6.6 C
Athens
Τρίτη, 31 Ιανουαρίου, 2023

ΕΔΔΑ: Υποχρεωτικός ο εμβολιασμός παιδιών. Νόμιμη η μη εγγραφή σε παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία

Δεν συνιστά παραβίαση δικαιωμάτων της ιδιωτικής ζωής, η απαγόρευση εγγραφής σε παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία για ανεμβολίαστα παιδιά έκρινε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

«Απαραίτητα σε μία δημοκρατική κοινωνία» χαρακτηρίζει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) τα μέτρα που λαμβάνονται για τον εμβολιασμό των παιδιών και τα οποία οδηγούν σε απαγόρευση εγγραφής τους σε παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία.

Σε απόφασή του κρίνει πως η επιβολή της απαγόρευσης εγγραφής σε ανεμβολίαστα παιδιά δεν συνιστά παραβίαση δικαιωμάτων. «Ο εμβολιασμός προστατεύει τόσο τους ίδιους που το κάνουν όσο και αυτούς που δεν μπορούν να εμβολιαστούν για ιατρικούς λόγους και συνεπώς βασίζονται στην ανοσία της αγέλης για προστασία κατά σοβαρών μεταδοτικών ασθενειών» αναφέρει.

«Αντιπροσωπεύει την αρχή κοινωνικής ανάγκης προστασίας της ατομικής και δημόσιας υγείας από τις εν λόγω ασθένειες και για την αποφυγή οποιασδήποτε πτωτικής τάσης στο ποσοστό εμβολιασμού μεταξύ των παιδιών» προσθέτει το ΕΔΔΑ.

Παρόλο που – όπως υπογραμμίζει η απόφαση – «η μη εγγραφή των παιδιών στο σχολείο σήμαινε την απώλεια μιας σημαντικής ευκαιρίας να αναπτύξουν τις προσωπικότητές τους, αποτελούσε ωστόσο ένα προληπτικό παρά τιμωρητικό μέτρο και ήταν χρονικά περιορισμένο, καθώς όταν θα έφταναν στην ηλικία της υποχρεωτικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, η εγγραφή τους στο δημοτικό σχολείο δεν θα επηρεαζόταν από την κατάσταση εμβολιασμού τους».

Παράλληλα, τονίζεται πως ο αποκλεισμός τους από τους παιδικούς σταθμούς και τα νηπιαγωγεία ήταν η άμεση συνέπεια της επιλογής που έκαναν οι γονείς τους, αρνούμενοι να συμμορφωθούν με το νόμιμο καθήκον εμβολιασμού, σκοπός του οποίου ήταν η προστασία της υγείας, ιδίως σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα».

Το ΕΔΔΑ αναγνώρισε «το σοβαρό επιχείρημα της δημόσιας υγείας που διέπει αυτήν την επιλογή πολιτικής, ιδίως όσον αφορά την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του εμβολιασμού στην παιδική ηλικία, καθώς και τη γενική επιθυμία κάθε κράτους, να επιτύχει τον υψηλότερο δυνατό βαθμό κάλυψης εμβολιασμών».

Και επισημαίνει πως «παρότι το ζήτημα αν ο εμβολιασμός αποτελεί νόμιμο καθήκον ήταν ευαίσθητο, η συζήτηση δεν περιορίστηκε στην προοπτική όσων διαφωνούν με το καθήκον εμβολιασμού, αλλά περιελάμβανε την αξία της κοινωνικής αλληλεγγύης, σκοπός της οποίας ήταν η προστασία της υγείας όλων των μελών της κοινωνίας, ιδιαίτερα εκείνων που ήταν ιδιαίτερα ευάλωτοι και για λογαριασμό των οποίων ζητήθηκε από τον υπόλοιπο πληθυσμό να αναλάβει έναν ελάχιστο κίνδυνο με τη μορφή εμβολιασμού».

Η υπόθεση που εξέτασε το ΕΔΔΑ αφορούσε προσφυγές γονέα αλλά και από άλλα παιδιά κατά της τσεχικής κυβέρνησης. Στον πρώτο προσφεύγοντα επιβλήθηκε πρόστιμο λόγω μη τήρησης της υποχρέωσης εμβολιασμού σε σχέση με τα δύο παιδιά του. Όλοι οι άλλοι προσφεύγοντες δεν έγιναν δεκτοί στο νηπιαγωγείο για τον ίδιο λόγο. «Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου, ο υποχρεωτικός εμβολιασμός, ως ακούσια ιατρική παρέμβαση, αντιπροσώπευε παρέμβαση στο δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής. Στην παρούσα περίπτωση, ωστόσο κανένας από τους επίδικους εμβολιασμούς δεν είχε πραγματοποιηθεί, το Δικαστήριο θεώρησε ότι ως αποτέλεσμα της άρνησης εγγραφής στο νηπιαγωγείο, τα παιδιά-προσφεύγοντες (σε πέντε από τις προσφυγές) είχαν αναλάβει τις άμεσες συνέπειες της μη συμμόρφωσης με το καθήκον εμβολιασμού. Όσον αφορά τον κ. Vavřička, αναφορικά με τον εμβολιασμό των παιδιών του, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ήταν προσωπικά υπόλογος στο καθήκον εμβολιασμού των παιδιών του. Οι συνέπειες της μη συμμόρφωσης με αυτό, δηλαδή, την επιβολή προστίμου, τις είχε επιφορτιστεί ο ίδιος ως το άτομο νομικά υπεύθυνο για την ευημερία των παιδιών του» υποστηρίζει το ΕΔΔΑ.

Και καταλήγει: «Υπήρξε γενική συναίνεση ότι ο εμβολιασμός ήταν μια από τις πιο επιτυχημένες και οικονομικά αποδοτικές παρεμβάσεις υγείας και ότι κάθε κράτος πρέπει να επιδιώκει να επιτύχει το υψηλότερο πιθανό επίπεδο εμβολιασμού στον πληθυσμό του».

Πηγή: echrcaselaw.gr, dikastiko.gr


ΕΔΩ ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ

Παρόμοια Άρθρα