ΑΔΕΔΥ: Αναγνώριση της νόσου Covid-19 ως επαγγελματικής ασθένειας για τους υγειονομικούς

Όπως ενημερώνει σχετικά η ΑΔΕΔΥ, με επιστολή της, τους γενικούς συμβούλους, τις Ομοσπονδίες – μέλη της και τα Νομαρχιακά Τμήματα, «προτάθηκε, στο πλαίσιο του γνωμοδοτικού ρόλου του Συμβουλίου, η αναγνώριση της οξείας λοίμωξης του αναπνευστικού από τον ιό SARS – COV-2 (Covid 19) ως επαγγελματικής νόσου για τους υγειονομικούς». Όπως σημειώνει, δε, «πρόκειται για θετική εξέλιξη, αφού αυτό ήταν αίτημα της ΑΔΕΔΥ και των υγειονομικών».


Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υγείας και Ασφάλειας Εργαζομένων (ΣΥΑΕ), στο οποίο μετέχει εκπρόσωπος της ΑΔΕΔΥ, συζητήθηκε η τροποποίηση του Π.Δ 41/2010 (A΄ 921) για τη συμπλήρωση του «Εθνικού Καταλόγου Επαγγελματικών Ασθενειών» και προτάθηκε, στο πλαίσιο του γνωμοδοτικού ρόλου του Συμβουλίου, η αναγνώριση της οξείας λοίμωξης του αναπνευστικού από τον ιό SARS – COV-2 (Covid 19) ως επαγγελματικής νόσου για τους υγειονομικούς. Πρόκειται για θετική εξέλιξη, αφού αυτό ήταν αίτημα της ΑΔΕΔΥ και των υγειονομικών.

Παράλληλα, στο Συμβούλιο, τέθηκε από τους εκπροσώπους των εργαζομένων, το θέμα να παραλειφθεί η λέξη «ανάλογες» από την καταχώρηση α/47:

«Άλλες λοιμώδεις ασθένειες που προσέβαλαν το προσωπικό το οποίο ασχολείται με την πρόληψη, την περίθαλψη και την παροχή βοήθειας κατ’οίκον και ανάλογες δραστηριότητες από τις οποίες υπέχει κίνδυνος μόλυνσης», ώστε να μη λειτουργεί περιοριστικά για χώρους εργασίας και κλάδους. Το αίτημα αυτό δεν έγινε αποδεκτό.