11.3 C
Athens
Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου, 2023

ΦΕΚ 3493B/2021: Προμήθεια δωρεάν 4 self test για τους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα | Μέχρι 10 Αυγούστου

Πρόσφατα

Δ1α/Γ.Π.οικ.48485/2021 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 32209/24.5.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία» (Β’ 2192), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.35098/4.6.2021 (Β’ 2372) και Δ1α/Γ.Π.οικ.41588/2.7.2021 (Β’ 2891) κοινές υπουργικές αποφάσεις (ΦΕΚ 3493Β/31-07-2021)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

1. Στην υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.32209/24.5.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Τουρισμού και Επικρατείας «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία» (Β’ 2192), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.35098/4.6.2021 (Β’ 2372) και Δ1α/Γ.Π.οικ.41588/2.7.2021 (Β’ 2891) κοινές υπουργικές αποφάσεις, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α) στην παρ. 4 του άρθρου 6, περί των συνεπειών της μη διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου από τα υπόχρεα πρόσωπα, τροποποιείται το εισαγωγικό εδάφιο και προστίθεται περ. δ) και η παρ. 4 του άρθρου 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Τα ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) είναι αρμόδια για τη διαπίστωση παραβάσεων της παρούσας και για την επιβολή κυρώσεων στους εργαζόμενους και στους εργοδότες, στον χώρο των οποίων παρέχεται η εργασία, ως εξής:

α) σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων των εργοδοτών που απορρέουν από την περ. α) της παρ. 1, επιβάλλεται στον εργοδότη πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ ανά εργαζόμενο που δεν έχει προβεί σε δήλωση του αποτελέσματος του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19,

β) σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων των εργοδοτών που απορρέουν από την περ. β) της παρ. 1, επιβάλλεται στον εργοδότη πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ ανά εργαζόμενο που εργάζεται, ενώ έχει δηλωθεί θετικό αποτέλεσμα κατά τον διαγνωστικό έλεγχο,

γ) σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων των εργοδοτών που απορρέουν από την παρ. 3, επιβάλλεται πρόστιμο στον εργοδότη τριακοσίων (300) ευρώ άπαξ,

δ) αν εργαζόμενος/η προσέλθει στον χώρο εργασίας, συντρέχουν οι περιστάσεις της περ. α) ή της περ. β) της παρ. 1 και παράσχει την εργασία του/της, επιβάλλεται σε αυτόν/η πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ.».

β) το άρθρο 8, περί των μεταβατικών διατάξεων, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 8 Μεταβατικές διατάξεις

«1. Έως τις 10.8.2021 στα πρόσωπα του άρθρου 1 διανέμονται δωρεάν τέσσερις (4) αυτοδιαγνωστικές δοκιμασίες ελέγχου (self test), μία για την εβδομάδα από 2.8.2021 έως 8.8.2021, μία για την εβδομάδα από 9.8.2021 έως 15.8.2021, μία για την εβδομάδα από 16.8.2021 έως 22.8.2021 και μία για την εβδομάδα από 23.8.2021 έως 29.8.2021.

2. Προμήθεια δωρεάν αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου (self test), σύμφωνα με την παρ. 1, δικαιούνται όλα τα πρόσωπα του άρθρου 1, ανεξαρτήτως της προϋποθέσεως παροχής εργασίας με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας, καθώς και οι μη μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι, που διατηρούν ατομική επιχείρηση ή εταιρεία, είτε απασχολούν εργαζόμενους είτε όχι, εφόσον προσφέρουν προσωπική εργασία ή παρευρίσκονται στους χώρους εργασίας, χωρίς υποχρέωση δήλωσης αποτελέσματος και οιαδήποτε περαιτέρω δυσμενή συνέπεια.».

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις