8.8 C
Athens
Τρίτη, 31 Ιανουαρίου, 2023

Διοικητικό Πρωτοδικείο Ναυπλίου: Αποζημίωση 7.000 ευρώ επειδή μαθητής ΑμεΑ έμεινε χωρίς εκπαιδευτική στήριξη

Παραλείψεις στη λήψη των προβλεπόμενων από το νόμο μέτρων για την υποβοήθηση του μαθητή, επιχείρηση μετακίνησης του σε Ειδικό Σχολείο παρά τις αντίθετες προβλέψεις διέκρινε το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ναυπλίου

Πρόσφατα

Σε ηλικία 4 ετών διαγνώστηκε με ειδικές ανάγκες, όπως ανωριμότητα στη χρήση του λόγου, υπερκινητικότητα, παρορμητική συμπεριφορά. Ακολούθησε βάσει ιατρικών συστάσεων πρόγραμμα αποκατάστασης με λογοθεραπείες, εργοθεραπείες, θεραπείες συμπεριφοράς ενώ προβλέφθηκε και συμβουλευτική γονέων.

Κατά το σχολικό έτος 2017-2018, ο μαθητής … φοίτησε στην Α’ τάξη του …του Δημοτικού Σχολείου Ναυπλίου, όπου αντιμετώπισε ιδιαίτερες δυσκολίες σε θέματα συμπεριφοράς εντός της σχολικής κοινότητας, ιδίως ως προς τις διαπροσωπικές του σχέσεις.

Για το λόγο αυτό, ο πατέρας του κατέθεσε στο ΚΕΔΔΥ (Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης) Αργολίδας αίτηση έγκρισης παροχής παράλληλης στήριξης στο τέκνο του από ειδικό εκπαιδευτικό με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ενώ παράλληλα οι γονείς ζήτησαν να αλλάξει σχολικό περιβάλλον και να μεταφερθεί σε άλλο δημοτικό σχολείο της περιοχής.

Ως προς την παράλληλη στήριξη, απάντησαν στον πατέρα του μαθητή ότι λόγω λήξης του σχολικού έτους και απόλυσης των αναπληρωτών δεν ήταν δυνατή η άμεση αξιολόγηση του μαθητή και ότι το αίτημά του θα εξεταστεί κατά το νέο σχολικό έτος μετά τις προσλήψεις των αναπληρωτών. Με την έναρξη του νέου σχολικού έτους εγκρίθηκε η μεταφορά στο νέο δημοτικό σχολείο, ενώ η παράλληλη στήριξη του μαθητή έγινε από ειδικές βοηθούς που προσέλαβαν ιδιωτικά οι ενάγοντες.

Παράνομη η τοποθέτηση εκπαιδευτικού Γενικής Αγωγής

Το αίτημα για παράλληλη στήριξη στον μαθητή από ειδικό εκπαιδευτικό, που είχε υποβληθεί από τον πατέρα του, εγκρίθηκε τελικώς τον Νοέμβριο του 2018. Μόνο που δεν τοποθετήθηκε εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής, αλλά Γενικής Αγωγής.

«Η τελευταία, ωστόσο, μη νομίμως τοποθετήθηκε στη συγκεκριμένη θέση, καθώς δεν ήταν εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής ούτε είχε άλλωστε λάβει σχετική εξειδίκευση ή επιμόρφωση και, συνεπώς, δεν είχε την απαραίτητη επιστημονική κατάρτιση προκειμένου να ανταποκριθεί επιτυχώς στο έργο της. Τυχόν δε αδυναμία της Διοίκησης να καλύψει τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων για παροχή ειδικής εκπαίδευσης λόγω εξάντλησης του πίνακα αναπληρωτών δασκάλων Ειδικής Αγωγής δεν αίρει τον παράνομο χαρακτήρα της εν λόγω πράξης» επισημαίνεται στην απόφαση του Δικαστηρίου.

«Η συγκεκριμένη εκπαιδευτικός, εξάλλου, δεν προκύπτει, από τα στοιχεία της δικογραφίας, ότι κατά την ανάληψη της υπηρεσίας της συνέταξε και εφάρμοσε το Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης (ΕΠΕ) του μαθητή που περιλαμβάνεται στην ./09.10.2018 γνωμάτευση της διεπιστημονικής ομάδας του ΚΕΔΔΥ, την οποία η σχολική μονάδα ήταν υποχρεωμένη να τηρήσει» προστίθεται.

Αντιθέτως, μετά την έναρξη εφαρμογής Εξατομικευμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης, ο μαθητής μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων στις αρχές του 2019, άρχισε να εμπιστεύεται την νέα εκπαιδευτικό και να βελτιώνει τη συμπεριφορά του. Σύμφωνα με έγγραφο του ΚΕΣΥ Αργολίδας – αναφέρεται στην απόφαση – στις 21.12. 2018 η Δασκάλα Παράλληλης Στήριξης … επισκέφτηκε το ΚΕΣΥ προκειμένου να λάβει οδηγίες για το πρόγραμμα παρέμβασης και της ζητήθηκε να προετοιμάσει δραστηριότητες σε ένα ευέλικτο πρόγραμμα, όπου ο μαθητής θα μπορεί να είναι συνεργάσιμος και να τηρεί κανόνες και ακολούθησαν οι δηλώσεις της Διευθύντριας του … Δημοτικού Σχολείου Ναυπλίου, σύμφωνα με τις οποίες το παιδί μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων ήταν εντελώς αλλαγμένο και μειώθηκαν οι εντάσεις.

Απόπειρα μετακίνησης σε Ειδικό Σχολείο – Στοχοποίηση των γονέων

Είχε προηγηθεί η απόπειρα μετακίνησης του παιδιού σε Ειδικό Σχολείο. Ειδικότερα, από τη διευθύντρια του σχολείου ζητήθηκε αποστολή κλιμακίου από το ΚΕΔΔΥ προκειμένου να εκτιμήσει την κατάσταση, επισυνάπτοντας και αναφορές των εκπαιδευτικών (τάξης, παράλληλης στήριξης και λοιπών ειδικοτήτων), αλλά και ομάδας γονέων του συγκεκριμένου Τμήματος, εκ των οποίων προέκυπτε ότι τα προβλήματα επιθετικής συμπεριφοράς του παιδιού κατά των συμμαθητών του και των εκπαιδευτικών είχαν κλιμακωθεί σε ένταση και συχνότητα.

Μετά τους ελέγχους από το κλιμάκιο του ΚΕΔΔΥ στην έκθεσή του ανέφερε πως «κατ’ εκτίμηση του συμφέροντος του ίδιου του παιδιού, καθώς και της σωματικής ακεραιότητας και ψυχικής ηρεμίας των υπόλοιπων μαθητών, η άμεση μεταγραφή του παιδιού στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Άργους», κάτι που αντέκρουσαν οι γονείς του παιδιού.

Παράλληλα, ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας … απέστειλε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ναυπλίου αναφορά με θέμα “επιθετική συμπεριφορά μαθητή”, με την οποία ενημέρωσε τον Εισαγγελέα ότι το τέκνο των εναγόντων παρουσιάζει ιδιαίτερα επιθετική συμπεριφορά με αποτέλεσμα να είναι επικίνδυνος για την ασφάλεια και σωματική ακεραιότητα του ίδιου και των συμμαθητών του, καθώς και ότι οι γονείς του αρνούνται να συνεργαστούν, αφού δεν αποδέχονται τη σχετική γνωμάτευση του ΚΕΣΥ Αργολίδας περί μεταγραφής του τέκνου τους στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Άργους.

Μαζί με το έγγραφο αυτό έστειλε στον Εισαγγελέα και πλήθος αναφορών γονέων και εκπαιδευτικών. Με αφορμή την αναφορά αυτή, ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Ναυπλίου διέταξε μάλιστα τη διενέργεια επείγουσας κοινωνικής έρευνας προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι ενάγοντες είναι σε θέση να ανταποκριθούν στο λειτούργημά τους και ειδικότερα εάν είναι σε θέση να αντιληφθούν την διαπιστωθείσα από το ΚΕΔΔΥ Αργολίδας αναγκαιότητα μεταγραφής του ανηλίκου τέκνου τους στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Άργους και αν έχουν τη βούληση να ενεργήσουν προς την κατεύθυνση αυτή, ενώ σε κάθε περίπτωση ζητήθηκε να εντοπιστούν πρόσωπα από το ευρύτερο συγγενικό περιβάλλον του ανηλίκου (πέραν των γονέων του) τα οποία κρίνονται ικανά διαχείρισης υποθέσεων του ανηλίκου.

Τι προβλέπει η νομοθεσία

Σε παραπομπή στις σχετικές νομοθετικές διατάξεις προχώρησε το Δικαστήριο. «Πρώτη προτεραιότητα του νομοθέτη υπήρξε η ενσωμάτωση των παιδιών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη γενική εκπαίδευση με την ανάπτυξη προγραμμάτων ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, προκειμένου με τον τρόπο αυτόν να επιτευχθεί η πληρέστερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους, η αμοιβαία αποδοχή τους με το κοινωνικό σύνολο και η συμμετοχή τους στην παραγωγική διαδικασία» τονίζεται.

Και υπογραμμίζεται χαρακτηριστικά: «Μόνον όταν λόγω ιδιαίτερων αναγκών ή έλλειψης κατάλληλων συνθηκών δεν είναι δυνατή η συνεκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία μαζί με τα άλλα άτομα, είναι δυνατό και σκόπιμο η εκπαίδευσή τους να γίνεται σε σχολεία ειδικής αγωγής ή σε τμήματα ειδικής αγωγής μέσα στα κοινά σχολεία. Ακριβώς ενόψει αυτών, άλλωστε, με τις προαναφερθείσες διατάξεις θεσπίζεται ο κανόνας της φοιτήσεως των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είτε στα συνήθη τμήματα των κοινών σχολείων, με παράλληλη στήριξη από εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής, είτε σε κατάλληλα στελεχωμένα τμήματα ένταξης, τα οποία λειτουργούν εντός των κοινών σχολείων μόνον δε στην περίπτωση που η φοίτηση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα κοινά σχολεία ή στα τμήματα ένταξης καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη, λόγω του είδους και του βαθμού του προβλήματος τους, επιτρέπεται η παροχή εκπαίδευσης σε αυτά σε σχολεία ειδικής αγωγής, σε σχολεία ή τμήματα που λειτουργούν μέσα σε νοσοκομεία, κέντρα αποκατάστασης κλπ. ή στο σπίτι, σε εξαιρετικές περιπτώσεις

Η απόφαση του Δικαστηρίου

Βάσει όλων αυτών των δεδομένων στην απόφαση του, το Δικαστήριο έκρινε πως ο μαθητής, «αν και είχε διαπιστωμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, για το μεν χρονικό διάστημα από την έναρξη του σχολικού έτους 2018-2019 έως την … δεν έλαβε παράλληλη στήριξη, για το δε διάστημα από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας της … (12.11.2018) έως τις εορτές των Χριστουγέννων του ίδιου έτους έλαβε παράλληλη στήριξη από μη καταρτισμένη στο αντικείμενο αυτό εκπαιδευτικό και χωρίς την εφαρμογή Εξατομικευμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης (ΕΠΕ)».

Και καταλήγει: «Υπό τα δεδομένα αυτά, το Δικαστήριο κρίνει ότι η παράνομη παράλειψη χορήγησης της αναγκαίας εκπαιδευτικής βοήθειας στο τέκνο των εναγόντων κατά το ως άνω χρονικό διάστημα συνέβαλε, όπως βασίμως προβάλλεται, στη διαρκή επιδείνωση των προβλημάτων προσαρμογής του στη μαθητική κοινότητα και τη μαθησιακή διαδικασία, στην αδυναμία ελέγχου των προβλημάτων της συμπεριφοράς του, στην περιθωριοποίησή του, σε πολυάριθμες αναφορές σε βάρος του από εκπαιδευτικούς και, γενικώς, στην αδυναμία ομαλής ένταξής του στο σχολικό περιβάλλον, όπως προκύπτει και από τα αναλυτικά αναφερόμενα συμβάντα στο ΕΠ ./5.12.2019 έγγραφο της Διευθύντριας του .ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπλίου. Τα γεγονότα αυτά ήταν ικανά να επιφέρουν ηθική βλάβη στο ανήλικο τέκνο των εναγόντων λόγω προσβολής της προσωπικότητάς του, για την αποκατάσταση της οποίας πρέπει για λογαριασμό να επιδικαστεί στους ενάγοντες χρηματική ικανοποίηση». Σύμφωνα με την απόφαση αυτή ορίστηκε στα 7.000 ευρώ.


Πηγή: dikastiko.gr

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις