35.2 C
Athens
Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2024

ΑΔΑ: ΩΦΝΙ46ΜΤΛ6-Μ7Γ | Δημοσίευση του επικαιροποιημένου «Μητρώου Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης» έτους 2021

Πρόσφατα

ΔΙΔΔΑ/Φ.10/οικ.12471/2021 Δημοσίευση του επικαιροποιημένου «Μητρώου Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης» έτους 2021 | ΑΔΑ: ΩΦΝΙ46ΜΤΛ6-Μ7Γ

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ.: ΔΙΔΔΑ/Φ.10/οικ.12961/30-6-2020 (ΑΔΑ: ΨΞ4Κ46ΜΤΛ6-39Σ) εγκυκλίου μας, σας ενημερώνουμε ότι η υπηρεσία μας επικαιροποίησε εκ νέου το «Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης», εφεξής «Μητρώο».

Σκοπός της κατάρτισης και της δημοσίευσης του «Μητρώου» είναι η καταγραφή των δημοσίων υπηρεσιών και λοιπών φορέων της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, οι οποίοι συγκροτούν την έννοια του δημόσιου τομέα, όπως ο τομέας αυτός οριοθετείται στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 51 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α΄ 101), όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 6 του άρθρου 4 του Ν. 1943/1991 (ΦΕΚ Α΄ 50), την παρ. 6 του άρθρου 3 του Ν. 3229/2004 (ΦΕΚ Α΄ 38), το άρθρο 36 του Ν.4170/2013 (ΦΕΚ Α΄ 163) και εκάστοτε ισχύουν.

Στο «Μητρώο» περιλαμβάνονται ειδικότερα, α) ανά εποπτεύον υπουργείο και β) ανά ΟΤΑ, με προσδιορισμό της νομικής τους μορφής, όλοι οι φορείς εποπτείας τους διακρινόμενοι, μεταξύ άλλων, σε υπαγόμενους και μη υπαγόμενους στο δημόσιο τομέα του άρθρου 51 του Ν. 1892/1990, που συνεπάγεται και διαφορετική, κάθε φορά, σχέση εξάρτησής τους από το Κράτος.

Επισημαίνεται ότι για πρώτη φορά στην παρούσα έκδοση περιελήφθησαν στο Μητρώο και τα νομικά πρόσωπα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού. Για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, οι Περιφέρειες και οι Δήμοι να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στην ορθότητα των εγγραφών, κατά λόγο αρμοδιότητας, με σκοπό τη βελτίωση και συμπλήρωση τους.

Δεδομένου ότι το περιεχόμενο του «Μητρώου» έχει δυναμικό χαρακτήρα, η προσπάθεια επικαιροποίησής του είναι μία διαρκής διαδικασία. Σε αυτήν την νεότερη έκδοση του «Μητρώου» (Ιουνίου 2021), η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (www.ypes.gr) στη θέση Ανθρώπινο Δυναμικό Δημόσιου Τομέα / Μητρώο Δημόσιων Υπηρεσιών, έχουν ενσωματωθεί όλες οι αλλαγές που έχουν έως τώρα προκύψει.

Προκειμένου δε τα στοιχεία που ζητούνται να περιέλθουν με συστηματικό τρόπο στην υπηρεσία μας θα πρέπει το συντονισμό της όλης προσπάθειας να αναλάβουν οι αρμόδιες οργανικές μονάδες σας, οι οποίες θα φροντίσουν να συγκεντρώσουν και εν συνεχεία να προωθήσουν στην υπηρεσία μας το σύνολο των σχετικών προτάσεων-παρατηρήσεων σας ώστε να αποφεύγονται οι αποσπασματικές απαντήσεις.

Τέλος, υπενθυμίζεται η ανάγκη ορισμού σε κάθε Υπουργείο (συμπεριλαμβανόμενης της Α.Α.Δ.Ε.) και Αποκεντρωμένη Διοίκηση αρμοδίων οι οποίοι, έχοντας συντονιστικό ρόλο στη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων, θα επικοινωνούν με την υπηρεσία μας κάθε φορά που τίθεται θέμα επικαιροποίησης του υπόψη «Μητρώου». Στο πλαίσιο αυτό παρακαλείσθε, όσοι δεν το έχετε πράξει ήδη, όπως προβείτε στον ορισμό υπευθύνων, αποστέλλοντας τα ονοματεπωνυμικά και λοιπά στοιχεία επικοινωνίας αυτών (τηλέφωνο, e-mail).

Για τυχόν διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες η υπηρεσία μας είναι στη διάθεσή σας.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις