειοθετήθηκε.

Λόγοι έννομου συμφέροντος

Από την πλευρά του, το Επιμελητήριο ισχυρίστηκε πως «διαβίβασε την επίμαχη αναφορά, η οποία ήδη είχε αποσταλεί σε εισαγγελική αρχή, επιπλέον και σε αυτούς που είχαν έννομο συμφέρον να την πληροφορηθούν, καθ’ όσον επρόκειτο περί καταγγελιών που άπτονταν του δημοσίου συμφέροντος ενόψει του ότι έθιγαν το ζήτημα της νομιμότητας συγκρότησης συλλογικών συνδικαλιστικών οργάνων και διαχείρισης οικονομικών προγραμμάτων που υλοποιούνται με κρατικές επιχορηγήσεις, επί των οποίων όφειλε να απαντήσει η ανωτέρω Ομοσπονδία. Αναφέρεται δε συναφώς ότι η μη διαβίβαση της επίμαχης αναφοράς θα μπορούσε να θεωρηθεί απόπειρα συγκάλυψης του θέματος».

Όπως ωστόσο επισημαίνει η ανεξάρτητη Αρχή «σε κάθε δε περίπτωση η επικαλούμενη τυχόν μη νόμιμη συγκρότηση του ΔΣ των χρηματοδοτούμενων από το Επιμελητήριο φορέων ουδόλως θέτει πρόσκομμα στη δυνατότητα του Επιμελητηρίου να προβεί στον ωσαύτως γενικόλογα και χωρίς επίκληση ρητής νομοθετικής πρόβλεψης επικαλούμενο εν τοις πράγμασι έλεγχο υλοποίησης της χρηματοδοτούμενης από αυτό δράσης. Επομένως η επικαλούμενη υποχρέωση ελέγχου, ακόμη και εάν υποτεθεί ότι υπήρχε, θα μπορούσε να εκπληρωθεί χωρίς να καθίσταται αναγκαία η εν λόγω διαβίβαση ενώ σε κάθε περίπτωση το Επιμελητήριο είχε όλα τα προβλεπόμενα εκ του νόμου σχετικά ένδικα βοηθήματα προκειμένου να επιτύχει την ακύρωση κάποιας σωματειακής αποφάσεως εφόσον το αρμόδιο δικαστήριο πλέον θα έκρινε τη θεμελίωση σχετικού προς τούτο εννόμου συμφέροντος του Επιμελητηρίου αφού θα είχαν προσκομιστεί ενώπιον αυτού τα στοιχεία θεμελίωσης της ένδικης αξιώσεως».

Για το λόγο αυτό επέρριψε πρόστιμο 5.000 ευρώ, υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά: «Το καταγγελλόμενο Επιμελητήριο διαβιβάζοντας περαιτέρω προς τρίτους την εις βάρος του καταγγέλλοντος αναφορά χωρίς την ύπαρξη νόμιμης βάσης, σύμφωνα με τα ανωτέρω και σωρευτικά χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση του καταγγέλλοντος – υποκειμένου των δεδομένων για το σκοπό της εν λόγω περαιτέρω επεξεργασίας, παραβίασε το άρθρο 5 παρ. 1 περ. α’ του ΓΚΠΔ και ειδικότερα την αρχή περί νόμιμης, αντικειμενικής και διαφανούς επεξεργασίας».


Πηγή: dikastiko.gr

Παρόμοια Άρθρα