15.2 C
Athens
Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου, 2024

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Ανάκληση της μετακίνησης διευθύντριας Τεχνικής Υπηρεσίας από «Άγιο Σάββα» σε «Ελπίς»

Επιστολή προς το διοικητή της 1ης ΥΠΕ και τη διοικήτρια του ΓΑΟΝ «Άγιος Σάββας»

Πρόσφατα

Κύριε Διοικητή

Σε συνέχεια του από 16/4/2021 εγγράφου μας και της από 11/5 απάντησης σας, επανερχόμαστε στο θέμα της μετακίνησης της συναδέλφου μας Διευθύντριας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσ. Άγιου Σάββα με τα παρακάτω εύλογα ερωτήματα:

1. Γιατί επιλέχθηκε η πρωτοφανής διοικητική διαδικασία της “παροχής επιστημονικής αρωγής” και δεν επιλέχθηκε η λύση της Προγραμματικής Σύμβασης που αποτελεί την πάγια και νόμιμη διοικητική τακτική των Τεχνικών Υπηρεσιών σε όλη την Ελλάδα όταν δεν έχουν την απαραίτητη Tεχνική Eπάρκεια; Διαθέσιμοι φορείς σίγουρα υπάρχουν για να παρέχουν τις Υπηρεσίες αυτές στο Νοσ. ΕΛΠΙΣ μέσω Προγραμματικής Σύμβασης για όσο χρειαστεί.

2. Γιατί το Νοσ. ΕΛΠΙΣ και η 1η ΥΠΕ δεν αντιμετωπίζουν την έλλειψη Πολιτικού Μηχανικού τόσα χρόνια με την πρόσληψη Υπαλλήλου με μόνιμη και σταθερή σχέση εργασίας, όπως είναι η άποψη μας ή έστω με την πρόσληψη κάποιου Επικουρικού Μηχανικού, όπως τόσα άλλα Νοσοκομεία έχουν κάνει, ειδικά τον τελευταίο χρόνο; Η “τρίμηνη επιστημονική συνδρομή” μιας Υπαλλήλου με άλλα καθήκοντα, θα λύσει τα χρόνια προβλήματα ελλείψεων του Νοσοκομείου; Η ευθύνη στελέχωσης των Υπηρεσιών στις οποίες είστε προϊστάμενος εξαντλείται στις εντολές μετακίνησης;

3. Η αναγκαία παρουσία Μηχανικών στο Νοσ. ΕΛΠΙΣ για τα έργα «Επισκευής –Αντικατάστασης –Προσθήκης κιγκλιδωμάτων και κουπαστών» δεν επιλύεται με την πρόσληψη Επικουρικών Υπαλλήλων ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού και Αρχιτέκτονα Μηχανικού στην οποία θα προβεί η 1η Υ.ΠΕ. σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης ο οποίος και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα σας.

4. Η καινοφανής αυτή Διοικητική διαδικασία έχει κατά τη γνώμη μας τεράστια θέματα νομιμότητας. Πως θα γίνεται η «χρέωση» εγγράφων και υποθέσεων ενός Φορέα σε υπάλληλο η οποία δεν ανήκει σε αυτόν διοικητικά; Πως η υπάλληλος θα παρακολουθεί τις ανοικτές υποθέσεις στο Φορέα στον οποίο ανήκει; Που θα βρίσκεται κάθε φορά; Ακόμη και στην οριακή περίπτωση ανάθεσης “παράλληλων καθηκόντων” αυτό γίνεται εντός του ίδιου Φορέα και για περιορισμένα καθήκοντα και χρόνο. Για το λόγο αυτό απευθύνουμε το έγγραφο μας αυτό και στο καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών για να εκφράσει τη γνώμη του επί της πρακτικής αυτής.

5. Η «απλή επιστημονική συνδρομή» την οποία επικαλείστε και πρέπει να παρέχει παράλληλα με τα καθήκοντά της στον Άγιο Σάββα η κ. Γεωργούλη, αφορά εργασία πλήρης απασχόλησης και αυξημένης ευθύνης και είναι να προβεί στη σύνταξη των Τεχνικών Περιγραφών, σχεδίων, προϋπολογισμού και των Διοικητικών Πράξεων για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών «Επισκευής –Αντικατάστασης –Προσθήκης κιγκλιδωμάτων και κουπαστών» στο ΕΛΠΙΣ σε όλα τα κλιμακοστάσια του Νοσοκομείου λόγω φθορών βάσει της κείμενης νομοθεσίας περί Ασφάλειας και Υγείας των εργαζομένων. Κι όλα αυτά σε ένα νοσοκομείο που όπως θα γνωρίζετε τέσσερα χρόνια πριν, υποχώρησε ένα κάγκελο με αποτέλεσμα να γίνει σοβαρό εργατικό ατύχημα και να υπάρχουν εκκρεμείς δίκες για τους μηχανικούς της Υπηρεσίας του. Η ευθύνη για αυτή την απαράδεκτη κατάσταση βαραίνει διαχρονικά τις Διοικήσεις των Νοσοκομείων, την ΥΠΕ στην οποία προΐσταστε και το Υπουργείο Υγείας και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει για τις ευθύνες αυτές να αναζητούνται εξιλαστήρια θύματα μεταξύ των Τεχνικών Υπαλλήλων. Γιατί τις τυχόν ποινικές και αστικές ευθύνες τελικά τις επωμίζονται εφ όρου ζωής οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί, ενώ οι Διοικήσεις έρχονται και παρέρχονται.

