3 C
Athens
Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου, 2023

ΑΔΑ: ΨΕΔ9Η-5ΛΠ | Πολυετείς υποχρεώσεις, βεβαίωση προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών. Οδηγίες

Πρόσφατα

Με τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν.4811/2021 (Α 108) αντικαταστάθηκε η παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν.4270/2014 (A 143). Η τροποποίηση σχετίζεται με την απλούστευση των διαδικασιών δημοσιονομικής δέσμευσης στις περιπτώσεις όπου η δημοσιονομική επιβάρυνση δεν προβλέπεται να υφίσταται κατά το έτος διενέργειας προπαρασκευαστικών ενεργειών για την προμήθεια, παροχή υπηρεσιών, μίσθωση ή εκτέλεση δημόσιου έργου. Συγκεκριμένα, δίδεται η δυνατότητα στις περιπτώσεις αυτές να μην εκδίδεται εξαρχής απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, παρά μόνον η απαιτούμενη πολυετής έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης, η οποία θα αφορά το επόμενο ή/και τα επόμενα οικονομικά έτη.

Με τις ανωτέρω διατάξεις εισάγεται μία νέα διαδικασία που αφορά στην έκδοση βεβαίωσης του προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου φορέα, κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη.

Πηγή: dimosnet.gr


Περισσότερες λεπτομέρειες στην παρακάτω εγκύκλιο του ΥΠΟΙΚ 94772/29-07-2021 Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με τις πολυετείς υποχρεώσεις και παροχή οδηγιών | ΑΔΑ: ΨΕΔ9Η-5ΛΠ

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4811/2021 (Α.108) «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών, Υγείας και Τουρισμού, ρυθμίσεις για τις παραγωγικές δραστηριότητες και την ενίσχυση της ανάπτυξης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις», με τις οποίες αντικαταστάθηκε η παρ. 8 του άρθρου 67 του ν. 4270/2014 (A.143) και παρέχουμε κατωτέρω διευκρινήσεις και οδηγίες για την ορθή εφαρμογή τους.

1. Εισαγωγή

α. Με τις συγκεκριμένες διατάξεις απλουστεύθηκαν οι διαδικασίες δημοσιονομικής δέσμευσης στις περιπτώσεις όπου η δημοσιονομική επιβάρυνση δεν προβλέπεται να υφίσταται κατά το έτος διενέργειας προπαρασκευαστικών ενεργειών για την προμήθεια, παροχή υπηρεσιών, μίσθωση ή εκτέλεση δημόσιου έργου. Συγκεκριμένα, δίδεται η δυνατότητα στις περιπτώσεις αυτές να μην εκδίδεται εξαρχής απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, παρά μόνον η απαιτούμενη πολυετής έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης, η οποία θα αφορά το επόμενο ή/και τα επόμενα οικονομικά έτη.

β. Ειδικότερα, στις νέες διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4811/2021 προβλέπονται τα εξής:

ι. Εφόσον οι αναλαμβανόμενες υποχρεώσεις αφορούν σε προμήθεια, παροχή υπηρεσιών, μισθώσεις και εκτέλεση δημοσίων έργων του Τακτικού Προϋπολογισμού και προβλέπεται να βαρύνουν τμηματικά ή εξ ολοκλήρου αποκλειστικά το επόμενο οικονομικό έτος ή τα επόμενα οικονομικά έτη, δεν εκδίδεται απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για το τρέχον έτος

ιι. Στις περιπτώσεις αυτές, μετά την έκδοση της πολυετούς έγκρισης και πριν από τη διενέργεια των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών, εκδίδεται βεβαίωση του προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου φορέα, κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη, η οποία περιλαμβάνει κατ` αναλογία τα στοιχεία των περ. α) και β) της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 80/2016 (Α` 145). Η βεβαίωση αυτή αναρτάται στον διαδικτυακό χώρο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», λαμβάνει μοναδικό αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) που αναγράφεται στο σώμα αυτής και μνημονεύεται στο προοίμιο κάθε διοικητικής πράξης, που σχετίζεται με την πραγματοποίηση της δαπάνης. Η παράλειψη μνείας της βεβαίωσης στο ανωτέρω προοίμιο επιφέρει ακυρότητα των σχετικών διοικητικών πράξεων.

ιιι. Σε περίπτωση έγγραφης άρνησης παροχής της ανωτέρω βεβαίωσης, για λόγους που ανάγονται στη νομιμότητα, ακολουθείται, κατ` αναλογία, η διαδικασία της περ. γ` της παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 80/2016 (Α` 145).

ιν. Με την έναρξη του οικονομικού έτους εντός του οποίου επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός του φορέα για την πραγματοποίηση της δαπάνης που αφορά η πολυετής έγκριση, εκδίδεται άμεσα και κατά προτεραιότητα η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

2. Πεδίο εφαρμογής

α. Οι εν λόγω διατάξεις αφορούν στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν προβλέπεται δημοσιονομική επιβάρυνση από τη διενέργεια κάθε δαπάνης αναφορικά με προμήθεια, παροχή υπηρεσιών, μίσθωση ή εκτέλεση δημόσιου έργου κατά το τρέχον έτος αλλά μόνο στα επόμενα οικονομικά έτη. Στην αντίθετη περίπτωση κατά την οποία επιβαρύνονται τόσο το τρέχον, όσο και τα επόμενα οικονομικά έτη, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 4270/2014 και παρ. 2α άρθρου 6 του πδ 80/2016.

β. Από τον συνδυασμό, δε, των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 67 του ν. 4270/2014 και των παρ. 1 άρθρου 1, παρ. 4 άρθρου 2 και 4 άρθρου 4 του πδ 80/2016, όπως ισχύουν, προκύπτει ότι οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67, ως νεότερες και ειδικές μετά την τροποποίησή της με τις αντίστοιχες του άρθρου 66 του ν. 4811/2021 ισχύουν σε όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

3. Διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης

α. Η έκδοση της βεβαίωσης του προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών του φορέα διενεργείται πριν από τη διενέργεια των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών με την ακόλουθη διαδικασία:

  • Αποστέλλεται εγγράφως τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη, το οποίο περιλαμβάνει τη νομική βάση για την πραγματοποίηση της δαπάνης.

  • Εκδίδεται η σχετική βεβαίωση, στο προοίμιο της οποίας μνημονεύονται τόσο ο αριθμός της πολυετούς έγκρισης, όσο και ο αριθμός του εγγράφου του τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη. Στο κείμενο της βεβαίωσης αναγράφονται οι διατάξεις των νόμων ή των κανονιστικών πράξεων, με τις οποίες επιτρέπεται η πραγματοποίηση της συγκεκριμένης δαπάνης, καθώς και το είδος, η αιτιολόγησή της, με σαφή αναφορά στη συγκεκριμένη δραστηριότητα που εξυπηρετείται από την πραγματοποίησή της και στο χρόνο υλοποίησης αυτής.

  • Η βεβαίωση λαμβάνει ΑΔΑ και μνημονεύεται στο προοίμιο κάθε διοικητικής πράξης, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης που θα εκδοθούν κατά τα επόμενα οικονομικά έτη.

β. Σε περίπτωση που ο προϊστάμενος οικονομικών υπηρεσιών αρνηθεί να παράσχει την βεβαίωση, επειδή δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των περ. α και β της παρ. 1 του άρθρου 3 του πδ 80/2016, ενημερώνει εγγράφως τον διατάκτη και εφόσον ο τελευταίος εμμένει στο αίτημά του, παρέχει τη σχετική βεβαίωση. Η εν λόγω βεβαίωση, μνημονεύεται απαραίτητα στο προοίμιο της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, η οποία εκδίδεται κατά το επόμενο/επόμενα οικονομικό/ά έτος/η.

Οι παρούσες διατάξεις από την έναρξη ισχύος τους καταλαμβάνουν κάθε στάδιο διενέργειας της δαπάνης. Με εντολή Αναπλ. Υπουργού

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Μαρία Νιφόρου

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις