4.4 C
Athens
Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου, 2023

ΑΑΔΕ: Ενημέρωση υπαλλήλων της περί της λειτουργίας των υπηρεσιών. Μέτρα και ρυθμίσεις κατά κορονοϊού

Πρόσφατα

ΔΔΑΔ Α 1062894 ΕΞ 2021 Ενημέρωση υπαλλήλων της ΑΑΔΕ περί της λειτουργίας των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ – Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α’
Ταχ. Δ/νση : K.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 105 62, ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μ. Ράλλη
: Κ. Χρίτη
: Μ. Παπαδάκη
Τηλέφωνο : 210-3375 555
: 210-3375 135
: 210-3375 356
E-Mail : m .ralli@ aade. gr
k.chriti@aade.gr
m.papadaki4@aade.gr
Url : www. aade. gr

Αθήνα, 21.07.2021

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Α 1062894 ΕΞ 2021

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Θέμα: «Ενημέρωση υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. περί της λειτουργίας των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. – Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19»

Σχετ.:

1. Η υπ’ αρ. ΔΔΑΔ Α 1037653 ΕΞ 2020/13.03.2020 «Μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους λειτουργίας των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 858 Β’) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

2. Η υπ’ αρ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Α 1112804 ΕΞ 2020/22.09.2020 Εγκύκλιος του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., με θέμα: «Ενημέρωση υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. περί της λειτουργίας των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. – Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19».

3. Η υπ’ αρ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Α 1035847 ΕΞ 2021/27.04.2021 Εγκύκλιος του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., με θέμα: «Ενημέρωση υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. περί της λειτουργίας των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. – Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19».

4. Η υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 33506/28.05.2021 (ΦΕΚ Β΄ 2233) ΚΥΑ με θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 31 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00».

5. Η υπ’ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/163/οικ.10556/01.06.2021 (ΑΔΑ:ΨΑΨΒ46ΜΤΛ6-ΠΩΟ) Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 46η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ».

6. H υπ’ αρ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Α 1055237 ΕΞ 2021/29.06.2021 (ΦΕΚ Β’2882-ΑΔΑ: 6ΚΕΞ46ΜΠ3Ζ-73Ρ), με θέμα: «Κατάργηση της υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Α 1134388 ΕΞ 2020/19-11-2020 Aπόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός του ωραρίου εργασίας, των βαρδιών και των ωρών εισόδου του κοινού σε Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού και λοιπών εξαιρετικών περιπτώσεων» (Β’ 5102), όπως τροποποιήθηκε με την αρ. ΔΔΑΔ Α 1136232 ΕΞ 2020/25.11.2020 (Β’ 5282) όμοια».

7. Η υπ’ αρ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Α 1055580 ΕΞ 2021/30.06.2021 Εγκύκλιος του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., με θέμα: «Ενημέρωση υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. περί της σταδιακής αποκατάστασης της λειτουργίας των υπηρεσιών – Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19»

8. Η υπ’ αρ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Α 1059776E ΕΞ 2021/13.07.2021 Εγκύκλιος του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., με θέμα: «Ενημέρωση υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. περί της σταδιακής αποκατάστασης της λειτουργίας των υπηρεσιών – Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19».

9. Η υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 44779/15.7.2021 (ΦΕΚ Β’3117) ΚΥΑ με θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Παρασκευή, 16 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00». 10. Η υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 45218/17.7.2021 (ΦΕΚ Β’3128) ΚΥΑ με θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στον Δήμο Μυκόνου της Περιφερειακής Ενότητας Μυκόνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».

11. Η υπ’ αρ./ΔΙΔΑΔ/Φ.69/171/οικ. 14578/19-7-2021 (ΑΔΑ: ΩΣΖ946ΜΤΛ6-Φ4Γ) εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 52η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ».

Στο πλαίσιο της συνεχούς ενημέρωσης των υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. σχετικά με τα μέτρα προστασίας από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και σε συνέχεια της ως άνω 8 σχετικής Εγκυκλίου του Διοικητή, καθώς και της υπό στοιχείο 10 εκδοθείσας ΚΥΑ, επισημαίνονται τα ακόλουθα, λαμβανομένων υπόψη των επιδημιολογικών δεδομένων στην Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου ή κατ’ αναλογία σε οποιαδήποτε άλλη Περιφερειακή Ενότητα, εφόσον ενταχθεί στην ίδια έκτακτη κατάσταση και για όσο χρονικό διάστημα θα ισχύει η ένταξή της, βάσει νεότερων ΚΥΑ:

Κατά το άρθρο δεύτερο της υπό σχετικό 10 ΚΥΑ, επιβάλλεται ο περιορισμός της νυχτερινής κυκλοφορίας όλων των πολιτών από τη 01:00 π.μ. έως τις 06:00 π.μ., ενώ προβλέπεται εξαίρεση και επιτρέπονται οι μετακινήσεις των πολιτών για τους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους της παρ. 1 περ. α) και β) του άρθρου δεύτερου και συγκεκριμένα στην περ. α): για μετακίνηση από και προς την εργασία για τις εργάσιμες ώρες ή κατά τη διάρκεια της εργασίας.

Υπενθυμίζεται ότι για την κατ’ εξαίρεση αυτή μετακίνηση θα πρέπει ο υπάλληλος να φέρει υποχρεωτικά μαζί του την αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, καθώς και τη βεβαίωση κίνησης. Η βεβαίωση κίνησης είναι πάγια ή δύναται να διαμορφώνεται με βάση τον τρόπο εργασίας, παρέχεται δε με υπογραφή του εκάστοτε Προϊσταμένου και περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και εργασίας του υπαλλήλου, το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης, καθώς και την τυχόν ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης. Υπόδειγμα Βεβαίωσης Κίνησης εργαζομένων για το προσωπικό της Α.Α.Δ.Ε. (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1) επισυνάπτεται στην παρούσα. Αναφορικά με την ανάγκη μεταφοράς από και προς τον τόπο εργασίας του υπαλλήλου της Α.Α.Δ.Ε. από τον σύζυγο ή από άλλο συγγενικό του πρόσωπο πρώτου βαθμού, ομοίως απαιτείται η σχετική βεβαίωση από τον οικείο Προϊστάμενο που αφορά τη δυνατότητα του συζύγου ή συγγενούς πρώτου βαθμού να συμβάλλει στη μετακίνηση του υπαλλήλου της Α.Α.Δ.Ε. από και προς την εργασία, σύμφωνα με το Υπόδειγμα Βεβαίωσης Κίνησης Υπαλλήλου από συγγενή (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2), που επισυνάπτεται στην παρούσα. Στο ίδιο πλαίσιο, και σε περίπτωση εκδόσεως μελλοντικών ΚΥΑ που θα προβλέπουν αντιστοίχως την επιβολή του μέτρου περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών, με δεδομένη την εξαίρεση της μετάβασης από και προς την εργασία, οι εκάστοτε υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. θα εκδίδουν τις σχετικές βεβαιώσεις μετακίνησης με ευθύνη των Προϊσταμένων αυτών, βάσει των επισυναπτόμενων υποδειγμάτων. Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπό στοιχείο 8, υπ’ αρ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Α 1059776E ΕΞ 2021/13.07.2021 Εγκύκλιος του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., με θέμα: «Ενημέρωση υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. περί της σταδιακής αποκατάστασης της λειτουργίας των υπηρεσιών – Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19».

Του παρόντος να λάβουν γνώση όλοι οι υπάλληλοι των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

ΔΥΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ


Πηγή: forin.gr

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις