12.5 C
Athens
Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου, 2024

Έκδοση ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς από τη ΓΓΠΠ κατά την αντιπυρική περίοδο 2021

Πρόσφατα

ΥΠ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 4474/27-5-21: Έκδοση ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς από τη ΓΓΠΠ κατά την αντιπυρική περίοδο 2021 | ΑΔΑ: ΩΜ6Μ46ΜΤΛΒ-Ο7Ρ

1. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Στο πλαίσιο υποστήριξης της Διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών, με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών και σε εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη “Ξενοκράτης”(Υ.Α. 1299/7-4-2003 που εκδόθηκε σε εφαρμογή του άρθρου 17 του Ν.3013/2002), καθώς και του εγκεκριμένου «Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία “ΙΟΛΑΟΣ”», θα συντάσσεται και εκδίδεται από 1 Ιουνίου έως 31 Οκτωβρίου 2021, Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιών με ευθύνη της Γενικής Διεύθυνσης Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Ο ανωτέρω χάρτης, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του σχεδιασμού αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών, που συμβάλει αποτελεσματικά στην προληπτική οργάνωση και το συντονισμό για την ετοιμότητα των εμπλεκομένων φορέων, καθώς και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για την αποτροπή έναρξης δασικών πυρκαγιών από αμέλεια.

Ο Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, έχει ως κύριο στόχο να ενημερώσει τους φορείς που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, για τις περιοχές στις οποίες το επόμενο 24‐ωρο είναι μεγάλη η επικινδυνότητα εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών και σε καμία περίπτωση δεν προβλέπει την εξέλιξη μιας πυρκαγιάς σε πραγματικό χρόνο.

Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα μεγάλο ποσοστό των πυρκαγιών στη χώρα μας οφείλεται σε αμέλεια, ένας από τους βασικούς στόχους της έκδοσης του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς είναι η αποτροπή ενεργειών που ενδέχεται να προκαλέσουν την έναρξη δασικής πυρκαγιάς από αμέλεια με τη συστηματική ενημέρωση των πολιτών μέσω δελτίων τύπου, που εκδίδονται με ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Συμπληρωματικά αναφέρεται ότι και άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα λόγω δασικών πυρκαγιών (ΗΠΑ, Καναδάς, Αυστραλία, χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, κλπ), για τους ανωτέρω λόγους, ακολουθούν την ίδια πρακτική με την έκδοση και δημοσιοποίηση ανάλογων χαρτών πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς.

Σημειώνεται επίσης ότι στο πλαίσιο της υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Copernicus Emergency Management Service – Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών για τις Πυρκαγιές (EFFIS – European Forest Fire Information System), είναι καθημερινά διαθέσιμοι χάρτες για ολόκληρη την Ευρώπη και για χρονική περίοδο 1 έως 10 ημερών, με το προβλεπόμενο επίπεδο κινδύνου πυρκαγιάς. Tο EFFIS, μετά από μία δοκιμαστική φάση 5 ετών, υιοθέτησε το σύστημα του Καναδικού Δείκτη Καιρού Δασικών Πυρκαγιών (Fire Weather Index) ως μέθοδο για την πρόβλεψη του κινδύνου πυρκαγιάς για όλη την Ευρώπη.

H πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιάς του EFFIS χαρτογραφείται σε 6 κατηγορίες (πολύ χαμηλή, χαμηλή, μέτρια, υψηλή, πολύ υψηλή και ακραία). Οι κατηγορίες κινδύνου πυρκαγιάς είναι οι ίδιες για όλες τις χώρες και οι χάρτες δείχνουν μια εναρμονισμένη εικόνα της χωρικής κατανομής του προβλεπόμενου επιπέδου κινδύνου πυρκαγιάς σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Από τα ανωτέρω γίνεται φανερό ότι ο στόχος της ενότητας πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς του EFFIS είναι να παρέχει μια γενική συνολική προσέγγιση της χωρικής κατανομής του προβλεπόμενου κινδύνου πυρκαγιάς σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η προσέγγιση αυτή λόγω της μεγάλης γεωγραφικής έκτασης που καλύπτει και των σημαντικών διαφοροποιήσεων των παραμέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισμό του προβλεπόμενου κινδύνου, αποτελεί πληροφορία, που θα πρέπει να χρησιμοποιείται με ιδιαίτερη επιφύλαξη και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποκαταστήσει την εκτίμηση κινδύνου πυρκαγιάς που παρέχεται από τις προς τούτο αρμόδιες εθνικές αρχές. Η διαπίστωση αυτή προκύπτει από το γεγονός ότι ο κίνδυνος εκτιμάται και προβλέπεται με την ίδια αυτοματοποιημένη προσέγγιση και μεθοδολογία τόσο στα ψυχρόβια δασικά οικοσυστήματα της Βόρειας Ευρώπης όσο και στα θερμόφιλα δασικά οικοσυστήματα του Ευρωπαϊκού Νότου. Για το λόγο αυτό, ιδιαίτερα οι χώρες του Ευρωπαϊκού νότου που αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα λόγω δασικών πυρκαγιών, εκδίδουν σε εθνικό επίπεδο χάρτες πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς και τους δημοσιεύουν καθημερινά στο διαδίκτυο για την ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου.


Για τη συνέχεια, στην ΑΔΑ: ΩΜ6Μ46ΜΤΛΒ-Ο7Ρ

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις