İstanbul escort bayan sivas escort samsun escort bayan sakarya escort Muğla escort Mersin escort Escort malatya Escort konya Kocaeli Escort Kayseri Escort izmir escort bayan hatay bayan escort antep Escort bayan eskişehir escort bayan erzurum escort bayan elazığ escort diyarbakır escort escort bayan Çanakkale Bursa Escort bayan Balıkesir escort aydın Escort Antalya Escort ankara bayan escort Adana Escort bayan

12.3 C
Athens
Κυριακή, 3 Μαρτίου, 2024

ΑΔΑ: 69ΦΖ46ΜΑΠΣ-3ΗΟ | Ηλεκτρονική υπηρεσία Απογραφής Νομικού Προσώπου στο Μητρώο Εργοδοτών

Πρόσφατα

174064/17.5.2021 Ηλεκτρονική υπηρεσία Απογραφής Νομικού Προσώπου στο Μητρώο Εργοδοτών | ΑΔΑ: 69ΦΖ46ΜΑΠΣ-3ΗΟ

ΣΧΕΤ.: 1. Το άρθρο 8 παρ.5 του Αναγκαστικού Νόμου 1846/1951

2. Το άρθρο 11 Κ.Υ.Α 63577/13.6.2018 «Εγγραφή στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης»

3. Το αρ.100615/22-03-2021 Γενικό Έγγραφο της Διεύθυνσης Ασφάλισης.

Στα πλαίσια του ψηφιακού μετασχηματισμού του e-Ε.Φ.Κ.Α και της προσπάθειας απλοποίησης και συντόμευσης των διαδικασιών, αυτοματοποιήθηκε η ροή εργασίας απογραφής φυσικών προσώπων – εργοδοτών και δημιουργήθηκε νέα ηλεκτρονική υπηρεσία με την οποία παρέχεται η δυνατότητα «Απογραφής Φυσικού Προσώπου στο Μητρώο Εργοδοτών».

Με το πιο πάνω σχετικό Γενικό Έγγραφο δόθηκαν οδηγίες για την λειτουργικότητα και το πεδίο εφαρμογής της υπηρεσίας.

Με το παρόν γνωστοποιείται η επέκταση της υπηρεσίας με την δυνατότητα αυτοματοποιημένης απογραφής «Νομικού προσώπου στο Μητρώο Εργοδοτών», μέσω διασύνδεσης με το Γ.Ε.ΜΗ. και παρέχονται οδηγίες για την πρόσβαση, την χρήση και το πεδίο εφαρμογής της νέας υπηρεσίας.

ΓΕΝΙΚΑ

Α. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του Ν.4670/2020 το σύνολο των βεβαιώσεων και λοιπών πιστοποιητικών που χορηγεί ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (e-ΕΦΚΑ) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τις συναλλαγές των πολιτών λαμβάνονται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω απευθείας διασύνδεσης με τα πληροφοριακά συστήματα των φορέων στους οποίους υποβάλλονται σύμφωνα με τα άρθρα 47 και 48 του Ν.4623/2019 και τον Ν.3979/2011.

Β. Όπως είναι γνωστό, κάθε επιχείρηση που απασχολεί άτομα υπαγόμενα στην ασφάλιση, ανεξάρτητα από την νομική της μορφή -φυσικό ή νομικό πρόσωπο- υποχρεούται να απογράφεται στο Μητρώο Εργοδοτών e-ΕΦΚΑ -π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στο Υποκατάστημα ή Παράρτημα ή Γ.Κ.Α. στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου λειτουργεί η έδρα της επιχείρησης, με την έναρξη της απασχόλησης προσωπικού.

Με την εγγραφή στο Μητρώο χορηγείται «Αριθμός Μητρώου Εργοδότη». Αντίστοιχα, απογράφονται επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενους σε περισσότερες της μιας εγκαταστάσεις, στην ίδια ή διαφορετική περιοχή.

Γ. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η σύσταση νομικού προσώπου οποιασδήποτε νομικής μορφής απαραίτητη προϋπόθεση είναι η «Απογραφή του νομικού προσώπου στο Γ.Ε.ΜΗ.» μέσω των «Υπηρεσιών μιας Στάσης». Ως «Υπηρεσία μιας Στάσης» ορίζεται το ένα και μοναδικό σημείο στο οποίο μπορεί να απευθυνθεί ο ενδιαφερόμενος για την διεκπεραίωση της διαδικασίας.

Οι εκ του νόμου ορισμένες «Υπηρεσίες μιας Στάσης» (Υ.Μ.Σ) είναι: α) Οι Υπηρεσίες Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) των Επιμελητηρίων, β) Οι Συμβολαιογράφοι Υ.Μ.Σ και γ) Η Ηλεκτρονική Υπηρεσία μιας Στάσης (εφεξής e-Υ.Μ.Σ).

Η σύσταση ενός νομικού προσώπου μπορεί να πραγματοποιείται πλέον εξολοκλήρου ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους ιδρυτές, μέσω της ειδικής πλατφόρμας του Γ.Ε.ΜΗ https://eyms.businessportal.gr.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της αίτησης, το σύστημα της e-Υ.Μ.Σ:

1. χορηγεί αριθμό Γ.Ε.ΜΗ και Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ) της σύστασης

2. δημιουργεί ηλεκτρονικό Φάκελο και Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ

3. αποδίδει κωδικούς πρόσβασης για τον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ

4. διαβιβάζει στο TAXIS τα στοιχεία μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας της Α.Α.Δ.Ε προκειμένου η εταιρεία να λάβει Α.Φ.Μ και κλειδάριθμο και

5. προβαίνει σε ανακοίνωση της σύστασης της εταιρείας

Μέσω διαλειτουργίας με το Γ.Ε.ΜΗ., επιτυγχάνεται αυτοματοποιημένα Απογραφή των συσταθέντων Νομικών Προσώπων στο Μητρώο Εργοδοτών και χορήγηση Αριθμού Μητρώου Εργοδότη, με αποτέλεσμα την συντομότερη εξυπηρέτηση νέων επιχειρήσεων και την μείωση της συναλλαγής στα υποκαταστήματα του e- ΕΦΚΑ.

Τα συσταθέντα Νομικά Πρόσωπα εντάσσονται πλέον στο Μητρώο Εργοδοτών ως εν δυνάμει εργοδότες, εφόσον πρόκειται να απασχολήσουν προσωπικό.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Στο πεδίο εφαρμογής της νέας υπηρεσίας εμπίπτουν Νομικά Πρόσωπα με τις μορφές Ο.Ε, Ε.Ε ,Ε.Π.Ε, Α.Ε, Ι.Κ.Ε και Αστικοί Συνεταιρισμοί για τα οποία έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία σύστασης και έχουν αποδοθεί οι Αριθμοί Γ.Ε.ΜΗ. και Α.Φ.Μ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:

Για την υποστήριξη της δυνατότητας πρόσβασης στην νέα υπηρεσία, ο e-ΕΦΚΑ διαλειτουργεί, μέσω web service, με το Γ.Ε.ΜΗ. και ακολουθείται η πιο κάτω ροή εργασιών:

-Ηλεκτρονική ενημέρωση του e- ΕΦΚΑ για την σύσταση του νέου νομικού προσώπου

Εφόσον ολοκληρωθεί η σύσταση του νομικού προσώπου στις «Υπηρεσίες μιας στάσης », ο e-ΕΦΚΑ ενημερώνεται ηλεκτρονικά σχετικά με την σύσταση του νομικού προσώπου.

-Άντληση δεδομένων από το Γ.Ε.ΜΗ για την Απογραφή του νομικού προσώπου στο Μητρώο Εργοδοτών

Αντλούνται στοιχεία του Νομικού Προσώπου και ειδικότερα:

-ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

-Α.Φ.Μ

-Α/Α ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

-Κ.Α.Δ. Δ.Ο.Υ.

-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

-ΕΝΑΡΞΗ ΚΥΡΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

-ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ

-Έλεγχος στο Μητρώο Εργοδοτών του e- Ε.Φ.Κ.Α

Προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία απογραφής του νομικού προσώπου ελέγχεται το Μητρώο Εργοδοτών για την ύπαρξη προγενέστερης απογραφής.

-Απογραφή στο Μητρώο Εργοδοτών του e- Ε.Φ.Κ.Α

Εφόσον διαπιστώνεται η ύπαρξη νεοσύστατης νομικής μορφής, ακολουθεί η διαδικασία απογραφής στο Μητρώο Εργοδοτών.

-Απόδοση μοναδικού αριθμού στο Μητρώο Εργοδοτών του e- Ε.Φ.Κ.Α

Με την ολοκλήρωση της απογραφής του εν δυνάμει εργοδότη στο Μητρώο του e- Ε.Φ.Κ.Α, το νομικό πρόσωπο λαμβάνει έναν μοναδικό αριθμό Α.Μ.Ε., που έχει προκύψει από την διαλειτουργικότητα με το Γ.Ε.ΜΗ.

-Γνωστοποίηση του μοναδικού αριθμού Α.Μ.Ε στους υπεύθυνους του νομικού προσώπου

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας απογραφής, τα μέλη του νομικού προσώπου ενημερώνονται μέσω Γ.Ε.ΜΗ για τον μοναδικό αριθμό τους (Α.Μ.Ε).

-Αναζήτηση στο Μητρώο Εργοδοτών

Τα στοιχεία Νομικού Προσώπου είναι διαθέσιμα στο Μητρώο και αναζητούνται, κατά τα γνωστά.

Σε κάθε περίπτωση μη επιτυχημένης ολοκλήρωσης της νέας υπηρεσίας απογραφής η διαδικασία θα εκτελείται από το αρμόδιο Υποκατάστημα Μισθωτών, κατά τα γνωστά.

Του παρόντος με ευθύνη των Προϊστάμενων Διευθύνσεων και Τμημάτων, να λάβει γνώση το προσωπικό της αρμοδιότητάς τους.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΑΠΑΚΗΣ

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις