Ενημέρωση από ΣΕΚΕΣ | H Eπιχειρησιακή Σύμβαση Εργασίας 2021-2024 και η παρουσίαση στο ΔΣ της ΕΥΔΑΠ

Με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση των συναδέλφων δημοσιεύουμε:

Από την απλή ανάλυση της παρουσίασης της ΣΣΕ του Διευθύνοντος στο Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ προκύπτει ο παρακάτω πίνακας σύμφωνα με τον οποίο το μισθολογικό κόστος για την ΕΥΔΑΠ την περίοδο 2021-2024 μειώνεται συνολικά κατά 9.533,041 € 

Επίσης από το κείμενο της ΣΣΕ προκύπτουν τα παρακάτω ερωτήματα σχετικά με τη νομιμότητα υπογραφής της ΣΣΕ εκ μέρους της ΟΜΕ αφού:

  1. Στην εισαγωγή της ΣΣΕ αναφέρεται ότι η ΟΜΕ που την συνυπογράφει εκρποσωπεί τις 11 συνδικαλιστικές οργανώωσεις (σωματεία) μέλη της όταν είναι γνωστό οτι κανένα Δ.Σ. αυτών των σωματείων δεν έχει πάρει απόφαση υπερ αυτης της ΣΣΕ και σίγουρα πέντε (5) από αυτά έχουν ταχθεί με ανακοινώσεις τοςυ κατά της υπογραφής της ΣΣΕ
  2. Η θητεία της ΟΜΕ που συνυπογράφει τη ΣΣΕ έχει λήξει την 31/6/2021, ενώ έπρεπε 30 ημέρες πριν από την λήξη της θητείας της να έχει προκηρύξει συνέδριο για την  ανανέωση της θητείας της. Η ΚΥΑ για την ανανέωση της θητείας των ΔΣ των συνδικαλιστικών οργανώσεων μέχρι την 31/10/ 2021 δίνει τη συνατότητα ακόμα και σε εξ αποστάσεως ανάδειξη οργάνων και παρά τα προβλεπόμενα από τα καταστατικά των οργανώσεων.
  3. Στην εισαγωγή της ΣΣΕ αναφέρεται ότι η ΟΜΕ που την υπογράφει είναι “εξουσιοδοτημένη νόμιμα με το από 8/7/2021 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της”. Όμως η ΕΣΚ με ανακοίνωσή της στις 6/7/2021 αναφέρει ότι: ” Η ΕΣΚ-ΕΥΔΑΠ συναισθανόμενη την ευθύνη και προτού απευθυνθούμε και ενημερώσουμε τους εργαζόμενους για τις προθέσεις της εργοδοσίας, δηλώνουμε ότι δεν μπορούμε να νομιμοποιήσουμε με την παρουσία μας ένα διοικητικό συμβούλιο που εκβιαστικά επιδιώκει να υποκλέψει τη συναίνεση μας, ώστε να υλοποιήσει τις απαιτήσεις της εργοδοσίας και την αλλαγή των εργασιακών σχέσεων. Γι αυτό το λόγο δεν θα συμμετέχουμε στο σημερινό ΔΣ της ΟΜΕ-ΕΥΔΑΠ” . Το ερώτημα που αυτονότητα εγείρεται είναι: Υπάρχει νόμιμη (με απαρτία) απόφαση του ΔΣ της ΟΜΕ των 11; Τι αναφέρει το πρακτικό των 10 (που δεν έχουν απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό της ΟΜΕ); Εκτός και αν η ΕΣΚ παρά τη δημόσια δήλωσή της τελικά συμμετείχε στο ΔΣ και νομιμοποίησε “τις απαιτήσεις της εργοδοσίας”.

Πηγή: sekes-eydap.gr