21.8 C
Athens
Τετάρτη, 24 Απριλίου, 2024

Ειρηνοδικείο Αθηνών: Βάζει «στον πάγο» βάζει τον πλειστηριασμό πρώτης κατοικίας. Αποπληρωμή χρέους εντός 20ετίας

Τι λέει νέα δικαστική απόφαση

Πρόσφατα

Στη μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών τους προς τράπεζα αναφέρεται απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την οποία κρίθηκε πως οικογένεια με τρία παιδιά πρέπει να τύχει ευνοϊκής ρύθμισης. Για την ακρίβεια έκρινε ότι η αποπληρωμή των δανείων τους θα γίνει σε διάστημα 20ετίας, ενώ δεν κινδυνεύει το σπίτι τους – πρώτη κατοικία – από πλειστηριασμό.

Μηνιαίες δόσεις των 108,35 ευρώ για τα επόμενα 20 χρόνια καλείται να καταβάλλει οικογένεια, που υπέβαλλε αίτηση και έγινε δεκτή η ρύθμιση των χρεών προς τραπεζικό ίδρυμα. «Με βάση τα εκτιθέμενα σ’ αυτές περιστατικά συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής των αιτούντων στη ρύθμιση του νόμου, εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, στερούμενα πτωχευτικής ικανότητας, τα δε χρέη τους δεν περιλαμβάνονται στα εξαιρούμενα της ρύθμισης και έχουν ήδη περιέλθει αυτοί σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών τους.

Όπως τονίζεται «άλλωστε, για την πληρότητα των αιτήσεων δεν απαιτείται αναφορά των λόγων που οδήγησαν τον οφειλέτη σε οικονομική αδυναμία, ούτε αναφορά των οικονομικών δυνατοτήτων που είχε παλαιότερα κατά τον χρόνο ανάληψης των χρεών του, αλλά ούτε και αναφορά του χρόνου (ημερομηνίας) ανάληψης εκάστης οφειλής από τον αιτούντα και αναφοράς των αναγκών για τις οποίες υποχρεώθηκε να δανειστεί».

Τα στοιχεία της οικογένειας

Ειδικότερα, στην απόφαση αναφέρεται: «Ο αιτών της υπό στοιχεία I. αίτησης, …. ηλικίας 50 ετών σήμερα, είναι έγγαμος, έχοντας αποκτήσει μετά της αιτούσας συζύγου του τρία τέκνα, εκ των οποίων ένα είναι ανήλικο και κατοικεί σε οικία συνιδιοκτησίας του (βλ. το από ..08-2020 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου …). Εργάζεται από τα τέλη του έτους 2009 ως σερβιτόρος στην επιχείρηση με την επωνυμία …, με μηνιαίες αποδοχές 1.136,55 ευρώ, ωστόσο από τον Μάρτιο του 2020 βρίσκεται σε αναστολή εργασίας λόγω του ιού covid-19 (βλ. την από …08-2020 βεβαίωση προϋπηρεσίας, πράξη διοικητικού προσδιορισμού φορολογικού έτους 2019). Επιπλέον, λαμβάνει επίδομα τριτέκνων, το οποίο ανέρχεται μηνιαίως στο ποσό των 112,00 ευρώ.

Στην περιουσία του ανήκουν τα εξής περιουσιακά στοιχεία, ήτοι : 1) κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου με την σύζυγο του ένα διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου, εμβαδού 88,20 τ.μ., κατασκευής έτους 1979, το οποίο βρίσκεται σε πολυκατοικία επί της οδού … αρ. … στο Δήμο … και αποτελεί την κύρια κατοικία του, αντικειμενικής αξίας κατά το ποσοστό ιδιοκτησίας του 32.506,11 ευρώ (βλ. δήλωση ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων έτους 2019), αξία η οποία δεν υπερβαίνει το όριο του αφορολογήτου ποσού Α’ κατοικίας για φορολογούμενο, προσαυξημένο κατά πενήντα τοις εκατό, 2) ένα αγροτεμάχιο, εκτάσεως 7.338,00 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στο Δήμο …. Αιτωλοακαρνανίας και 3) ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, με αριθμό κυκλοφορίας … μάρκας NISSAN, τύπου PRIMERA, κυβικών 1597, έτους κυκλοφορίας 1996, αξίας 3.200,00 ευρώ (βλ. δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017, πεδίο 851).

Η αιτούσα της υπό στοιχεία II. αίτησης, … ηλικίας 43 ετών σήμερα, μετά από χρονικές περιόδους ανεργίας εργάζεται πλέον ως εργάτρια καθαριότητας του Δήμου … με διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με μηνιαίες αποδοχές 828,08 ευρώ (βλ. απόδειξη πληρωμής Ιουλίου 2020 και τα υπ’ αρ. πρωτ. … και … ενιαία έντυπα αναγγελίας πρόσληψης). Στην περιουσία της ανήκουν κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου η ανωτέρω κύρια κατοικία καθώς και κατά πλήρη κυριότητα ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, με αριθμό κυκλοφορίας … μάρκας PEUGEOT, τύπου 2CHFXF, κυβικών 1124, έτους κυκλοφορίας 2001, αξίας 2.000,00 ευρώ (βλ. πράξη διοικητικού προσδιορισμού υπόχρεου φορολογικού έτους 2014, πεδίο 854).

Οι μηνιαίες βιοτικές δαπάνες των αιτούντων, ενόψει ότι κατοικούν σε οικία συνιδιοκτησίας τους, μη επιβαρυνόμενοι με την καταβολή μηνιαίου μισθώματος, περιορίζονται κατά την κρίση του δικαστηρίου μόνο στην κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών (διατροφή, απαραίτητος ρουχισμός, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, τηλεφωνία, θέρμανση), οι οποίες κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και σύμφωνα με όσα εκθέτει στις αιτήσεις τους ανέρχονται στο ποσό των 1.200,00 ευρώ.

Οι αιτούντες προέβησαν στη λήψη των ανωτέρω δανείων έχοντας την πεποίθηση ότι θα αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους με βάση το οικογενειακό τους εισόδημα, όμως στη συνέχεια, συνεπεία της μεταβολής της εργασιακής κατάστασης της αιτούσας της υπό στοιχεία II. αίτησης καθώς και της απώλειας της δεύτερης εργασίας του συζύγου της-αιτούντος της υπό στοιχεία I. αίτησης, της επελθούσης αύξησης των εξόδων τους με τη γέννηση του τρίτου τέκνου τους το έτος 2010 αλλά και στη συνέχεια με την κάλυψη των εξόδων για τις σπουδές των δύο ενήλικων θυγατέρων τους, περιήλθαν σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους».

Δεν υπάρχει δόλος

Για τους λόγους αυτούς, το Δικαστήριο αποφάσισε πως δεν ισχύει η ένσταση της τράπεζας περί δόλιας περιέλευσης των αιτούντων σε αδυναμία πληρωμής των οφειλών τους και την απέρριψε ως αβάσιμη, καθώς – όπως αναφέρεται – «η αδυναμία τους αυτή δεν οφείλεται σε δόλο, αλλά στα ανωτέρω γεγονότα, τα οποία ήταν έκτακτα και απρόβλεπτα».

Το Ειρηνοδικείο έκρινε πως δεν τίθεται θέμα εκποίησης της πρώτης κατοικίας, η αποπληρωμή του χρέους της οικογένειας θα γίνει στα επόμενα 20 χρόνια από την έκδοση της απόφασης. Παράλληλα, όρισε πως για την ικανοποίηση μέρους της οφειλής θα πρέπει να εκποιηθεί εντός δύο ετών το αγροτεμάχιο στην Αιτωλοακαρνανία, που είναι στην ιδιοκτησία του συζύγου.

Αντιθέτως, αποφάσισε ότι η ρευστοποίηση των οχημάτων που έχει στην κατοχή η οικογένεια «κρίνεται απρόσφορη, καθόσον, λόγω αφενός της παλαιότητας τους και της χαμηλής αξίας τους, κρίνεται αβέβαιη η ρευστοποίηση, σε κάθε δε περίπτωση δεν θα αποφέρει αυτή σημαντικό ποσό για την ικανοποίηση της πιστώτριας τους, λαμβανομένης υπόψη της δαπανηρής και χρονοβόρου διαδικασίας της εκποίησης (αμοιβή εκκαθαριστή, έξοδα δημοσιεύσεως κ.λπ.)».

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις