15.3 C
Athens
Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου, 2024

ΑΑΔΕ: Μείωση φόρου για εξαρτώμενα τέκνα σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης ή λύσης του γάμου ή του συμφώνου συμβίωσης

Πρόσφατα

Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) – Μείωση φόρου για εξαρτώμενα τέκνα σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης ή λύσης του γάμου ή του συμφώνου συμβίωσης | Ε.2103/2021

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4172/2013 (εφεξής ΚΦΕ) ορίζεται ότι ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή του άρθρου 15 του αυτού νόμου για το εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις ή και ατομική αγροτική δραστηριότητα μειώνεται ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων του φορολογουμένου.

2. Με τις διατάξεις της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 11 του ΚΦΕ ως εξαρτώμενα μέλη του φορολογουμένου θεωρούνται τα άγαμα τέκνα αυτού εφόσον είναι ανήλικα έως 18 ετών, ή είναι ενήλικα έως 25 ετών και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ή είναι ενήλικα έως 25 ετών και είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία. Επιπλέον, με την παρ. 1 του άρθρου 11 του ΚΦΕ έχει οριστεί μεταξύ άλλων ότι εξαρτώμενα μέλη του φορολογούμενου θεωρούνται και τα τέκνα αυτού με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67% εφόσον είναι άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία. Στην παρ. 2 του άρθρου 11 ορίζονται οι περιπτώσεις που τα ανωτέρω πρόσωπα δε θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη του φορολογούμενου.

3. Δεδομένου ότι στην ανατροφή των τέκνων συμμετέχουν από κοινού και οι δύο γονείς, ανεξάρτητα αν διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη ή έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση ή έχει λυθεί ο γάμος / το σύμφωνο συμβίωσης, οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 16 του ΚΦΕ για τη μείωση του φόρου ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων εφαρμόζονται και για τους δύο γονείς με εισόδημα από μισθωτή εργασία, συντάξεις ή και ατομική αγροτική δραστηριότητα.

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις