35.4 C
Athens
Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2024

Μελέτη ICAP: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 2021

Πρόσφατα

Έρευνα για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη διεξήγαγε για 10η συνεχή χρονιά η Διεύθυνση Οικονομικών-Κλαδικών Μελετών της ICAP ΑΕ.

Σε δήλωση του ο Νικήτας Κωνσταντέλλος, CEO της ICAP αναφέρει: «Η πανδημία του COVID-19 και οι απρόσμενες συνθήκες που διαμορφώθηκαν, ώθησαν τις επιχειρήσεις στην προσαρμογή της λειτουργίας τους στα νέα πρωτόγνωρα δεδομένα, αναλαμβάνοντας το δικό τους μερίδιο ευθύνης για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού, ενώ παράλληλα συνδέθηκαν με πλήθος καλών πρακτικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ). Οι επιχειρήσεις, εκτός από την στήριξη των δικών τους ανθρώπων κινητοποιήθηκαν άμεσα προσφέροντας σημαντικές υλικές και χρηματικές δωρεές, τόσο για το Εθνικό Σύστημα Υγείας όσο και σε άλλες δράσεις που προωθούν την ευημερία των πολιτών. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 95% των επιχειρήσεων (του δείγματος) αναγνωρίζουν την σημαντικότητα της ΕΚΕ, ενώ 2 στις 3 επιχειρήσεις θεωρούν ότι οι δράσεις ΕΚΕ συντελούν θετικά σε “πολύ” ή “πάρα πολύ” μεγάλο βαθμό στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης του COVID-19.

Ωστόσο, οι εταιρείες θεωρούν ότι υπάρχουν ακόμα περιθώρια ανάπτυξης της ΕΚΕ από τις ελληνικές επιχειρήσεις, αφού το 63% θεωρεί ότι ο βαθμός διείσδυσης/εφαρμογής των πρακτικών της εξακολουθεί να κυμαίνεται σε μέτρια επίπεδα. Επίσης, 9 στις 10 επιχειρήσεις θεωρούν τη συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο ως το κυριότερο όφελος από τις πρακτικές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Τα μεγαλύτερα κονδύλια δαπανήθηκαν σχεδόν ισόποσα για τις δράσεις που σχετίζονται με την Κοινωνία και το Ανθρώπινο δυναμικό καταλαμβάνοντας μερίδιο 31% και 30%, αντίστοιχα. Αξίζει να σημειωθεί ότι λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες συνθήκες, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων σε ποσοστό 34% αξιολόγησε ως «μέτριο» τον βαθμό επηρεασμού των δράσεων ΕΚΕ από την πανδημία, ενώ το 28% τον αξιολόγησε ως “πολύ”. Το μέγεθος της επιχείρησης, η γραφειοκρατία αλλά και η δυσμενής τρέχουσα οικονομική συγκυρία, θεωρούνται οι κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες υλοποίησης ΕΚΕ από τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Αναμφισβήτητο είναι το γεγονός ότι οι δράσεις ΕΚΕ μπορούν να αποτελέσουν ένα αποτελεσματικό εργαλείο διαχείρισης της κρίσης για τις επιχειρήσεις και πέρα από τα πολλαπλά οφέλη για το κοινωνικό σύνολο, να επιφέρουν ευνοϊκά αποτελέσματα στην ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητά τους. Προς αυτήν την κατεύθυνση η ενημέρωση της κοινωνίας και των καταναλωτών, η εκπαίδευση των στελεχών των επιχειρήσεων και η παροχή κινήτρων από την πλευρά της Πολιτείας είναι ενέργειες που μπορούν να ενθαρρύνουν περισσότερες επιχειρήσεις στην υιοθέτηση πρακτικών ΕΚΕ».

Τα κυριότερα αποτελέσματα της πρωτογενούς έρευνας συνοψίζονται στην συνέχεια:

  • 2 στις 3 επιχειρήσεις του δείγματος (63%) θεωρεί ότι ο βαθμός εφαρμογής των πρακτικών ΕΚΕ από το σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων εξακολουθεί να κυμαίνεται σε μέτρια επίπεδα.
  • Το 67% των επιχειρήσεων του δείγματος θεωρεί ότι οι δράσεις ΕΚΕ συντελούν θετικά σε μεγάλο βαθμό στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης του COVID-19.
  • Οι ενέργειες των εταιρειών που αφορούν την Κοινωνία και το Ανθρώπινο δυναμικό καλύπτουν το μεγαλύτερο μερίδιο (31% και 30% αντίστοιχα το 2021) στο συνολικό τους προϋπολογισμό για δράσεις ΕΚΕ.
  • Η πλειοψηφία του δείγματος (34%) δήλωσε ότι η ίδια η Διοίκηση της Εταιρείας έχει αναλάβει την διαχείριση των σχετικών δράσεων ΕΚΕ. Ακολουθεί με 31% η Ξεχωριστή Διεύθυνση/Τμήμα της εταιρείας.
  • Το 64% των επιχειρήσεων δαπανά έως 200.000 ευρώ για δράσεις ΕΚΕ σε ετήσια βάση, ενώ το 66% αυτών αύξησε τα έξοδα για ενέργειες ΕΚΕ το 2019.
  • Το 34% επιχειρήσεων αξιολογεί ως μέτριο τον βαθμό επηρεασμού των δράσεων ΕΚΕ από την πανδημία. Επίσης, 2 στις 3 επιχειρήσεις δεν ματαίωσαν τις δράσεις αυτές παρά την πανδημία.
  • Ορισμένες από τις κυριότερες πρακτικές ΕΚΕ ως προς το ανθρώπινο δυναμικό που εφαρμόζονται σε «πολύ» ή «πάρα πολύ» σημαντικό βαθμό από τις εταιρείες του δείγματος είναι οι εξής: α) Παροχή ίσων ευκαιριών προς όλους τους εργαζομένους (92%), β) η παροχή δυνατοτήτων εκπαίδευσης ή βελτίωσης των δεξιοτήτων του προσωπικού (83%) και γ) πρόσθετες παροχές και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (81%).
  • Σχετικά με τη συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο, η μεγάλη πλειοψηφία των εταιρειών του δείγματος (85%) πραγματοποιεί δωρεές και χορηγίες σε χρήμα ή/και είδος σε «πολύ» ή «πάρα πολύ» σημαντικό βαθμό, ενώ για άλλες δωρεές και χορηγίες σε χρήμα ή/και είδος το αντίστοιχο ποσοστό ανήλθε στο 71%.
  • Το μέγεθος της επιχείρησης πρωτίστως αλλά και η γραφειοκρατία και η δυσμενής τρέχουσα οικονομική συγκυρία, αξιολογούνται οι κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες υλοποίησης ΕΚΕ από τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Πηγή: ΑΜΠΕ

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις