15.3 C
Athens
Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου, 2024

Ελεγκτικό: Ακύρωσε καταλογισμό επιστροφής μισθών από νοσηλεύτρια που διορίστηκε με πλαστό βαθμό πτυχίου

Απόφαση 599/2021 της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Πρόσφατα

Διορίστηκε μέσω προκήρυξης του ΑΣΕΠ και εργάστηκε επί 13 χρόνια ως βοηθός νοσηλεύτρια σε νοσοκομείο. Σε έλεγχο, που πραγματοποίησαν οι υπηρεσίες του νοσοκομείου μετά από όλο αυτό το διάστημα απασχόλησής της , διαπίστωσαν πως η νοσηλεύτρια είχε δηλώσει ψευδώς μεγαλύτερο βαθμό στο πτυχίο που κατείχε και αποτελούσε ένα από τα προσόντα διορισμού.

Έγινε ανάκληση του διορισμού της, της ασκήθηκε ποινική δίωξη για πλαστογραφία, αλλά παράλληλα της καταλογίστηκε επιστροφή των μισθών που είχε λάβει στα 13 χρόνια απασχόλησής της. Σύμφωνα με την αρχική απόφαση η νοσηλεύτρια έπρεπε να επιστρέψει το ποσό των 179.014,40 ευρώ.

Ωστόσο, μετά από προσφυγή της, το Ι’ Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που εξέτασε την υπόθεση, αναγνώρισε πως για λόγους αναλογικότητας το ποσό έπρεπε να περιοριστεί στα 50.000 ευρώ. Στην τελευταία απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που χειρίστηκαν οι δικηγόροι Δημήτριος και Κωνσταντίνος Φαρμακίδης – Μάρκου, έγινε μάλιστα δεκτό ότι πρέπει να μην υπάρξει κανένας καταλογισμός.

Ειδικότερα, κρίθηκε αφενός πως η πλαστογραφία αφορούσε μόνον το βαθμό του πτυχίου, το οποίο διέθετε σε κάθε περίπτωση η διορισθείσα – δεν πρόκειται δηλαδή για περίπτωση πλαστού πτυχίου – αφετέρου πως όλα τα έτη απασχόλησής της ανταποκρίθηκε με συνέπεια στα καθήκοντά της. Επιπλέον, αναφέρεται πως ακόμη και εάν είχε δηλωθεί ο πραγματικός βαθμός του πτυχίου της, θα εξακολουθούσε να είχε το δικαίωμα διορισμού στη συγκεκριμένη θέση.

Εκτέλεσε με συνέπεια και επάρκεια τα καθήκοντά της

«Το δικάσαν Τμήμα, κατ’ εκτίμηση των ειδικότερων αιτιάσεων που προβλήθηκαν με την έφεση, εφάρμοσε τη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας και, λαμβάνοντας υπόψη ότι από τον διορισμό της αναιρεσείουσας μέχρι την έκδοση της ανακλητικής του διορισμού πράξης μεσολάβησαν δεκατρία χρόνια με συνέπεια το ύψος του καταλογισθέντος ποσού να ανέλθει στο υψηλό ποσό των 179.014,40 ευρώ, ότι, καίτοι η ίδια παραποίησε τον βαθμό πτυχίου της, κατείχε τον απαιτούμενο για τη θέση τίτλο σπουδών, ότι εκτέλεσε τα καθήκοντα της θέσης της με συνέπεια και επάρκεια κατά τη διάρκεια του εργασιακού της βίου σύμφωνα με τις οικείες εκθέσεις αξιολόγησης και ότι το νοσοκομείο επωφελήθηκε των υπηρεσιών της χωρίς να ασκήσει τη νόμιμη ευχέρειά του να προβεί στον έλεγχο της γνησιότητας του τίτλου διορισμού της, περιόρισε το καταλογισθέν ποσό στο ύψος των 50.000,00 ευρώ» σημειώνει η Ολομέλεια.

«Το δικάσαν Τμήμα έπρεπε, ασκώντας αυτόν τον έλεγχο να αποφανθεί επί της έλλειψης αιτιολογίας της απόφασης αυτής, ιδία καθόσον η επίκληση του γεγονότος ότι ο βαθμός πτυχίου, του οποίου η νόμιμη κτήση δεν αμφισβητείται, δεν ήταν «20», αλλά «14,33», δεν μπορεί να στηρίξει την παραδοχή περί παρανομίας του διορισμού της αναιρεσείουσας, διότι ουδόλως αναφέρεται ούτε εκ του φακέλου προκύπτει ότι ο βαθμός «20» συνιστούσε προϋπόθεση διορισμού ή ότι με βαθμό «14,33» δεν θα ήταν αυτός δυνατός» τονίζεται επίσης.

«Με τη συνεκτίμηση όλων των ανωτέρω στοιχείων και τον περιορισμό τού ύψους τού σε βάρος της αναιρεσείουσας καταλογισμού, εν όψει και της ποινικής της καταδίκης για τα αδικήματα της πλαστογραφίας και της απάτης – ήδη δε μετά την αμετάκλητη 1161/2017 απόφαση του Β΄ Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών σε τέσσερα έτη με αναστολή – με την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση επιτεύχθηκε μία δίκαιη ισορροπία μεταξύ αφενός του δημοσίου σκοπού που υπηρετεί το μέτρο του καταλογισμού αφετέρου της συνταγματικώς επιβεβλημένης προστασίας και των διακυβευόμενων ατομικών δικαιωμάτων της αναιρεσείουσας, παράλληλα δε διασφαλίστηκε ότι το αντανακλαστικό της ανάκλησης διοικητικό μέτρο του καταλογισμού, που σκοπεί στην αναδρομική αποκατάσταση της νομιμότητας σε σχέση με τις περιουσιακής φύσης ωφέλειες που είχε αυτή αντλήσει από την επί μακρό χρόνο υφιστάμενη νομική κατάσταση, συνάδει με τη φύση της ανάκλησης ως διοικητικού μέτρου, χωρίς αυτό να μετατραπεί σε διοικητική ή πειθαρχική κύρωση ή ποινή» υποστηρίζεται.

ΕΔΩ Η ΑΠΟΦΑΣΗ 599/2021 ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ


Πηγή: dikastiko.gr

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις