10 C
Athens
Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου, 2023

«Αρνητές αξιολόγησης» Κεραμέως: Παρακράτηση μισθού και αποκλεισμός για 8 έτη από επιλογή προϊσταμένων

Άρθρο 31, παρ. 11 και Άρθρο 56, παρ. 4-8 του αντιδραστικού νομοσχεδίου «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις»

Πρόσφατα

Στην «Καθημερινή της Κυριακής», με συνέντευξή της, η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, σε συνέχεια της κατάθεσης του νέου αντιδραστικού της πολυνομοσχεδίου για την παιδεία, την περασμένη Παρασκευή, υπό τον τίτλο «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις», απείλησε με ποινές τους «αρνητές» εκπαιδευτικούς που αρνούνται να συμμετέχουν στην «αξιολόγησή»: «Είναι ξεκάθαρο: η συμμετοχή στην αξιολόγηση κάθε είδους -σχολείων, εκπαιδευτικών -στελεχών- θα είναι υποχρεωτική και ασφαλώς προβλέπονται και συνέπειες για όποιον δεν συμμετέχει… η μη μισθολογική εξέλιξη και η παρακράτηση μισθού για περίοδο έως και ενός μηνός», είχε αναφέρει.

Και οι απειλές της, που ουσιαστικά αποτελούν απεργοσπαστική τρομοκρατία, προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να μην απεργούν – απέχουν από τη συγκεκριμένη διαδικασία, παίρνουν «σάρκα και οστά» στα Άρθρα 31 και 56 του παραπάνω νομοσχεδίου, και συνιστούν «ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο τιμωρείται με τις πειθαρχικές ποινές του άρθρου 109 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄ 26), όχι κατώτερη του προστίμου ίσου με τις αποδοχές ενός μηνός». Μάλιστα, μπαίνει στοπ στην εξέλιξή του στην ιεραρχία «και αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση οποιασδήποτε θέσης στελέχους εκπαίδευσης για τα επόμενα οκτώ (8) έτη».

Σύμφωνα με την κατ΄ άρθρο ανάλυση των συνεπειών της ρύθμισης (σελ. 266) του άρθρου 31:

Προβλέπονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης.

Άρθρο 31
Προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής
(σελ. 61)

11. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή ούτε να τοποθετηθεί σε θέση στελέχους εκπαίδευσης εκπαιδευτικός ή μέλος του Ε.Ε.Π., ο οποίος διανύει δοκιμαστική υπηρεσία ή τελεί σε διαθεσιμότητα ή αργία ή έχει καταδικαστεί τελεσιδίκως για τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26) ή του έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών, για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του ίδιου Κώδικα. Οι αξιολογητές και αξιολογούμενοιτου άρθρου 58, αν υπαιτίως δεν εκπληρώνουν την υποχρέωση αξιολόγησης, σύμφωνα με το Κεφάλαιο B΄ του Μέρους Γ΄, δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι για την επιλογή ούτε να τοποθετηθούν σε θέση στελέχους εκπαίδευσης ή να συμμετέχουν σε διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων, σύμφωνα με γενικές ή ειδικές διατάξεις για τα οκτώ (8) έτη που έπονται της υπαίτιας μη εκπλήρωσης της υποχρέωσης αξιολόγησης. Η βεβαίωση της τήρησης των υποχρεώσεων του προηγούμενου εδαφίου από την αρμόδια υπηρεσία για την τήρηση των διαδικασιών αξιολόγησης συνιστά προϋπόθεση για να συμμετέχει ο ενδιαφερόμενος σε διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης στελεχών της εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα άρθρα 30 έως 49 ή σε διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων, σύμφωνα με γενικές ή ειδικές διατάξεις. Εκπαιδευτικός ή μέλος του Ε.Ε.Π., ο οποίος έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του, σύμφωνα με την περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 44 δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή, ούτε να τοποθετηθεί σε όμοια ή ανώτερη θέση στελέχους της εκπαίδευσης για τα τέσσερα (4) έτη που έπονται της απαλλαγής. Η ιεράρχηση των θέσεων των στελεχών της εκπαίδευσης ακολουθεί τη σειρά αναγραφής τους στο άρθρο 58. Οι θέσεις των περ. η) και θ) του άρθρου 58 θεωρούνται όμοιες. Οι θέσεις των περ. ι) και ια) του ίδιου άρθρου θεωρούνται επίσης όμοιες. Εκπαιδευτικός ή μέλος του Ε.Ε.Π. που εμπίπτει στην παρ. 6 του άρθρου 60 δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή, ούτε να τοποθετηθεί στις θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης που προσδιορίζονται στην ίδια παράγραφο. Δεν συμμετέχει στη διαδικασία επιλογής ούτε επιλέγεται ως στέλεχος εκπαίδευσης εκπαιδευτικός ή μέλος του Ε.Ε.Π., η επίδοση του οποίου έχει χαρακτηριστεί ως «μη ικανοποιητική» σε οποιαδήποτε από τις λαμβανόμενες υπόψη εκθέσεις αξιολόγησης των κριτηρίων Α1, Α2 και Β ή Α και Β, κατά περίπτωση, του Κεφαλαίου Γ΄ του Μέρους Γ΄ κατά την τελευταία τετραετία πριν από την έναρξη της διαδικασίας επιλογής. Εκπαιδευτικός, του οποίου τα πιστοποιητικά των τυπικών προσόντων, σύμφωνα με τα άρθρα 33 έως 35, που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι πλαστά ή υποβάλλει στη διαδικασία αυτή αναληθείς δηλώσεις, δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με την κατ΄ άρθρο ανάλυση των συνεπειών της ρύθμισης (σελ. 317) του άρθρου 56:

Η αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης και των λοιπών εκπαιδευτικών, των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) αναδεικνύεται σε κεντρική επιλογή, ως προϋπόθεση διαρκούς βελτίωσης και συστηματικού ελέγχου του προσωπικού που έχει την ευθύνη για την ποιότητα της δημόσιας εκπαίδευσης. Βασικές αρχές του συστήματος αξιολόγησης αποτελούν η αμεροληψία, η επαγγελματική ικανότητα και η αποδοτικότητα για την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης, πάντα στο πλαίσιο των ιδιαιτεροτήτων του εκπαιδευτικού έργου.

Προβλέπεται, επίσης, ως κύρωση ο αποκλεισμός των στελεχών εκπαίδευσης που αρνούνται να συμμετάσχουν στην αξιολογική διαδικασία από οποιαδήποτε επιλογή σε θέση στελέχους εκπαίδευσης για τα επόμενα οκτώ (8) έτη.

Άρθρο 56
Σκοπός και πεδίο εφαρμογής
(σελ. 98-99)

4. Η παράλειψη στελέχους της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικού ή μέλους Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. να λάβει μέρος, να διευκολύνει ή να προβεί, ατομικώς ή συλλογικώς, ως μέλος του συλλόγου διδασκόντων ή ομάδων δράσεων σχολικών μονάδων και λοιπών εκπαιδευτικών ή υποστηρικτικών δομών, σε επιβαλλόμενη ή απλώς προβλεπόμενη από τον νόμο άσκηση αρμοδιότητας ή ενέργεια που αφορά στον προγραμματισμό, στην αυτοαξιολόγηση ή εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του έργου των σχολικών μονάδων και των ως άνω δομών ή σε οποιοδήποτε στάδιο της αξιολογικής διαδικασίας στελέχους της εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικού ή μέλους Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. και ιδίως η παραβίαση οιασδήποτε από τις υποχρεώσεις τους, όπως αυτές καθορίζονται στα άρθρα 47, 47Α, 47Β και 48 του ν. 4547/2018 (Α΄102) και στα άρθρα 57, 61, , 72 παρ. 3, 73 -76 και 97 του παρόντος περί αξιολόγησης των στελεχών της εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών και των μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., συνιστά ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο τιμωρείται με τις πειθαρχικές ποινές του άρθρου 109 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄ 26), όχι κατώτερη του προστίμου ίσου με τις αποδοχές ενός μηνός.

5. Ανεξαρτήτως των οριζόμενων στην παρ. 4, οι αναφερόμενες στην παρ. 4 παραλείψεις ή παραβιάσεις διατάξεων και υποχρεώσεων εκ μέρους των στελεχών της εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών και των μελών Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π. που διαρκούν περισσότερο από δεκαπέντε (15) ημέρες, χωρίς να δικαιολογούνται από ανυπέρβλητα κωλύματα συνιστάμενα σε προβλήματα υγείας, συνιστούν αντικειμενικό λόγο αναστολής οιασδήποτε διαδικασίας εξέλιξης του στελέχους της εκπαίδευσης, του εκπαιδευτικού ή του μέλους Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., συμπεριλαμβανομένης της αυτόματης μισθολογικής εξέλιξής του. Η εφαρμογή της παρούσας δεν επιδρά στην προσμέτρηση του αντίστοιχου χρονικό διαστήματος στον χρόνο δημόσιας υπηρεσίας

6. Η σχετική απόφαση αναστολής εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, ισχύει για όσο χρόνο διαρκεί η ως άνω συμπεριφορά των στελεχών της εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών και των μελών Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π. και υπόκειται σε ένσταση ενώπιον των αρμόδιων κατά περίπτωση υπηρεσιακών συμβουλίων. Η ένσταση ασκείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δώδεκα (12) ημερών από την επομένη της γνωστοποίησης της απόφασης με κάθε πρόσφορο τρόπο και με απόδειξη σε αυτόν που αφορά. Κατατίθεται στον ως άνω Γενικό Γραμματέα και εξετάζεται από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την αποδεδειγμένη περιέλευση της ένστασης σε πλήρη γνώση του.

7. Αφότου ο λόγος αναστολής της εξέλιξης των στελεχών της εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών και των μελών Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π. εκλείψει, η εξέλιξή τους συνεχίζει από το χρονικό σημείο της λήξης της ως άνω έκνομης συμπεριφοράς τους χωρίς να συνυπολογίζεται για τη συνδρομή των χρονικών προϋποθέσεων της εξέλιξης το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την έκδοση της απόφασης αναστολής μέχρι τότε που εξέλιπε ο λόγος που δικαιολογούσε την αναστολή.

8. Αν στέλεχος εκπαίδευσης αρνείται να υποβληθεί στη διαδικασία αξιολόγησης, είτε ως αξιολογητής είτε ως αξιολογούμενος, σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής, ή την παρακωλύει με την εν γένει στάση του, πλέον των αναφερομένων στις παρ. 4 έως και 7, αντικαθίσταται, σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 6 του άρθρου 60 και αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση οποιασδήποτε θέσης στελέχους εκπαίδευσης για τα επόμενα οκτώ (8) έτη.


ΜΕΤΑ: Όχι στην «αξιολόγηση», στο «νεοεπιθεωρητισμό» και στο «Σχολείο Α.Ε.»

Το ΜΕΤΑ εκφράζει την πλήρη και κατηγορηματική του αντίθεση στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις», που αφορά στην επιλογή στελεχών, στην αυτονομία της σχολικής μονάδας και στην ατομική «αξιολόγηση» των εκπαιδευτικών.

Με τις διατάξεις του συγκεκριμένου νομοσχεδίου περί «αυτονομίας», μονιμοποιείται η τηλεκπαίδευση ως βασικός πυλώνας της διδακτικής πράξης, αποκόπτεται το δημόσιο σχολείο από την κρατική χρηματοδότησηαίρεται η δωρεάν διανομή βιβλίων και το σχολείο μετατρέπεται σε εμπορευματοποιημένη και ιδιωτικοποιημένη ζώνη. Η περιβόητη «αυτονομία» είναι στενά συνδεδεμένη με την «αξιολόγηση» της σχολικής μονάδας και την κατηγοριοποίηση των σχολείων, που το συνδικαλιστικό κίνημα των εκπαιδευτικών απέρριψε πριν από λίγους μήνες με τη μαζική του συμμετοχή στην Απεργία – Αποχή που κήρυξαν οι δύο εκπαιδευτικές ομοσπονδίες.

Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να γίνει δεκτό ένα νομοσχέδιο που απειλεί ευθέως τη δημοκρατική λειτουργία των σχολικών μονάδων, καθώς ο Σύλλογος Διδασκόντων, το κορυφαίο συλλογικό όργανο λήψης αποφάσεων, τίθεται στο περιθώριο και διαμορφώνεται ένας διευθυντής – ηγεμόνας και δυνάστης, που επιλέγει υποδιευθυντές, «μέντορες» και «επόπτες», οι οποίοι παίρνουν μόρια στις επιλογές στελεχών, και όλοι μαζί «αξιολογούν» και ελέγχουν πειθαρχικά τους συναδέλφους της σχολικής μονάδας.

Η ατομική «αξιολόγηση» των εκπαιδευτικών επαναφέρεται ως ένας νεοεπιθεωρητισμός του φόβου και της υποταγής, ίδιας αντίληψης με εκείνον του 2013, που το εκπαιδευτικό κίνημα με σκληρό αγώνα εμπόδισε να εφαρμοστεί. Μέσα από ένα πλέγμα γραφειοκρατικού ελέγχου των εκπαιδευτικών, που θα «αξιολογούνται», είτε ανά διετία είτε ανά τετραετία, με περιγραφική κλίμακα «Μη ικανοποιητικός – Ικανοποιητικός – Πολύ καλός – Εξαιρετικός», ανοίγει διάπλατα ο δρόμος για την εφαρμογή ευρύτερων αντιδραστικών σχεδίων για την αξιοποίηση της «αξιολόγησης» στη μισθολογική κατηγοριοποίηση των εκπαιδευτικών, αλλά και την ένταση του καθεστώτος χειραγώγησης και ομηρίας τους, για περικοπές προσωπικού και ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων, για συγχωνεύσεις – καταργήσεις – συμπτύξεις σχολείων και τάξεων αλλά και εκχώρηση εκπαιδευτικών δομών στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Το έργο της «αξιολόγησης» ανατίθεται στους σχολικούς συμβούλους, που πολλαπλασιάζονται (από 500 σε 800) και πλαισιώνονται από έναν στρατό στελεχών, «αξιολογητών», εποπτών και επιθεωρητών τόσο σε επίπεδο σχολικής μονάδας, όσο και σε επίπεδο Διευθύνσεων και Περιφερειών, ώστε να επιβληθεί με κάθε τρόπο η πολιτική αποδόμησης και εμπορευματοποίησης του δημόσιου σχολείου.

Το ΜΕΤΑ καταδικάζει τη νέα επίθεση στη δημόσια εκπαίδευση, η οποία συμπίπτει με τη βαριά σκιά που αφήνει πίσω της η πανδημία και έρχεται την επόμενη μέρα από τη λεηλασία των εργασιακών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων του νόμου Χατζηδάκη και πριν από το πλιάτσικο της κοινωνικής ασφάλισης, με την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής. Δηλώνει ότι θα βρεθεί στο πλευρό των εκπαιδευτικών ομοσπονδιών και θα στηρίξει ολόπλευρα τους αγώνες και τις κινητοποιήσεις τους με στόχο την απόκρουση αυτών των αντεκπαιδευτικών πολιτικών.

Η νικηφόρα μάχη απέναντι στην «αξιολόγηση» της σχολικής μονάδας πριν λίγους μήνες μέσα στην πανδημία και με τα σχολεία κλειστά, με το 97% των εκπαιδευτικών να συμμετέχει στην Απεργία – Αποχή, οι κάμερες της Κεραμέως, που δεν μπήκαν στις σχολικές τάξεις, η κατά 95% αποχή των εκπαιδευτικών από την ηλεκτρονική εκλογική παρωδία του περασμένου Νοέμβρη, το ωράριο των Νηπιαγωγών που δεν αυξήθηκε δείχνουν το δρόμο…


ΑΡΕΝ, Πρωτοβουλία ΠΕ | Νέο τριπλό αντεκπαιδευτικό χτύπημα μέσα στο καλοκαίρι | Καλούμε τα ΔΣ της ΔΟΕ και της ΟΛΜΕ να κηρύξουν Απεργία – Αποχή από κάθε «αξιολογική» διαδικασία που προβλέπει το νέο νομοσχέδιο και να πάρουν κάθε μέτρο για την ακύρωσή του στην πράξη

Με τη λήξη της δεύτερης σχολικής χρονιάς από την ανάληψη της διακυβέρνησης από τη ΝΔ,  χρονιά που όπως και η προηγούμενη σημαδεύτηκε από την πανδημία και την άγρια επίθεση στο δημόσιο σχολείο, στους εκπαιδευτικούς και στον καθολικό χαρακτήρα του μορφωτικού αγαθού, η Υπουργός Παιδείας συνεχίζει την ίδια  αντιδραστική και αμοραλιστική κούρσα ανακοινώνοντας πολυνομοσχέδιο  για την αυτονομία της σχολικής μονάδας, την ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και την επιλογή των πολυάριθμων νέων στελεχών-αξιολογητών-επιθεωρητών, που θα ψηφιστεί κατακαλόκαιρο. Σε συνδυασμό δε με την έμμεση εκχώρηση δομών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ολοήμερο) στην τοπική αυτοδιοίκηση που προβλέπει σχετική ΚΥΑ, ολοκληρώνεται ο νεοφιλελεύθερος σχεδιασμός για την συρρίκνωση, αποδόμηση και εμπορευματοποίηση του δημόσιου σχολείου. Ένα σχολείο των λίγων. Ένα σχολείο των ευέλικτων εργαζόμενων, των χειραγωγημένων  και υποταγμένων εκπαιδευτικών.

Tόσο στις συναντήσεις με τις εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες όσο και στο Υπουργικό Συμβούλιο, έγινε απολύτως αντιληπτή στη σημερινή χρονική συγκυρία η μεγάλη σημασία του εν λόγω πολυνομοσχεδίου στην Παιδεία για τη συνολική γραμμή ξηλώματος των κοινωνικών κατακτήσεων κατ’ απαίτηση εγχώριων και υπερεθνικών οργανισμών (ΣΕΒ, ΟΟΣΑ, ΕΕ, Παγκόσμια Τράπεζα) μετά και την ψήφιση του αντεργατικού εκτρώματος Χατζηδάκη και την επικείμενη ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης.

Η «αυτονομία» της σχολικής μονάδας που περιγράφηκε από την Υπουργό, παρά την προσπάθεια να φανεί ότι έχει μόνο παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό περιεχόμενο, δεν μπορεί να κρύψει τον αντιδραστικό χαρακτήρα της: Η αντικατάσταση της ολόπλευρης γνώσης από εργαστήρια σκόρπιων δεξιοτήτων, ο εξοβελισμός των ανθρωπιστικών και Καλλιτεχνικών μαθημάτων από το Λύκειο, η «αντεστραμμένη τάξη» που μονιμοποιεί την τηλεκπαίδευση ως βασικό πυλώνα της διδακτικής πράξης καθιστώντας το σχολείο χώρο για homework, το πολλαπλό βιβλίο σε ψηφιακή μορφή και η ελευθερία επιλογής εκπαιδευτικών προγραμμάτων από τη σχολική μονάδα δεν αποτελούν ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ, αλλά την απροκάλυπτη αποχώρηση του κράτους από την υποστήριξη του μορφωτικού αγαθού ως καθολικού δικαιώματος, την αποκοπή του δημόσιου σχολείου από την κρατική χρηματοδότηση, την άρση της δωρεάν διανομής βιβλίων, τη μετατροπή του σχολείου σε εμπορευματοποιημένη και ιδιωτικοποιημένη ζώνη, την ευθεία αναζήτηση από τα σχολεία οικονομικών πόρων από την τοπική ή την ευρύτερη αγορά με αντάλλαγμα ιδεολογικές, πολιτιστικές και οικονομικές εξαρτήσεις στη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, στην επιλογή και διαχείριση του προσωπικού, στους εκπαιδευτικούς στόχους και το κοινωνικό προφίλ κάθε σχολείου. Η ‘αυτονομία’ είναι στενά συνδεδεμένη με την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας και την κατηγοριοποίηση των σχολείων που αποτρέψαμε στις σκοτεινές μέρες της πανδημίας με το 97% συμμετοχής στην Απεργία-Αποχή. Την απορρίπτουμε λοιπόν!

Πόσω μάλλον, όταν ανακοινώνεται πως στα πλαίσια της «αυτονομίας» στραγγαλίζεται ο σύλλογος διδασκόντων, η συλλογική και δημοκρατική λειτουργία της σχολικής μονάδας και διαμορφώνεται ένας Διευθυντής ως ηγεμόνας και δυνάστης που επιλέγει «επόπτες» και «μέντορες», οι οποίοι παίρνουν μόρια στις  επιλογές στελεχών και απαλλαγή από τις εξωδιδακτικές εργασίες προκειμένου να ελέγχουν και να παρακολουθούν  τους υπόλοιπους συναδέλφους της σχολικής μονάδας.

Η «αξιολόγηση» των εκπαιδευτικών επαναφέρεται ως ένας νεοεπιθεωρητισμός του φόβου και της υποταγής, ίδιας αντίληψης με εκείνον του 2013 της κυβέρνησης Σαμαρά που το εκπαιδευτικό κίνημα με σκληρή μάχη εμπόδισε την εφαρμογή του. Σήμερα σχεδιάζουν την πλήρη παιδαγωγική αφυδάτωση και ένα πλέγμα γραφειοκρατικού ελέγχου των εκπαιδευτικών με τρία στάδια για την ατομική αξιολόγηση, εκ των οποίων τα δύο θα αξιολογούνται ανά 4ετία και το τρίτο ανά διετία. Πιο αναλυτικά: Η γενική και ειδική διδακτική των εκπαιδευτικών, θα αποτιμάται από τον σύμβουλο εκπαίδευσης ανά 4 έτη. Το παιδαγωγικό κλίμα της τάξης θα αποτιμάται από τον Διευθυντή επίσης ανά τετραετία. Η υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια θα αποτιμάται και από τον Διευθυντή και από τον Σύμβουλο, ανά διετία. Και όλα τα παραπάνω με διαρκή παρακολούθηση και έλεγχο του εκπαιδευτικού μέσα και έξω από την τάξη. Η αξιολόγηση θα γίνεται στην  4βαθμη περιγραφική κλίμακα «Μη ικανοποιητικός – Ικανοποιητικός – Πολύ καλός – Εξαιρετικός».

Οι εκπαιδευτικοί που θα κρίνονται «μη ικανοποιητικοί» και «ικανοποιητικοί», κατά την ενημέρωση του Υπουργείου, θα παραπέμπονται σε επιμόρφωση, την οποία ωστόσο δεν θα περιγράφει το νομοσχέδιο για να δοθεί το Σεπτέμβρη η απατηλή εικόνα μιας μη τιμωρητικής αξιολόγησης, ώστε να καμφθούν οι αντιστάσεις και να χωνευτεί η κουλτούρα αξιολόγησης από τους εκπαιδευτικούς. Θέλουν έτσι να συσκοτίσουν ευρύτερα αντιδραστικά σχέδια για την αξιοποίηση της αξιολόγησης στη μισθολογική κατηγοριοποίηση των εκπαιδευτικών, αλλά και την ένταση του καθεστώτος χειραγώγησης και ομηρίας τους, για περικοπές προσωπικού και ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων , για συγχωνεύσεις-καταργήσεις- συμπτύξεις σχολείων και τάξεων, αλλά και εκχώρηση εκπαιδευτικών δομών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Από το νομοσχέδιο δεν θα μπορούσε να λείπει η σπουδή για τη συγκρότηση ενός στρατού στελεχών – αξιολογητών – εποπτών – επιθεωρητών τόσο σε επίπεδο σχολικής μονάδας όσο και σε επίπεδο Διευθύνσεων και Περιφερειών, η επαναφορά και ο πολλαπλασιασμός (από 500 σε 800) των σχολικών Συμβούλων και η αποκλειστική ανάθεση σε όλους αυτούς καθηκόντων αξιολόγησης και ελέγχου των εκπαιδευτικών, ώστε να επιβληθεί δια πυρός και σιδήρου η πολιτική αποδόμησης και εμπορευματοποίησης του δημόσιου σχολείου. Για την μαχόμενη εκπαίδευση, το αξιακό σύνθημα που αναδύθηκε στη μεγάλη μάχη  του 2013-2014  «ΔΕΝ ΑΞΙΟΛΟΓΩ – ΔΕΝ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΑΙ» είναι και πάλι επίκαιρο και όλοι καλούνται να βρεθούν στην όχθη του αγώνα (και όχι των προθύμων) για να μην περάσει ο εργασιακός εφιάλτης της αξιολόγησης.

Η ΑΡΕΝ και η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ανασύρουν από τη συλλογική μνήμη όλους τους αγώνες που δόθηκαν από το εκπαιδευτικό κίνημα απέναντι σε όλες τις κυβερνήσεις,  δεν επέτρεψαν στους αξιολογητές να διαβούν τα σχολεία και εμπόδισαν την ολοκλήρωση της νεοφιλελεύθερης αναδιάρθρωση στην Παιδεία μπλοκάροντας την εγκατάσταση του στρατηγικού εργαλείου της αξιολόγησης. Στη συνέχιση αυτών των αγώνων καλούμε, με σκοπό να νικήσουμε και πάλι! Η νικηφόρα μάχη απέναντι στην αξιολόγηση της σχολικής μονάδας πριν λίγους μήνες μέσα στην πανδημία και με τα σχολεία κλειστά, με το 97% των εκπαιδευτικών να συμμετέχει στην απεργία-αποχή,  μας δείχνει το δρόμο! Αλλά και οι κάμερες της Κεραμέως, που δεν μπήκαν στις σχολικές τάξεις, η κατά 95% αποχή των εκπαιδευτικών από την ηλεκτρονική εκλογική παρωδία, το ωράριο των Νηπιαγωγών που δεν αυξήθηκε…

Ας μην ξεχνάμε, βέβαια, ότι η επιτάχυνση της επίθεσης στη δημόσια εκπαίδευση συμπίπτει με τη βαριά σκιά της πανδημίας και τη νέα κοινωνική λεηλασία της  «επόμενη μέρας». Το δημόσιο σχολείο και η εργασιακή υπόσταση των εκπαιδευτικών ΑΠΕΙΛΟΥΝΤΑΙ!  Καλούμε λοιπόν όλες τις δυνάμεις του αγώνα να συντονιστούμε ακόμα περισσότερο στα πρωτοβάθμια σωματεία στο δρόμο της αγωνιστικής συνεννόησης. Στο δρόμο που χάραξαν τα 77 σωματεία της εκπαίδευσης με την πρωτοβουλία και τις αποφάσεις τους για την κήρυξη της απεργίας- αποχής.  Σε  ένα μέτωπο αντίστασης που θα ξεκινάει από κάθε σχολείο, θα συγκροτείται στους συλλόγους και στις Γενικές Συνελεύσεις και θα συνενώνει όλον τον κλάδο και στις δυο βαθμίδες.

Παλεύουμε  να μην ψηφιστεί το πολυνομοσχέδιο  της αξιολόγησης και του νεοεπιθεωρητισμού. Να αποσυρθεί τώρα και να μην εφαρμοστεί η ΚΥΑ που εκχωρεί το ολοήμερο στους Δήμους. Για μαζικούς μόνιμους διορισμούς και μονιμοποίηση  όλων των αναπληρωτών με βάση την προϋπηρεσία και το πτυχίο. Για να ανατραπούν οι αντιδραστικές αλλαγές στο περιεχόμενο και η έξωση των Κοινωνιολόγων και των Εικαστικών από το Λύκειο. Για να μην αποκλειστούν δεκάδες χιλιάδες παιδιά από τα ΑΕΙ με πρόσχημα τη βάση εισαγωγής

Καλούμε τα ΔΣ της ΔΟΕ και της ΟΛΜΕ να κηρύξουν Απεργία-Αποχή από κάθε «αξιολογική» διαδικασία που προβλέπει το νέο νομοσχέδιο και να πάρουν κάθε μέτρο για την ακύρωσή του στην πράξη.

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις