29.3 C
Athens
Πέμπτη, 13 Ιουνίου, 2024

ΕΦΚΑ: Περισσότερες από 10 ηλεκτρονικές υπηρεσίες για λογιστές και φοροτεχνικούς

Πρόσφατα

Πάνω από 10 ηλεκτρονικές υπηρεσίες στη διάθεση των λογιστών και των φοροτεχνικών παρέχονται πλέον από τον e-ΕΦΚΑ, σε μια προσπάθεια δραστικής μείωσης των επισκέψεων στα φυσικά υποκαταστήματα του φορέα και σημαντικής αύξησης της ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης.

Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάζει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που υποβοηθούν το έργο των λογιστών και των φοροτεχνικών, υπογραμμίζοντας τα εξής:

– Έναρξη/Μεταβολή/Λήξη ασφάλισης μη μισθωτών

Μέσα στον Μάρτιο, ολοκληρώθηκε το σύνολο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που αφορούν την έναρξη/μεταβολή/λήξη ασφάλισης του συνόλου των ασφαλισμένων μη μισθωτών, αντικαθιστώντας μια επίπονη και άκρως γραφειοκρατική διαδικασία, που υποχρέωνε τους ασφαλισμένους σε αλλεπάλληλες επισκέψεις είτε των ίδιων είτε των λογιστών, που τους εκπροσωπούν, στα υποκαταστήματα του φορέα.

Συγκεκριμένα, παρέχονται:

– Βεβαίωση υποβολής απογραφικής δήλωσης/επανεγγραφής στις περιπτώσεις έναρξης ατομικής δραστηριότητας για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες, που έχουν υποχρέωση έναρξης εργασιών στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και απογράφονται για πρώτη φορά στον e-ΕΦΚΑ ως μη μισθωτοί.

– Βεβαίωση υποβολής απογραφικής δήλωσης/βεβαίωση επανεγγραφής για μετόχους ή υπευθύνους νομικών προσώπων που οφείλουν, λόγω αυτής τους της ιδιότητας, να ασφαλιστούν στον e-ΕΦΚΑ.

– Απογραφή φυσικού προσώπου στο μητρώο εργοδοτών για πολίτες που προτίθενται να απασχολήσουν προσωπικό ως εργοδότες.

– Μεταβολή δραστηριότητας στις περιπτώσεις επέκτασης ή διακοπής Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ) για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες.

– Λήξη ασφάλισης στις περιπτώσεις διακοπής ατομικής δραστηριότητας για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες.

– Χορήγηση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας για φυσικά και νομικά πρόσωπα

Η ηλεκτρονική χορήγηση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας τόσο για τα νομικά όσο και για τα φυσικά πρόσωπα είναι επίσης μια σημαντική υπηρεσία που απλοποιεί την καθημερινότητα των λογιστών και των φοροτεχνικών.

Ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι, αγρότες, μισθωτοί ασφαλισμένοι, συνταξιούχοι, λοιποί ιδιώτες, καθώς και οι επιχειρήσεις (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) απογεγραμμένες και μη στο μητρώο εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων του e-ΕΦΚΑ, μπορούν είτε οι ίδιοι είτε μέσω των λογιστών τους να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση χορήγησης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας και να την λάβουν ψηφιακά, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις την ίδια στιγμή.

– Οικονομική καρτέλα εργοδότη. Μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, οι πιστοποιημένοι εργοδότες έχουν τη δυνατότητα να αντλήσουν οικονομικά στοιχεία που αφορούν στις κινήσεις (χρέωση-πίστωση) για το αιτούμενο χρονικό διάστημα.

– Ασφαλιστική ικανότητα. Το εν λόγω έγγραφο πιστοποιητικό εκδίδεται ηλεκτρονικά και πιστοποιεί το δικαίωμα πρόσβασης στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (πάροχοι υγείας, φαρμακεία, συμβεβλημένοι γιατροί με τον ΕΟΠΥΥ, κτλ).

– Ηλεκτρονικό αίτημα εξυπηρέτησης/κλείσιμο ραντεβού. Για την περίπτωση που ο λογιστής φοροτεχνικός πρέπει να επισκεφθεί το υποκατάστημα μπορεί πλέον να κλείσει ραντεβού, μέσω της πλατφόρμας www.efka.gov.gr/rv και με απλά βήματα να επιλέξει το υποκατάστημα και το τμήμα που επιθυμεί να εξυπηρετηθεί, καθώς και την ημέρα και την ώρα που τον βολεύει.

Ο στόχος του e-ΕΦΚΑ είναι η πλήρης ψηφιοποίηση των δομών και των υπηρεσιών του φορέα, ώστε η μετάβαση του πολίτη στα φυσικά υποκαταστήματα να πραγματοποιείται μόνο για τις απολύτως απαραίτητες συναλλαγές που δεν μπορούν να υλοποιηθούν ηλεκτρονικά.

Παράλληλα με τις παραπάνω νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες λειτουργούν και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΚΕΑΟ, καθώς και η ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ:

– Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΚΕΑΟ

Μέσα από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) παρέχονται μια σειρά από συναλλαγές, όπως πιστοποίηση οφειλετών, ηλεκτρονική ενημέρωση οφειλετών, πίνακας χρεών οφειλέτη, ηλεκτρονική καρτέλα οφειλέτη, υπολογισμός δόσεων ρύθμισης, ρύθμιση οφειλών.

Είναι χαρακτηριστικό πως μόνο για το μήνα Μάρτιο πραγματοποιήθηκαν στο ΚΕΑΟ πάνω από 167.000 συναλλαγές, αξιοποιώντας τις παραπάνω ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

– Υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ)

Για πρώτη φορά το 2020 λειτούργησε η ΑΠΔ του Δημοσίου, τακτοποιώντας την ασφάλιση των εκατοντάδων χιλιάδων δημοσίων υπαλλήλων. Συνολικά, η ηλεκτρονική υποβολή της ΑΠΔ αποτελεί μια από τις πλέον χρησιμοποιούμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του φορέα, που θωρακίζει το ασφαλιστικό σύστημα από την εισφοροδιαφυγή και την εισφοροαποφυγή και απαλλάσσει τους λογιστές και φοροτεχνικούς από ένα τεράστιο φόρτο εργασίας.

Το 2020, όπου μεγάλο μέρος του εργατικού δυναμικού βρισκόταν σε καθεστώς αναστολής συμβάσεων εργασίας, υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά πάνω 5 εκατομμύρια ΑΠΔ, ενώ για το μήνα Μάρτιο του 2021 οι ηλεκτρονικές υποβολές ξεπέρασαν τις 342.000.

Έχει ήδη ξεκινήσει η προετοιμασία για την επέκταση της υπηρεσίας, ώστε να υποστηρίζει και την ηλεκτρονική υποβολή τροποποιητικών ΑΠΔ, ένα πάγιο αίτημα του κλάδου των λογιστών και των φοροτεχνικών.

Αναβάθμιση της ιστοσελίδας του e-ΕΦΚΑ

Για την καλύτερη πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες αναδιοργανώθηκε ριζικά ο δικτυακός τόπος του e-ΕΦΚΑ. Δημιουργήθηκαν οκτώ ξεχωριστές κατηγορίες ηλεκτρονικών υπηρεσιών ανάλογες με αυτούς που απευθύνονται (συνταξιούχοι, μισθωτοί, αυτοαπασχολούμενοι, κλπ). Επίσης, δημιουργήθηκε ξεχωριστή καρτέλα ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τους λογιστές για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την ευκολότερη διεκπεραίωση των συναλλαγών τους με το φορέα» σημειώνει ο e-ΕΦΚΑ.

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις