29.3 C
Athens
Πέμπτη, 13 Ιουνίου, 2024

Ιδιωτικοποίηση – εξπρές της Attica Bank, εξελίξεις σε ένα μήνα. Πώς μπαίνουν οι ιδιώτες και φεύγουν ΤΜΕΔΕ, ΕΦΚΑ

Πρόσφατα

Επιταχύνεται η διαδικασία κεφαλαιακής ενίσχυσης και ιδιωτικοποίησης της Attica Bank, αρχής γενομένης από τη γενική συνέλευση των μετόχων που συγκαλείται αυτή την Τετάρτη, 7 Ιουλίου, με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, να προεξοφλεί εξελίξεις «μέσα στον επόμενο μήνα».

Παρότι η σχετική πληροφόρηση βγαίνει με… σταγονόμετρο από όλους τους ενδιαφερόμενους, υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει εκδηλωθεί επενδυτικό ενδιαφέρον για τη μοναδική εμπορική μη συστημική τράπεζα της χώρας, γι’ αυτό και το χρονοδιάγραμμα όλων των ενεργειών για την κεφαλαιακή ενίσχυση και την ιδιωτικοποίηση έχει επιταχυνθεί δραστικά.

Έτσι, ενώ είχε προγραμματισθεί αρχικά η γενική συνέλευση των μετόχων να γίνει τον Σεπτέμβριο, αυτή θα συγκληθεί στις 7 Ιουλίου, όπως ανακοινώθηκε από την τράπεζα στις 16 Ιουνίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, σημαντικό ρόλο στην επιτάχυνση της συνέλευσης έπαιξε και η Τράπεζα της Ελλάδος, που εποπτεύει την Attica Bank, καθώς κρίθηκε ότι θα δημιουργούσε εποπτικά ζητήματα η παράταση της εκκρεμότητας με τα χαμηλά ίδια κεφάλαια, ως αποτέλεσμα των μεγάλων ζημιών, ύψους 306 εκατ. ευρώ, της χρήσης 2020.

Γρήγορη ιδιωτικοποίηση

Ο Γιάννης Στουρνάρας εμφανίζεται αισιόδοξος για μια γρήγορη ιδιωτικοποίηση. Σε δηλώσεις του (στην ιστοσελίδα Business Daily), o διοικητής της ΤτΕ υπογραμμίζει την ανάγκη αύξησης των κεφαλαίων όλων τραπεζών για να χρηματοδοτηθεί η χορήγηση νέων δανείων. «Θα επιθυμούσα να το δουν αυτό (σ.σ.: την ανάγκη αύξησης των κεφαλαίων) και οι μικρότερες τράπεζες, αυτές που ονομάζουμε “μη συστημικές τράπεζες”», τονίζει και προσθέτει, σχετικά με την Attica Bank, ότι «ξεκίνησε και αυτή, προχώρησε, πήρε πολύ μεγάλες προβλέψεις προκειμένου να ιδιωτικοποιηθεί μέσω αύξησης κεφαλαίου. Και αυτό ίσως γίνει μέσα στον επόμενο μήνα».

Η διαδικασία ιδιωτικοποίησης της Attica Bank έχει μοναδικά χαρακτηριστικά, καθώς για πρώτη φορά θα ενεργοποιηθεί ο νόμος για τον αναβαλλόμενο φόρο για να εκδοθούν δικαιώματα αγοράς μετοχών υπέρ του Δημοσίου. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι, ΤΜΕΔΕ και ΕΦΚΑ, θα έχουν θεωρητικά τη δυνατότητα να αγοράσουν τις μετοχές από το Δημόσιο, στην πράξη όμως έχει εκδοθεί… απαγορευτικό από τους ευρωπαϊκούς Θεσμούς στην καταβολή επιπλέον ποσών από τα δύο ταμεία στην Attica Bank. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα ΤΜΕΔΕ και ΕΦΚΑ κατέχουν 46,32% και 32,34% των μετοχών. Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας από πέρυσι δεν έχει ανάμειξη στα θέματα της τράπεζας, μετά τη μείωση της συμμετοχής του ΕΦΚΑ κάτω από το ένα τρίτο του μετοχικού κεφαλαίου, λόγω μεταβίβασης μετοχών στο ΤΜΕΔΕ. Με αυτά τα δεδομένα, οι μετοχές του Δημοσίου μπορεί να καταλήξουν μόνο σε ιδιώτες επενδυτές (ή να κρατηθούν από το κράτος εάν δεν υπάρξει ενδιαφέρον απόο ιδιώτες), ενώ και η αύξηση κεφαλαίου που θα ακολουθήσει θα καλυφθεί από ιδιώτες.

Τα τρία σημαντικά θέματα επί των οποίων θα ψηφίσουν οι μέτοχοι αυτή την Τετάρτη είναι η μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά 85 εκατ. ευρώ για την απορρόφηση ζημιών, η ενεργοποίηση του νόμου για την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση (DTC), διαδικασία που θα ενισχύσει τα κεφάλαια της τράπεζας κατά 120 – 140 εκατ. ευρώ και εξουσιοδότηση στη διοίκηση να προχωρήσει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το ύψος της οποίας εκτιμάται ότι μπορεί να ανέλθει έως τα 150 εκατ. ευρώ.

Τα τρία κρίσιμα θέματα της συνέλευσης

Ειδικότερα, όπως έχει ανακοινωθεί από την τράπεζα, θα συζητηθούν στη συνέλευση

  1. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό μέχρι €85.000.000,00 με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της, με σκοπό το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού.

  2. Η ενεργοποίηση των διατάξεων του άρθρου 27Α του Ν.4172/2013 («DTC”), σχηματισμός ειδικού αποθεματικού, δωρεάν έκδοση παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση του ειδικού αποθεματικού. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το λογιστικό αποτέλεσμα μετά από φόρους της χρήσης 2020 είναι ζημία, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση την ενεργοποίηση των διατάξεων του άρθρου 27Α του άνω νόμου, με μετατροπή αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων επί προσωρινών διαφορών σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου. Το ΔΣ εισηγείται στην Γενική Συνέλευση, τον σχηματισμό ειδικού αποθεματικού και τη δωρεάν (δίχως αντάλλαγμα) έκδοση των παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσεως προς το Ελληνικό Δημόσιο, οι οποίοι αντιστοιχούν σε κοινές μετοχές. Μέσα σε εύλογο χρόνο, οι υφιστάμενοι μέτοχοι δύνανται να ασκήσουν δικαίωμα εξαγοράς (call option) των δικαιωμάτων μετατροπής. Κατ’ αυτόν τον τρόπο παρέχεται η δυνατότητα στους μετόχους να διατηρήσουν το ποσοστό συμμετοχής τους, καταβάλλοντας το σχετικό κόστος στο Ελληνικό Δημόσιο. Αν δεν ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, το Δημόσιο μπορεί να μεταβιβάσει τα δικαιώματα καθώς και τις εκ της μετατροπής τους, αποκτώμενες μετοχές οποτεδήποτε και προς οποιονδήποτε έναντι ανταλλάγματος. Σύμφωνα με τον νόμο, προβλέπεται η έκδοση Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου για τη διευθέτηση των ζητημάτων που σχετίζονται με την εφαρμογή του μηχανισμού. Η Πράξη αυτή αναμένεται να εκδοθεί.

  3. Η παροχή εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας για λήψη απόφασης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

Υπενθυμίζεται ότι, εκτός από την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης, το σχέδιο για την Attica Bank προβλέπει την επανατιτλοποίηση του χαρτοφυλακίου δανείων που είχε δοθεί το 2017 στην Aldridge, με παροχή εγγυήσεων από το κράτος, στο πλαίσιο του σχεδίου «Ηρακλής». Παράλληλα, η Attica Bank θα πουλήσει το 20% που κατέχει στην εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων “Αρτεμις” , η οποία απεδείχθη μη αποτελεσματική και δεν επέτυχε τους στόχους όσον αφορά τις ανακτήσεις από τιτλοποιηθέντα δάνεια.

Αναδιοργάνωση με κλείσιμο καταστημάτων

Στο μεταξύ, συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς η αναδιοργάνωση της τράπεζας, καθώς, μέσα στον Ιούλιο, έκλεισαν δύο καταστήματα. Από τις 25 Ιουνίου σταμάτησε τη λειτουργία του το κατάστημα στον Άγιο Δημήτριο της Αττικής, ενώ νωρίτερα, στις 18 Ιουνίου, είχε κλείσει το κατάστημα στον Πύργο Ηλείας.

Οι πρωτοβουλίες της διοίκησης προκάλεσαν την έντονη αντίδραση της ΟΤΟΕ. Με επιστολή διαμαρτυρίας προς τον κ. Θεόδωρο Πανταλάκη, διευθύνοντα σύμβουλο της Attica Bank, η ΟΤΟΕ δηλώνει την «έντονη αντίθεση της με την πολιτική συρρίκνωσης του Δικτύου Καταστημάτων και Μείωσης του προσωπικού που ακολουθεί η τράπεζα».

Όπως σημειώνεται στην επιστολή, «η απόφαση να κλείσει το Κατάστημα στον Πύργο Ηλείας δεν μπορεί να αποτελέσει το όχημα για να ανοίξει ο κύκλος των απολύσεων στην Attica Bank και στον κλάδο των Τραπεζών. Δεν θα επιτρέψουμε τα προγράμματα εθελουσίας εξόδου να μετατραπούν σε μοχλό εκβιασμού “εθελούσια ή απόλυση” για τους εργαζόμενους, δεν θα επιτρέψουμε η επικείμενη ιδιωτικοποίηση της τράπεζας, όπως έχει ήδη δρομολογηθεί, να συνοδευτεί προκαταβολικά με απολύσεις και καταστροφή των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζόμενων στην Attica Bank».


Πηγή: sofokleousin.gr

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις