10.4 C
Athens
Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου, 2023

Τροπολογία για υποχρεωτικό εμβολιασμό: Αναστολή εργασίας χωρίς χρονικό όριο, αποδοχές και ασφάλιση για ανεμβολίαστους

Δικαίωμα στον εργοδότη να μη δέχεται τους εργαζομένους που δεν επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού και απαλλαγή του από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών για το χρονικό διάστημα μη παροχής εργασίας. Αντικατάσταση των εργαζομένων με τριμηνίτες

Κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες συναφείς ρυθμίσεις» η τροπολογία 999/84 21.7.2021 «Υποχρέωση επίδειξης πιστοποιητικού ή βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης. Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού. Προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου», που αφορά στους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς και στις συνέπειες που θα υποστούν οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι. Να σημειωθεί ότι αναμένεται να ψηφιστεί, την Πέμπτη 22 Ιούλη 2021, το μεσημέρι.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
μέχρι τις 16 Αυγούστου 2021, θα πρέπει να έχει εμβολιαστεί το σύνολο των εργαζομένων στις δομές πρόνοιας, τουλάχιστον με την πρώτη δόση, και να έχει προγραμματίσει τη δεύτερη

μέχρι την 1 Σεπτέμβρη 2021, όλο το προσωπικό, υγειονομικό, διοικητικό, υποστηρικτικό σε όλες τις δομές υγείας, ιδιωτικές και δημόσιες, θα πρέπει να έχει εμβολιαστεί με τουλάχιστον την πρώτη δόση

▬ μέχρι την 31η Δεκέμβρη 2021, επιβάλλεται υποχρέωση στους εργαζομένους στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό να επιδεικνύουν στο αρμόδιο όργανο διοίκησης ή στον εργοδότη τους ψηφιακό πιστοποιητικό covid, σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου όσον αφορά τον εμβολιασμό ή στη νόσηση, ή βεβαίωση εμβολιασμού, ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου ισοδύναμου πιστοποιητικού ή βεβαίωση τρίτης χώρας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΠΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΥΝ
Εμβολιάζεται υποχρεωτικά κατά του κορονοϊού, όλο το προσωπικό σε:

▬ Κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης του άρθρου 10 του ν. 2072/1992 (Α’ 125),

▬ Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για άτομα με ειδικές ανάγκες του άρθρου 30 του ν.2072/1992,

▬ Στέγες Αυτόνομης Διαβίωσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες της απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας υπό στοιχεία Π4β/οικ.4681/1996 (Β’ 825),

▬ Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν.2345/1995 (Α’ 213),

▬ Θεραπευτήρια Χρονίως Πασχόντων του π.δ. 631/1974 (Α’ 271),

▬ Κλειστές δομές των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9 του ν.4109/2013 (Α’ 16), στις οποίες φιλοξενούνται ηλικιωμένοι ή άτομα με αναπηρία,

▬ Ιδρύματα περίθαλψης χρονίως πασχόντων του άρθρου 28 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας της 31ης Οκτωβρίου 2018 (Β’ 4898),

▬ Οικοτροφεία του άρθρου 30 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας,

▬ Ειδικά ιδρύματα του άρθρου 6 του ν.861/1979 (Α΄ 2),

▬ Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων της απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας υπό στοιχεία Π1γ/ΑΓΠ/οικ.14963/2001 (Β’ 1397),

▬ Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας της απόφασης του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων υπό στοιχεία Π4α οικ.4633/1993 (Β΄ 789),

▬ Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠΑμεΑ) του άρθρου 2 του ν. 4756/2020 (Α΄ 235), και

▬ Το προσωπικό που απασχολείται στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι».

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Σύμφωνα με τη ρύθμιση εξαιρούνται από την υποχρέωση να εμβολιαστούν όσοι έχουν νοσήσει και διάστημα έξι μηνών από τη νόσηση και όσοι έχουν αποδεδειγμένους λόγους υγείας που εμποδίζουν τη διενέργεια του εμβολίου.

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
Σε περίπτωση που κάποιος δεν εμβολιαστεί η τροπολογία προβλέπει τα εξής:

▬ επιβολή του ειδικού διοικητικού μέτρου της αναστολής καθηκόντων, χωρίς καταβολή αποδοχών, στην περίπτωση εργαζομένων στον δημόσιο τομέα, η οποία αίρεται με τη συμπλήρωση 14 ημερών από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού,

▬ υποχρέωση στον εργοδότη σε περίπτωση εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα να μην κάνει δεκτή την παροχή της εργασίας του εργαζόμενου που προσέρχεται στο χώρο εργασίας, χωρίς να επιδείξει το πιστοποιητικό εμβολιασμού, απαλλασσόμενου από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών για το χρονικό διάστημα μη παροχής εργασίας.

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ
Επιβάλλεται στον εργοδότη που απασχολεί προσχωτικό κατά παράβαση των προαναφερόμενων, διοικητικό πρόστιμο 10.000 ευρώ για κάθε παράβαση και μέχρι 50.000 ευρώ ενώ σε περίπτωση υποτροπής 20.000 ευρώ για κάθε παράβαση και μέχρι 200.000 ευρώ.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΙΔΟΧ
Η τροπολογία δίνει τη δυνατότητα «αντικατάστασης» των εργαζομένων που δεν έχουν εμβολιαστεί με την πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις έως και 3 μηνών στους φορείς που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του υποχρεωτικού εμβολιασμού.


Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Άρθρο 1
Υποχρέωση επίδειξης πιστοποιητικού ή βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης

Οι εργαζόμενοι στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό απέναντι στον κορωνοϊό COVID-19 ή έχουν νοσήσει εντός του τελευταίου εξαμήνου, υποχρεούνται όπως επιδεικνύουν στον προϊστάμενο της οργανικής μονάδας όπου υπηρετούν ή στον εργοδότη τους, αντίστοιχα, Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate – EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α’ 95) με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19, ή βεβαίωση εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 2650/10.4.2020 (Β΄ 1298) κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας, ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας, εφόσον υφίστανται. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση του πρώτου εδαφίου ελέγχεται από τον εργοδότη μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1α του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α’ 118), τηρουμένων και των λοιπών διατάξεων του ανωτέρω άρθρου. Η υποχρέωση επίδειξης ισχύει έως τις 31.12.2021.

Άρθρο 2
Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού

1α. Για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, εμβολιάζεται υποχρεωτικά κατά του κορωνοϊού COVID-19 όλο το προσωπικό των ιδιωτικών, δημόσιων και δημοτικών μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων και φροντίδας ατόμων με αναπηρία (ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό προσωπικό), ήτοι:

(α) Κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης του άρθρου 10 του ν. 2072/1992 (Α’ 125),

(β) Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για άτομα με ειδικές ανάγκες του άρθρου 30 του ν. 2072/1992,

(γ) Στέγες Αυτόνομης Διαβίωσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες της απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας υπό στοιχεία Π4β/οικ.4681/1996 (Β’ 825),

(δ) Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 2345/1995 (Α’ 213),

(ε) Θεραπευτήρια Χρονίως Πασχόντων του π.δ. 631/1974 (Α’ 271),

(στ) Κλειστές δομές των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α’ 16), στις οποίες φιλοξενούνται ηλικιωμένοι ή άτομα με αναπηρία,

(ζ) Ιδρύματα περίθαλψης χρονίως πασχόντων του άρθρου 28 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας της 31ης Οκτωβρίου 2018 (Β’ 4898),

(η) Οικοτροφεία του άρθρου 30 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας,

(θ) Ειδικά ιδρύματα του άρθρου 6 του ν. 861/1979 (Α΄ 2),

(ι) Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων της απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας υπό στοιχεία Π1γ/ΑΓΠ/οικ.14963/2001 (Β’ 1397),

(ια) Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας της απόφασης του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων υπό στοιχεία Π4α οικ.4633/1993 (Β΄ 789),

(ιβ) Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠΑμεΑ) του άρθρου 2 του ν. 4756/2020 (Α΄ 235), και

(ιγ) Το προσωπικό που απασχολείται στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι».

1β. Για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, μετά την παρέλευση της προθεσμίας της παρ. 6, κάθε νεοεισερχόμενος φιλοξενούμενος στις ανωτέρω μονάδες πρέπει υποχρεωτικά να είναι πλήρως εμβολιασμένος κατά του κορωνοϊού COVID-19.

2. Για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, εμβολιάζεται υποχρεωτικά κατά του κορωνοϊού COVID-19 όλο το προσωπικό (ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό) σε ιδιωτικές, δημόσιες και δημοτικές δομές υγείας (διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αποκατάστασης, κλινικές, νοσοκομεία, δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, μονάδες νοσηλείας, διαγνωστικά κέντρα και Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας).

3. Ως προσωπικό των δομών των παρ. 1 και 2 νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο που παρέχει προς τον φορέα λειτουργίας τους υπηρεσίες ή εκτελεί έργο με επαχθή αιτία ή εθελοντικά με φυσική παρουσία εντός των δομών αυτών, καθώς και κάθε φυσικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες, με φυσική παρουσία εντός των ίδιων δομών, σε νομικό πρόσωπο, με το οποίο είναι συμβεβλημένος ο φορέας λειτουργίας των δομών.

4. Δεν υπέχουν την υποχρέωση των παρ. 1 και 2 όσοι έχουν νοσήσει και για διάστημα έξι (6) μηνών από τη νόσηση και όσοι έχουν αποδεδειγμένους λόγους υγείας που εμποδίζουν τη διενέργεια του εμβολίου. Οι λόγοι υγείας του πρώτου εδαφίου, στη βάση ειδικής λίστας εξαιρέσεων που προσδιορίζει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, εγκρίνονται από τριμελείς επιτροπές ανά υγειονομική περιφέρεια, οι οποίες αποτελούνται από ιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας και πανεπιστημιακούς ιατρούς.

5. Για την εφαρμογή των παρ. 1 και 2 απαιτείται η επίδειξη Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate – EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α’ 95) με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19, ή βεβαίωσης εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), ή βεβαίωσης θετικού διαγνωστικού ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 2650/10.4.2020 (Β΄ 1298) κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας, ή ισοδύναμου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης τρίτης χώρας. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση του πρώτου εδαφίου ελέγχεται από τον εργοδότη ή τον υπεύθυνο της μονάδας μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1α του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α’ 118), τηρουμένων και των λοιπών διατάξεων του ανωτέρω άρθρου.

6. Ο εκάστοτε εργοδότης ή υπεύθυνος μονάδας οφείλει να ενημερώνει τους εργαζόμενους με κάθε πρόσφορο μέσο για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν άρθρο. Στην περίπτωση της παρ. 1, το υπόχρεο προσωπικό πρέπει να έχει λάβει την πρώτη ή τη μοναδική δόση έως τις 16 Αυγούστου 2021, η δε ολοκλήρωση του εμβολιαστικού κύκλου πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο. Στην περίπτωση της παρ. 2, το υπόχρεο προσωπικό πρέπει να έχει λάβει την πρώτη ή τη μοναδική δόση έως την 1η Σεπτεμβρίου 2021, η δε ολοκλήρωση του εμβολιαστικού κύκλου πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο. Στην περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής, επέρχονται οι ακόλουθες συνέπειες:

α) Ειδικώς στην περίπτωση εργαζομένων των παρ. 1 και 2 σε φορείς του δημοσίου τομέα, υπό την έννοια της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), με απόφαση του επικεφαλής του φορέα επιβάλλεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, το ειδικό διοικητικό μέτρο της αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Κατά τον χρόνο αναστολής καθηκόντων, ο οποίος δεν λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, δεν καταβάλλονται αποδοχές. Με τη συμπλήρωση δεκατεσσάρων ημερών από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού, η αναστολή αίρεται με όμοια απόφαση.

β) Σε κάθε άλλη περίπτωση πλην της περ. (α), ο εργοδότης υποχρεούται να μην κάνει δεκτή την παροχή της εργασίας του εργαζομένου και απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών για το χρονικό διάστημα μη παροχής εργασίας λόγω εφαρμογής του παρόντος. To προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και σε συμβάσεις έργου, παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, καθώς και σε συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας δανειζόμενου προσωπικού ή προσωπικού που συμβάλλεται με εργολάβο. Στον εργοδότη που απασχολεί προσωπικό κατά παράβαση του παρόντος, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο βα) δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για κάθε παράβαση και έως πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ και, ββ) σε περίπτωση υποτροπής, που διαπιστώνεται σε επανέλεγχο, είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ για κάθε παράβαση και έως διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ.

7. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, δύνανται να εξειδικεύονται οι κατηγορίες των προσώπων που υποχρεούνται σε εμβολιασμό κατ’ εφαρμογή των παρ. 1 και 2, καθορίζονται η διαδικασία και ο χρόνος διενέργειας του εμβολιασμού, καθώς και τυχόν προτεραιοποίηση, η παρακολούθηση και ο τρόπος ελέγχου της συμμόρφωσης με την υποχρέωση, οι ειδικότεροι όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων και προβλέπεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

β) Με απόφαση του Υπουργού Υγείας εξειδικεύονται οι περιπτώσεις και η διαδικασία απαλλαγής από την υποχρέωση εμβολιασμού για ιατρικούς λόγους και καθορίζονται άλλες αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρ. 4.

8. Η εφαρμογή του παρόντος άρθρου επαναξιολογείται έως τις 31.10.2021.

Άρθρο 3
Προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου

Σε περίπτωση εφαρμογής της περ. (α) της παρ. 6 του άρθρου 2 δύναται να προσλαμβάνεται για τους φορείς που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του ανωτέρω άρθρου σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 4765/2021 (Α’ 6) προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αντίστοιχων προσόντων, κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας, κλάδου/ειδικότητας του προσωπικού που έχει τεθεί σε αναστολή καθηκόντων. Ο ανώτατος αριθμός του προς πρόσληψη προσωπικού δεν δύναται να υπερβαίνει τον αριθμό του προσωπικού, που έχει τεθεί σε αναστολή καθηκόντων κατ’ εφαρμογή της περ. (α) της παρ. 6 του άρθρου 2 και υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις και όρους:

α) Το προσωπικό που προσλαμβάνεται κατ’ εφαρμογή του παρόντος οφείλει κατά τον χρόνο πρόσληψης να προσκομίσει:

αα) είτε Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate – EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α’ 95) με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού COVID-19 ή βεβαίωση εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας, από όπου προκύπτει η συμπλήρωση δεκατεσσάρων ημερών από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού,

αβ) είτε Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate – EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19 ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 2650/10.4.2020 (Β΄ 1298) κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας, από όπου προκύπτει η παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της θετικής διάγνωσης. Στην περίπτωση αυτή η λήξη της σύμβασης ορισμένου χρόνου δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της θετικής διάγνωσης.

β) Οι σχετικώς συναπτόμενες συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δεν δύναται να διαρκούν πέραν των τριών (3) μηνών.


ΜΕΤΑ: Όχι στον «υποχρεωτικό εμβολιασμό». Καταπατούνται συνταγματικά δικαιώματα των εργαζομένων

Το ΜΕΤΑ από την αρχή της υγειονομικής κρίσης αγωνίστηκε, μέσα από τα συνδικάτα, για την ενημέρωση των εργαζομένων, αναφορικά με την πανδημία και απαίτησε τη λήψη όλων των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας και την παροχή των κατάλληλων μέσων ατομικής τους προστασίας. Διεκδίκησε επίσης, τη στελέχωση όλων των δημόσιων δομών υγείας με την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, σε όλους τους κλάδους και τις ειδικότητες και προέβαλε την ανάγκη της διενέργειας στοχευμένης ιχνηλάτησης με μαζικά δωρεάν τεστ για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού στους χώρους δουλειάς και στην κοινότητα.

Όταν η κυβέρνηση έκλεινε τα σχολεία και τα πανεπιστήμια, όταν επέβαλε καθολικό και μακροχρόνιο lockdown και έκλεινε τις μικρές εμπορικές επιχειρήσεις, το ΜΕΤΑ διεκδικούσε ανοιχτά και ασφαλή σχολεία, με 15 και όχι 25 μαθητές ανά τμήμα, μαζικές προσλήψεις εκπαιδευτικών και καθαριστριών στα σχολεία, ανοιχτές τις μικρές επιχειρήσεις και μέτρα απέναντι στον συνωστισμό των εργαζομένων στις μεγάλες επιχειρήσεις και στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Η κυβέρνηση, ωστόσο, στο πλαίσιο της εφαρμογής των νεοφιλελεύθερων πολιτικών της, αντί να ενισχύσει το δημόσιο σύστημα υγείας, έδινε ζεστό χρήμα στους ιδιώτες κλινικάρχες, για να μπορέσει, μετά την πανδημία, να υλοποιήσει το πρόγραμμα της για την ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση της Υγείας, όπως κάνει μεθοδευμένα και στον τομέα της Παιδείας.

Η αποτυχία της κυβέρνησης της ΝΔ στην αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, που οφείλεται στην εγκληματική διαχείρισή της, οι χιλιάδες νεκροί και ασθενείς συμπολίτες μας από τον κορονοϊό, οι κίνδυνοι ενός νέου κύματος στο αμέσως επόμενο διάστημα, αλλά και η δραματική καθυστέρηση του εμβολιαστικού προγράμματος, την οδηγούν στη λήψη σπασμωδικών μέτρων, που τα διαφημίζει σαν αναγκαία, όπως αυτό του «υποχρεωτικού εμβολιασμού» σε κάποιες κατηγορίες εργαζομένων.

Είναι γεγονός ότι οι εμβολιασμοί περιορίζουν δραστικά τη διασπορά του ιού και οι εμβολιασμένοι νοσούν με ηπιότερα συμπτώματα και τον μεταδίδουν λιγότερο απ’ ό,τι οι ανεμβολίαστοι, στην περίπτωση που νοσήσουν. Συνεπώς, για την αποφυγή της διασποράς μέσα στους χώρους δουλειάς, στα νοσοκομεία και στις δομές περίθαλψης, φροντίδας και υγείας, απαιτείται, παράλληλα, και η τήρηση όλων των μέτρων προστασίας και η παροχή των μέσων ατομικής προστασίας (μάσκες, γάντια, ιματισμός κ.λπ.).

Ωστόσο, τα μέτρα που ανακοινώνει η κυβέρνηση εντάσσονται στην τακτική μετακύλισης των ευθυνών της στους πολίτες, μέσω της λεγόμενης «ατομικής ευθύνης», και ανοίγουν επικίνδυνες ατραπούς, σε ό,τι αφορά το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη δημοκρατία.

Εμείς, ως ΜΕΤΑ, λέμε καθαρά ότι είμαστε υπέρ των εμβολιασμών και απέναντι στις θεωρίες συνωμοσίας που αναβιώνουν το σκοταδισμό και τον ανορθολογισμό. Γνωρίζουμε ότι, με πρόσχημα την πανδημία, η βιομηχανία του φαρμάκου κερδοσκοπεί και επενδύει στο εύκολο κέρδος. Γνωρίζουμε, επίσης, ότι οι παγκόσμιες πολιτικές και οικονομικές ελίτ επιδιώκουν τη χειραγώγηση και τον έλεγχο κάθε ανθρώπινης δραστηριότητας, την καταστολή των κινητοποιήσεων των εργαζομένων και τη συρρίκνωση των δημοκρατικών δικαιωμάτων και των λαϊκών ελευθεριών, που κατακτήθηκαν με αγώνες τον προηγούμενο αιώνα.

Όσο, όμως, σθεναρά υποστηρίζουμε την ανάγκη να πειστεί ο λαός μας και η νεολαία για τον εμβολιασμό, τόσο είμαστε απόλυτα αντίθετοι στην υποχρεωτικότητά του, στην άνιση αντιμετώπιση των πολιτών και στο χυδαίο εκβιασμό τους. Πέραν του ότι κάθε ιατρική πράξη και θεραπεία απαιτούν τη συναίνεση του ανθρώπου στον οποίο προσφέρονται, χρειάζεται να πειστούν οι πολίτες για την αναγκαιότητα του εμβολιασμού, ώστε να μην υποτιμάται, ιδιαίτερα από τους νέους, ο κίνδυνος μετάδοσης του ιού και οι συνέπειες που μπορεί να έχει στο οικογενειακό, φιλικό και εργασιακό τους περιβάλλον, αλλά και ενδεχόμενες μακροχρόνιες συνέπειες στην υγεία όλων όσοι νοσήσουν. Ο μαζικός εμβολιασμός δεν είναι μια απλή ατομική ιατρική πράξη, αλλά ένδειξη κοινωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και για τον διπλανό μας στη δουλειά, στη διασκέδαση σε κάθε κοινωνική δραστηριότητα.

Οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για το διαχωρισμό των πολιτών, σε εμβολιασμένους και μη, καθώς και η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού για κατηγορίες εργαζομένων, διαφορετικά θα τίθενται σε αναστολή σύμβασης εργασίας και θα απολύονται, οδηγεί σε κοινωνικό αυτοματισμό και στην κατάργηση βασικών εργασιακών δικαιωμάτων. Καθιστά «κενό γράμμα» το συνταγματικό δικαίωμα της ελεύθερης βούλησης και επιλογής και το εργαλειοποιεί για τις πολιτικές σκοπιμότητες της κυβέρνησης. Η πολιτική αυτή θα οδηγήσει στο αντίθετο αποτέλεσμα, στην ενίσχυση του ανορθολογισμού και των θεωριών συνωμοσίας και στην ενδυνάμωση του «αντιεμβολιαστικού κινήματος» στη χώρα μας.

Για την αντιμετώπιση της πανδημίας και των συνεχών μεταλλάξεων του ιού χρειάζονται μέτρα ενίσχυσης του δημόσιου συστήματος υγείας και των νοσοκομείων σε υποδομές και μόνιμο προσωπικό, λειτουργία και ενίσχυση των μονάδων της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και καθιέρωση του οικογενειακού γιατρού. Εφαρμογή των ιατρικών πρωτοκόλλων και ενίσχυση των προληπτικών ελέγχων, για την πιστή τήρησή τους, σε όλη την κλίμακα της παραγωγικής δραστηριότητας και των υπηρεσιών στη χώρα μας.

Ταυτόχρονα, απαιτείται ο εμβολιασμός, η ιατρική περίθαλψη και η προληπτική εφαρμογή μέτρων στον παγκόσμιο πληθυσμό ενάντια στο διαχωρισμό σε πλούσιες και φτωχές χώρες, πολιτική που απαιτεί την παρέμβαση των κρατών και των διεθνών οργανισμών για το σπάσιμο των πατεντών των εμβολίων και των ακριβών ιατρικών σκευασμάτων, που τα κρατούν οι φαρμακοβιομηχανίες «επτασφράγιστο μυστικό», για να αυξάνουν τα κέρδη τους, αφήνοντας τους λαούς στο έλεός τους.

Το ΜΕΤΑ καλεί όλους τους εργαζόμενους και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις να αντιταχθούν στον νέο υγειονομικό μακαρθισμό και να αγωνιστούν ενάντια στον κυβερνητικό αυταρχισμό, να απορρίψουν τις μεσαιωνικές ανορθολογικές θεωρίες συνωμοσίας και να διεκδικήσουν ουσιαστικά μέτρα για την υπεράσπιση της υγείας και τη βελτίωση της ζωής τους.

14-07-21
Από το ΜΕΤΑ

Παρόμοια Άρθρα