8.7 C
Athens
Κυριακή, 29 Ιανουαρίου, 2023

ΕΠΚ Κρήτης: Δικαιώματα των καταναλωτών από τις τηλεφωνικές οχλήσεις, πιέσεις και εκβιάσεις

Με αφορμή, τις χιλιάδες καταγγελίες, από διαμαρτυρόμενους καταναλωτές, ότι δέχονται συνεχή τηλεφωνήματα από εταιρείες και δικηγορικά γραφεία, σε ώρες μη επιτρεπτές, αλλά και στο εργασιακό τους περιβάλλον και μάλιστα σε εποχή “καραντίνας” λόγω covid 19, η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,εξέδωσε σχετική ανακοίνωση, για ενημέρωση των καταναλωτών.

Στην ανακοίνωση η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης αναφέρει:

Οι καταναλωτές Θα πρέπει να είναι ενημερωμένοι σχετικά με τα δικαιώματά τους, ώστε να προχωρούν σε καταγγελίες ,κατά των εταιρειών αλλά και δικηγορικών γραφείων. ,όταν τους ενοχλούν παράνομα και ετσιθελικά , υπαρχει σχετική νομοθεσία που προστατεύει τους καταναλωτές, τιμωρώντας τους παραβάτες , τόσο διοικητικά (πρόστιμο) όσο και δικαστικά

Όταν επικοινωνούν μαζί σας εταιρείες ενημέρωσης, θα πρέπει:

-Να σας καλούν 1 φορά ανά δύο ημέρες ή πιο αραιά

-Να σας καλούν κατά τις εργάσιμες ημέρες 9:00 – 20:00

-Να εμφανίζεται ο τηλεφωνικός αριθμός κλήσης. Να μην σας καλούν δηλαδή με “απόκρυψη”

-Ο υπάλληλος της εταιρείας να αναφέρει το ονοματεπώνυμό του, την ιδιότητά του, την επωνυμία της εταιρείας, τον αριθμό μητρώου με τον οποίο έχει καταχωρηθεί στο αρμόδιο Υπουργείο, καθώς και το σκοπό της επικοινωνίας

-Να σας ενημερώνουν ότι η κλήση καταγράφεται και τα στοιχεία διατηρούνται για 1 έτος. Στη συνέχεια καταστρέφονται, εκτός αν ζητήσει τη διατήρησή τους ο οφειλέτης ή η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, οπότε και πρέπει να παρασχεθούν εντός 10 ημερών. Τα αρχεία αυτά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναντίον σας

-Να σας καλούν αποκλειστικά και μόνο για ενημέρωση και διαπραγμάτευση των όρων πιθανής ρύθμισης

Σε περίπτωση γραπτής επικοινωνίας, να φαίνονται πάνω στο έγγραφο όλα τα στοιχεία της εταιρείας (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ.) και σε καμία περίπτωση να μην χρησιμοποιείται η επωνυμία της τράπεζας,

Οι εταιρείες ενημέρωσης απαγορεύεται:

-Να σας καλούν πριν να περάσουν 10 μέρες από όταν έγινε ληξιπρόθεσμο το ποσό

-Να σας καλούν για οφειλές που βρίσκονται σε ρύθμιση, όσο καιρό αυτή τηρείται

-Να εισπράττουν με οποιοδήποτε τρόπο ληξιπρόθεσμες οφειλές

-Να προβαίνουν σε τηλεφωνικές απειλές, προσβολές, παραπλανητική πληροφόρηση και άσκηση σωματικής ή ψυχολογικής βίας

-Να σας δυσφημίζουν στο οικογενειακό/εργασιακό σας περιβάλλον ή να απειλούν ότι θα το κάνουν

-Να ενοχλούν τα οικεία σας πρόσωπα

-Να σας καλούν στην εργασία, εκτός και αν είναι το μοναδικό τηλέφωνο που έχετε δηλώσει για επικοινωνία

-Να παριστάνουν ότι είναι υπάλληλοι της τράπεζας, δικηγόροι, δικαστικοί επιμελητές κλπ.

-Να αναθέτουν σε άλλη εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο, εκτός των υπαλλήλων τους, την ενημέρωσή σας για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές

-Να αναθέτουν σε δικηγόρους και δικαστικούς επιμελητές τη δικαστική διεκδίκηση της οφειλής

-Να σας επιβαρύνουν με έξοδα

-Να σας επισκέπτονται κατ’ ιδίαν

Άλλες χρήσιμες πληροφορίες που θα πρέπει να έχετε υπόψη σχετικά με τις εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών:

Πριν η τράπεζα αναθέσει σε εισπρακτική εταιρεία την ενημέρωσή για κάποια ληξιπρόθεσμη οφειλή, θα πρέπει να έχει επιβεβαιώσει με κάθε διαθέσιμο τρόπο τις οφειλές με τον οφειλέτη, να έχει ταυτοποιήσει το πρόσωπό του και να τον έχει ενημερώσει για τη διαβίβαση των δεδομένων του στην εταιρεία ενημέρωσης

Απαγορεύεται η τράπεζα να αναθέσει την ενημέρωση για την ίδια οφειλή σε περισσότερες της μίας εταιρείες ενημέρωσης

Ο οφειλέτης έχει δικαίωμα να του παρασχεθούν χωρίς επιβάρυνση από την εταιρεία ενημέρωσης πλήρη και ακριβή αναλυτικά στοιχεία για το ύψος και την προέλευση της οφειλής εντός 10 εργασίμων ημερών από την αίτησή του

Σε περίπτωση που ο οφειλέτης καταλήξει σε κάποια ρύθμιση της οφειλής του με την εταιρεία ενημέρωσης, θα πρέπει να του κοινοποιηθεί εντός 10 ημερών το πρακτικό του διακανονισμού. Απαγορεύεται να επιδεινωθεί με αυτόν τον τρόπο η θέση του οφειλέτη

Απαγορεύεται η τράπεζα να εκχωρεί σε εταιρεία ενημέρωσης ή οποιονδήποτε άλλο τρίτο ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις προς είσπραξη. Αυτό σημαίνει ότι μόνος αρμόδιος για να εισπράξει τα ληξιπρόθεσμα ποσά είναι η τράπεζα

Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων, μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ύψους από 5.000€ έως 500.000€. Εάν υπάρξει υποτροπή, το ανώτατο όριο προστίμου διπλασιάζεται και ο Υπουργός μπορεί να διατάξει διαγραφή της εταιρείας από το μητρώο για 1 έως 6 μήνες. Σε περίπτωση δε περαιτέρω υποτροπής, μπορεί να διατάξει την οριστική διαγραφή της εταιρείας.

Εκτός των παραπάνω εταιρειών ενημέρωσης, πολύ συχνά οι τράπεζες συνεργάζονται με δικηγόρους και δικηγορικές εταιρείες που αναλαμβάνουν να καλούν τους οφειλέτες.

Στις περιπτώσεις αυτές, παρ’ όλο που οι δικηγόροι και οι δικηγορικές εταιρείες λειτουργούν ουσιαστικά ως εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών, δεν υπάγονται στον σχετικό νόμο κι επομένως δεν ισχύουν γι’ αυτούς οι υποχρεώσεις και περιορισμοί που αναφέραμε.

Ο ΔΣΑ, λαμβάνοντας υπόψη ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ κατα των μελών του, με στοιχεία, προχώρησε σε τροποποίηση του Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγόρων. Σύμφωνα με τη νέα διάταξη, οι δικηγόροι και οι δικηγορικές εταιρείες επιτρέπεται να καλούν τους οφειλέτες μόνο μια φορά, για να τους ενημερώσουν σχετικά με τις οφειλές τους και να εξετάσουν τη δυνατότητα εξωδικαστικής ρύθμισης.

Εάν τελικά δεν γίνει κάποιος διακανονισμός με τον οφειλέτη, τότε ο δικηγόρος ή η δικηγορική εταιρεία δεν μπορεί να τον ξανακαλέσει, αλλά πλέον θα μπορεί να τον ειδοποιεί μόνο εγγράφως με εξώδικο ή να προχωρήσει σε κάθε άλλη νόμιμη διαδικασία. Σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων αυτών, οι δικηγόροι και οι δικηγορικές εταιρείες θα ελέγχονται για πειθαρχικό παράπτωμα και θα τους επιβάλλονται αντίστοιχες ποινές.

Οι καταναλωτές, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, όταν τους τηλεφωνούν από δικηγορικά γραφεία, για τις οφειλές τους και θα πρέπει να κρατάνε τα εξής στοιχεία:

  • Την επωνυμία της δικηγορικής εταιρείας

  • Το όνομα του υπαλλήλου που κάλεσε.

  • Το τηλέφωνο από όπου έγινε η κλήση

  • Την ημερομηνία και την ώρα της κλήσης

Στη συνέχεια, εάν τους τηλεφωνήσουν ξανά από το ίδιο δικηγορικό γραφείο, τότε θα πρέπει να το καταγγείλουν στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών,και στην Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης.

Παρόμοια Άρθρα