31.8 C
Athens
Πέμπτη, 13 Ιουνίου, 2024

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Για τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς ΟΤΑ και την εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες

Πρόσφατα

Η Ομοσπονδία μας με πλήθος ανακοινώσεων και παρεμβάσεων της έχει αναδείξει από την πρώτη στιγμή ότι η γενικευμένη εκχώρηση αρμοδιοτήτων Τεχνικών Υπηρεσιών σε ιδιώτες, θα έχει τραγικά αποτελέσματα στο Δημόσιο Συμφέρον, τα λαϊκά και εργασιακά δικαιώματα, τη νομιμότητα και το Περιβάλλον. Όπως γράφαμε και σε σχετική μας ανακοίνωση:

Δήμαρχοι και Περιφερειάρχες θα μπορούν να προσλαμβάνουν έκτακτο προσωπικό εκτός ΑΣΕΠ και υπό διαρκή εργασιακή ομηρεία, ώστε να εκτελούν Τεχνικό Έργο χωρίς τους “ασφυκτικούς” ελέγχους του Δημοσίου. Τα Δημόσια Έργα κυρίως, αλλά και τις Πολεοδομίες θα τα λειτουργούν “Αναπτυξιακοί Οργανισμοί”, εκτός διαδικασιών δημόσιου ελέγχου και λογιστικού κόστους, με όρους διασπάθισης δημόσιου χρήματος αλλά και απουσία ουσιαστικού ελέγχου, όπως δείχνει και το αμαρτωλό παρελθόν των αναπτυξιακών Εταιριών, με πιο πρόσφατο παράδειγμα το έλλειμμα εκατομμυρίων της Αναπτυξιακής Πελοποννήσου ΑΕ. Ελλείμματα τα οποία θα φορτώνονται στις τοπικές κοινωνίες. Στα δημόσια έργα με τις προβλέψεις του Ν.4782/21, ιδιώτες θα καθορίζουν τις τεχνικές προδιαγραφές για τα έργα, ιδιώτες θα καθορίζουν τις τιμές των υλικών και των εργασιών, δηλαδή το κόστος των έργων, τις μελέτες θα τις εκπονούν οι ιδιώτες μελετητές και θα τις επιβλέπουν οι πιστοποιημένοι ιδιωτικοί φορείς. Τα έργα θα τα κατασκευάζουν οι ιδιώτες εργολάβοι, θα τα επιμετρούν (δειγματοληπτικά μάλιστα!!!) και επιβλέπουν ιδιώτες. Μόνο το κόστος θα πληρώνει το Δημόσιο με πλημμελή έλεγχο και τεράστιες επισφάλειες, καθώς «Ελεγκτές» και «Ελεγχόμενοι» θα αλληλοδιαπλέκονται. Γνωρίζουμε ήδη όλοι, τι συμβαίνει με τις “Συμβάσεις Παραχώρησης”, όπου οι πολίτες πληρώνουν τα αυξημένα διόδια και το Δημόσιο καλύπτει με εκατομμύρια την ενδεχόμενη “μειωμένη κίνηση” (40 εκατ. € μόνο για το πρώτο εξάμηνο του 2020). Ιδιώτες μελετητές τοπικών χωροταξικών σχεδίων ή επενδυτικών σχεδίων θα αξιολογούνται από ιδιώτες αξιολογητές σε μια λογική “Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει”.

Ήδη τα πρώτα δείγματα εκχώρησης αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες οδηγούν σε χρήσιμα συμπεράσματα:

Α. Σε προκήρυξη της ΠΕ Λασιθίου για πρόσληψη συμβούλου 5 ετούς εμπειρίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω ‘κατεπειγουσών’ αναγκών στο έργο με τίτλο: “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ”. Με τον αρχικό προϋπολογισμό να ανέρχεται στα 74.369,33 Ευρώ (Τελικό οικονομικό αντικείμενο με την έκπτωση 29.747 € με ΦΠΑ) ενώ η διάρκεια της είναι 13 μήνες που αφορά ημερήσια απασχόληση ενός Πολιτικού Μηχανικού 2,5 ώρες!!! Η Περιφέρεια θα μπορούσε με το ποσό του αρχικού προϋπολογισμού της σύμβασης να απασχολεί 4 μόνιμους Δημόσιους Υπαλλήλους ΠΕ Μηχανικών 5ετούς εμπειρίας (Κόστος εκάστου ~ 18150,00 € χωρίς μεταπτυχιακό και παιδιά) με 8ωρη απασχόληση ετησίως, (Link Υπολογισμού Αμοιβών Δημοσίων Υπαλλήλων του ΕΑΠ). Στην περίπτωση μόνιμων προσλήψεων προφανώς θα υπήρχε η ευθύνη έργων και μελετών εφ όρου της υπαλληλικής τους ζωής.

Β. Σε Προγραμματική Σύμβαση Δήμου της Αττικής με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΟΤΑ ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε για το έργο «Διοικητική Υποστήριξη για την άσκηση αρμοδιοτήτων Υπηρεσίας Δόμησης», συνολικού προϋπολογισμού 153.995,10€ το ετήσιο κόστος για τον καθέναν από τους 4 μηχανικούς ανέρχεται σε 22.260,00 € + ΦΠΑ 24% δηλαδή σε 27.602,40 €, τη στιγμή που η πρόσληψη Διπλωματούχων Μηχανικών απαιτεί 30% μικρότερη δαπάνη!

Γ. Η ανάθεση Προγραμματικής Σύμβασης για την Επίβλεψη Έργων γίνεται με εξωπραγματικές αμοιβές όπως προβλέπονται στην Υ.Α. ΔΜΕΟ/α/ο/1257/9.8.2005 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Πιο συγκεκριμένα, για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών μηχανικού και επιστημονικού προσωπικού, υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ.4 (Αμοιβή μηχανικών ή άλλων επιστημόνων) ΦΕΚ Β’ 2519/20.07.2017 ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ή κλάσμα ημέρας. Ενδεικτικά σε Δήμο της Β. Ελλάδας η προγραμματική Σύμβαση ανάθεσης Επίβλεψης τεσσάρων (4) έργων, συνολικού προϋπολογισμού περί τα 6.000.000 € οδηγεί σε αμοιβές επίβλεψης 860.000 €!! Το κόστος δύο μηχανικών επί δύο έτη που θα χρειάζονταν για να τα επιβλέψουν θα ήταν πολύ μικρότερο και η τεχνογνωσία θα παρέμενε στην Υπηρεσία!

Το προσωπικό σε όλες τις περιπτώσεις προσλαμβάνεται εκτός ΑΣΕΠ και μετά τη λύση της Σύμβασης του δεν έχει ευθύνες για τις πράξεις τις οποίες θα υπογράφει σε αντίθεση με τους Υπαλλήλους.

Δηλώνουμε τη ριζική μας αντίθεση στην πολιτική που εκχωρεί αρμοδιότητες σε ιδιώτες. Παλεύουμε για το σταμάτημα της διαχρονικά ασκούμενης αντιλαϊκής πολιτικής και από κοινού διεκδικούμε: Προσλήψεις όλων των κλάδων και ειδικοτήτων του εμπλεκόμενου προσωπικού με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίες σε όλες τις Υπηρεσίες του Δημοσίου Ενίσχυση των Δημόσιων Τεχνικών και όλων των Ελεγκτικών Υπηρεσιών. Όχι την ιδιωτικοποίηση τους και την εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες Θεσμική και οικονομική αναβάθμιση του συνόλου του προσωπικού Κατάργηση των σχετικών νόμων που επιτρέπουν τις ιδιωτικοποιήσεις Δημόσιων Υπηρεσιών.

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις