6.7 C
Athens
Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου, 2023

ΦΕΚ 850Β/2021: «Λήψη Ληξιαρχικών Πράξεων» και «Πιστοποιητικά Αστικής Δημοτολογικής Κατάστασης» ΠΣ «ORION» του ΕΦΚΑ

Πρόσφατα

ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 5404ΕΞ2021/21 Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Λήψη Ληξιαρχικών Πράξεων» και «Πιστοποιητικά Αστικής Δημοτολογικής Κατάστασης» του Μητρώου Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών στο πληροφοριακό σύστημα «ORION» του e-ΕΦΚΑ (ΦΕΚ 850 Β/04-03-2021)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

αποφασίζουμε:

1. Διατίθενται στο πληροφοριακό σύστημα «Σύστημα ORION» του Ηλεκτρονικού Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α). οι διαδικτυακές υπηρεσίες
– «Λήψη Ληξιαρχικών Πράξεων» και «Πιστοποιητικά Αστικής Δημοτολογικής Κατάστασης» του Πληροφοριακού Συστήματος «Μητρώο Πολιτών» του άρθρου 115 του ν. 4483/2017 (Α’ 107) του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως περιγράφονται στο άρθρο 1 της υπό στοιχεία 132054 ΕΞ 21-11-2019 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας
– «Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών από τα δεδομένα του Πληροφοριακού Συστήματος “Μητρώο Πολιτών” του Υπουργείου Εσωτερικών στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης» (Β’ 4397).

2. Σκοπός διάθεσης των ανωτέρω διαδικτυακών υπηρεσιών είναι η διευκόλυνση της διαδικασίας ανταλλαγής πληροφοριών με γερμανικούς ασφαλιστικούς φορείς σχετικά με γεγονότα ζωής και αστικής δημοτολογικής κατάστασης των ασφαλισμένων και συνταξιούχων e-ΕΦΚΑ (εν ζωή ή θανόντες) που λαμβάνουν σύνταξη από γερμανικούς ασφαλιστικούς φορείς και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, κατ’εφαρμογή των άρθρων 76 και 78 του Κανονισμού (ΕK) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και για την επίτευξη της αμοιβαίας ενημέρωσης και συνεργασίας μεταξύ των φορέων κοινωνικής ασφάλισης.

3. Η διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., σύμφωνα με την Πολιτική Ασφαλείας Πληροφοριακών Συστημάτων και την Πολιτική ορθής χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και σύμφωνα με τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

4. Ο e-ΕΦΚΑ έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή. Οι χρήστες του πληροφοριακού συστήματος «ORION» έχουν την υποχρέωση επεξεργασίας των στοιχείων αποκλειστικά και μόνον για τον σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα απόφαση.

5. Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις