Μερικά ερωτήματα για το σχέδιο μετεγκατάστασης εννέα Υπουργείων στο χώρο της πρώην ΠΥΡΚΑΛ

Έχει εκπονηθεί πολεοδομική μελέτη για το χώρο, τις χρήσεις και την περιοχή σε επίπεδο Μητροπολιτικής Αθήνας;

Από πια ακριβώς οικονομοτεχνική μελέτη προκύπτει η «εξοικονόμηση» κατά 1 δισ. ευρώ;

Η Σύμπραξη Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα πως επιλέχθηκε ως προσφορότερη λύση για την κατασκευή; Στον ιδιώτη κατασκευαστή δε θα ανήκουν όλα τα κτίρια και μέρος ή όλου του «Πάρκου»;

Έχει γίνει μια συγκοινωνιακή έστω προμελέτη με επιβαρύνσεις φορτίων; αν μπορούν να απορροφηθούν σε έναν μικρό δήμο της Δάφνης / Υμηττού και ειδικά σε ένα σημείο της Βουλιαγμένης με 1,5 λωρίδα ανά κατεύθυνση;

Τα κτήρια που θα «απελευθερωθούν» στο κέντρο της πόλης, τι θα γίνουν; Μήπως ξενοδοχείο για ένα κέντρο Αθήνας, αποκλειστικά τουριστικό προορισμό weekend και όχι μόνο;

Έχουν καταρτιστεί κτιριολογικά προγράμματα σύμφωνα με τα Ψηφιακά Οργανογράμματα όλων των εμπλεκόμενων υπό Μεταφορά Υπουργείων;

Έχει ρωτηθεί η τοπική κοινωνία αν μπορεί να σηκώσει το πρόσθετο βάρος αυτών των χρήσεων στην περιοχή;

Έχουν ρωτηθεί οι Υπάλληλοι και τα Σωματεία των εμπλεκόμενων Υπουργείων για τη μεταφορά τους στο νέο χώρο;

Τι σχέση έχει ένα μεγάλο πραγματικό πάρκο-πνεύμονας πρασίνου το οποίο έχει ανάγκη η ευρύτερη περιοχή με ένα «πάρκο υπουργείων» ;

Τα εργοστάσια της πρώην ΠΥΡΚΑΛ, οδηγήθηκαν στο κλείσιμο, γιατί δεν είναι αναγκαία πια; ή για να εξυπηρετηθούν εξωχώριες αμυντικές βιομηχανίες και συμφέροντα; Χρειάζεται ή όχι αμυντική βιομηχανία η χώρα μας;

Υπάρχουν έστω σε επίπεδο προμελετών τα σχέδια; Θα υπάρξουν διαγωνισμοί Αρχιτεκτονικοί και άλλοι για το έργο; Ποιοι φορείς θα τους προκηρύξουν;


ΕΔΩ το κυβερνητικό σχέδιο για την ΠΥΡΚΑΛ, έτσι όπως έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Κυβέρνησης.