6. Πουθενά στα έγγραφα σας δεν αναφέρετε το σημαντικότερο, ότι η Υπάλληλος τυγχάνει να είναι και Διευθύντρια, το οποίο σημαίνει ότι είναι επιφορτισμένη με κρίσιμα καθήκοντα στον τομέα ευθύνης της στον Άγιο Σάββα, σε μια οριακή και δύσκολη συγκυρία. Το Τεχνικό προσωπικό των Νοσοκομείων, εν μέσω συνεχούς έκθεσης στην Πανδημία έχει να διαχειρισθεί και την ορθή και αδιάλειπτη λειτουργία των αναγκαίων υποδομών και ειδικά οι Διευθυντές Τεχνικών Υπηρεσιών Νοσοκομείων συνοδεύονται από τεράστιες ευθύνες για τη λειτουργία τους και διαρκείς διαδικασίες όπως αναθέσεις, προμήθειες, συντηρήσεις κλπ. για την παρακολούθηση, τον έλεγχο, την εποπτεία και υλοποίησή τους. Επίσης “ξεχνάτε” να αναφέρετε ότι ανήκει σε ευπαθείς ομάδες, μη κατάλληλες για μεταφορά σε Νοσοκομείο αναφοράς Covid καθώς και ότι η συνάδελφος μας είναι εκλεγμένη εκπρόσωπος των εργαζομένων του Άγιου Σάββα στο Δ.Σ. Του Νοσοκομείου.

7. Πως συνάδει κατά την γνώμη σας η γενική αρχή της χρηστής διοίκησης, η οποία αναφέρει ότι η συμπεριφορά των αρμοδίων διοικητικών οργάνων προς τους διοικούμενους πρέπει να διέπεται από ευθύτητα, εντιμότητα και αμεροληψία, υποχρεούνται δηλαδή να μην ενεργούν ή να μην παραλείπουν κατά τρόπο αντίθετο στην καλή πίστη και τα χρηστά ήθη ή με τη χρησιμοποίηση τεχνασμάτων νομιμοφανών ή παράνομων ούτε κατά τρόπο αντιφατικό ή επιπόλαιο”(βλ. Α. Ι. Τάχου, Ελληνικό Διοικητικό Δίκαιο, εκδ. Σάκκουλα, 7η έκδοση, § 14 παρ. θ΄, σελ. 76 – 77).

8. Τέλος, κατόπιν όλων των παραπάνω αλλά και της πρόσφατης μη ανανέωσης της Σύμβασης Εργασίας του Επικουρικού Ιατρού και Προέδρου του Σωματείου Εργαζομένων του Άγιου Σάββα, φοβόμαστε βάσιμα ότι τα φαινόμενα αυτά, ούτε τυχαία είναι, ούτε μεμονωμένα.

Καλούμε τη Διοικούσα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος να τοποθετηθεί για τις πρακτικές αυτές οι οποίες ανοίγουν τους ασκούς του Αιόλου στους τρόπους εκτέλεσης και παρακολούθησης έργων και μελετών στον κρίσιμο χώρο της Δημόσιας Υγείας με περιφερόμενους Δημοσίους Υπαλλήλους Μηχανικούς και Διοικήσεις του “αποφασίζομεν και διατάσσομεν”.

Καλούμε την ΑΔΕΔΥ να τοποθετηθεί για μια εξέλιξη που αν γενικευτεί θα δημιουργήσεις εργαζόμενους λάστιχο που με μια απλή διαταγή θα μεταφέρονται από φορέα σε φορέα χωρίς να εξετάζονται άλλες ορθότερες λύσεις.

Καλούμε τέλος τις Διοικήσεις 1ης ΥΠΕ και Νοσ. Άγιου Σάββα να ανακαλέσουν τα “εντέλλεσθε” και να συναντηθούν μαζί μας ώστε να εξευρεθούν λύσεις επ’ ωφελεία των Νοσοκομείων.

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις