9.1 C
Athens
Κυριακή, 29 Ιανουαρίου, 2023

ΟΜΕ ΕΥΔΑΠ: To πλαίσιο διαπραγμάτευσης για τη νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

Αθήνα 22 Φεβρουαρίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αριθ. Πρωτ. : 1602

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Προς:

 • Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Χαράλαμπο Σαχίνη,
 • Αν. Διευθύνοντα Σύμβουλο Αναστάσιο Τόσιο

Κοινοποίηση:

 • Βοηθό Γενική Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού κ. Αθηνά Σαΐνη,
 • Διευθυντή Ανθρωπίνου Δυναμικού κ. Κοσμά Ζιαζόπουλο

Θέμα: Πλαίσιο διαπραγμάτευσης για την νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

Κύριε Διευθύνοντα,

Κατόπιν της διευρυμένης συνεδρίασης την Τρίτη 16.2.2021 του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΜΕ ΕΥΔΑΠ με τη συμμετοχή των συλλόγων οριστικοποιήθηκε  το πλαίσιο για την έναρξη των διαπραγματεύσεων για την νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ως εξής :

Γενικά για την ΕΥΔΑΠ και τη λειτουργία της και το δημόσιο και δικαιωματικό χαρακτήρα του νερού

 1. Διασφάλιση της καθολικής πρόσβασης όλων των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης (δηλ. στο πόσιμο νερό και σε συνθήκες υγιεινής).
 2. Κατάργηση των Νόμων που ιδιωτικοποίησαν την ΕΥΔΑΠ και τις ΔΕΚΟ.
 3. Κατάργηση των Μνημονιακών Νόμων 3833/10,3845/10 και 4046/12 κ.λ.π.
 4. Να αποδεχθεί η ΕΥΔΑΠ την απόφαση του Δ’  τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας και να δεσμευθεί ότι θα παραμείνει η λειτουργία του ΕΥΣ στην ΕΥΔΑΠ ΑΕ.
 5. Δραστική μείωση των εργολαβιών. Κατάργηση των εργολάβων και ανάληψη των εργασιών από την ΕΥΔΑΠ στα ΚΕΛ Ψυττάλειας, Μεταμόρφωσης και στα παραλαμβανόμενα ΚΕΛ της Ανατολικής Αττικής.
 6. Ολοκλήρωση του εκσυγχρονισμού του μηχανολογικού εξοπλισμού της Εταιρείας (προμήθεια βυτιοφόρων, μηχανημάτων κλπ).
 7. Συνολική αντιμετώπιση των κτηριακών προβλημάτων.
 8. Καμία βάρδια δε θα στελεχώνεται με λιγότερους από δύο εργαζόμενους και κανένα συνεργείο δε θα βγαίνει για επισκευές με λιγότερους από τρεις εργαζόμενους.

Γενικά Θεσμικά αιτήματα (Προσλήψεις – Εργασιακές σχέσεις – Χρόνος εργασίας)

 1. Διασφάλιση θέσεων εργασίας και διατήρηση ως όρου της ΕΣΣΕ της ρήτρα κατά των απολύσεων.
 2. Όλοι οι θεσμικοί όροι εργασίας, που θεσπίστηκαν με τις προηγούμενες ΕΣΣΕ και τις αντίστοιχες Διοικητικές Αποφάσεις, όπως ίσχυαν κατά τη διαδοχή τους, αποτελούν ενιαίο σύνολο και εξακολουθούν να ισχύουν
 3. Κατάργηση ελαστικών μορφών εργασίας. Ίσα δικαιώματα για όλους με ενιαία εφαρμογή της ΣΣΕ.
 4. Νέες άμεσες προσλήψεις μονίμου προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ ενταγμένο στον Κανονισμό Προσωπικού και τις Σ.Σ.Ε., όπως το υπάρχον προσωπικό και τις ειδικότητες που απαιτούνται, ελάχιστος αριθμός εργαζομένων 3000 συνολικά.
 5. Κατάργηση του Ν. 3429/2005 και ένταξη στο τακτικό προσωπικό της ΕΥΔΑΠ των Μηχανικών Ασφαλείας που απασχολούνται στην ΕΥΔΑΠ με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (μπλοκάκι). Να επιδιωχθεί σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 29651Β701711-01-2020 να προσληφθούν και στην ΕΥΔΑΠ φύλακες εγκαταστάσεων.
 6. Επέκταση προκήρυξης 1Κ/2018 (πρόσληψη 70 ατόμων για καταμετρητές) χωρίς να θιγούν οι  145 νέες προσλήψεις της ίδιας προκήρυξης  σε αριθμό εργαζομένων και ειδικότητες.
 7. Άμεση πρόσληψη των Εργατών και των υπόλοιπων 11 Υδρονομέων του διαγωνισμού του 2009.
 8. Θέσπιση οργανικών θέσεων σε όλη την λειτουργία της Εταιρείας.
 9. Εφαρμογή ενιαίου ωραρίου 35ώρης εβδομαδιαίας εργασίας (7 Χ 5 = 35) χωρίς περικοπές για όλες τις κατηγορίες και ειδικότητες.
 10. 2ετής πιλοτική εφαρμογή 30ωρης εβδομαδιαίας εργασίας, χωρίς μείωση αποδοχών, όπως έχει αρχίσει να εφαρμόζεται διεθνώς ως μοχλός ποιοτικής βελτίωσης της εργασιακής και εξωεργασιακής ζωής των εργαζομένων και μέσο αναδιοργάνωσης, καινοτομίας και εκσυγχρονισμού της εταιρίας. Θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και αύξηση της παραγωγικότητας.

Ειδικά θεσμικά αιτήματα

 1. Σεβασμός και υλοποίηση από την ΕΥΔΑΠ των δικαστικών αποφάσεων όσων αφορά εργασιακές διαφορές με την Εταιρεία.
 2. Αξιοποίηση και εντατικοποίηση των προγραμμάτων επιμόρφωσης και εξειδίκευσης του προσωπικού στις νέες τεχνολογίες.
 3. Πλήρης διασφάλιση των εργασιακών, μισθολογικών υγειονομικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων όλων των εργαζομένων, για όσο χρονικό διάστημα εκτελούν τηλεργασία.
 4. Πλήρης κάλυψη του κόστους κτήσης, συντήρησης, επισκευής και ανανέωσης για τον αναγκαίο εξοπλισμό (LapTop, κινητά, εξοπλισμός γραφείου) και τις τηλεπικοινωνιακές ανάγκες (συνδρομή κινητού, ίντερνετ) της τηλεργασίας.

Γενικά Οικονομικά αιτήματα

 1. Αύξηση των βασικών μισθών και ημερομισθίων κατά 10% τουλάχιστον.
 2. Πλήρης επαναφορά μισθολογικών ωριμάνσεων (τριετίες) που προκύπτουν από τον Φεβρουάριο του 2012 και εφεξής και αναδρομική χορήγηση τους για όλους τους εργαζόμενους.
 3. Την πλήρη επαναφορά σε όλους τους εργαζόμενους της ΕΥΔΑΠ, των επιδομάτων που έχουν περικοπεί, δυσμενέστερα τροποποιηθεί, καταργηθεί και των χορηγούμενων παροχών.
 4. Επέκταση της χορήγησης του χρονοεπιδόματος και στο υπόλοιπο προσωπικό.
 5. Άμεση εφαρμογή της μισθολογικής προώθησης 10% στους εργατοτεχνίτες.
 6. «Κανονικοποίηση» του μισθολογίου. Αποκατάσταση των στρεβλώσεων που προέκυψαν από την ενσωμάτωση της ΑΤΑ μεταξύ των μισθολογικών κλιμακίων (από το 1+10% και πάνω) και σταθεροποίηση των σχέσεων μεταξύ των μισθολογικών κλιμακίων.
 7. Συνέχιση χορήγησης κοινωνικής παροχής στους συναδέλφους διατακτικών τροφής μέχρι 6€/ημέρα. Οι διατακτικές τροφής για το προσωπικό της Εταιρείας σύμφωνα με το Ν.4127/13 και την ΠΟΛ1219/6-10-14, να συμπεριληφθεί στη ΣΣΕ στο μέγιστο ποσό. Να επαναδιατυπωθεί ο σχετικός όρος που υπάρχει σε προηγούμενες ΕΣΣΕ.
 8. Να δίνεται οικονομικό βοήθημα σαν έξοδα μεταφοράς 100€ τον μήνα, με τη μορφή κάρτας καυσίμου.
 9. Άμεση επαναφορά δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και του επιδόματος αδείας.
 10. Χορήγηση ενός επιπλέον καταληκτικού μισθολογικού κλιμακίου σύμφωνα με την Ε.Σ.Σ.Ε έτους 2015.
 11. Κατάργηση των πλαφόν στην μισθοδοσία.
 12. Να εφαρμοστεί πλήρως η ΕΣΣΕ του 2018 για την εκμάθηση ξένων γλωσσών.
 13. Αύξηση των δαπανών για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, σύμφωνα με τις σημερινές ανάγκες και κάλυψη των όποιων φορολογικών  επιβαρύνσεων εξ ολοκλήρου από την ΕΥΔΑΠ.
 14. Αναπροσαρμογή των χορηγουμένων επιδομάτων (οικογενειακό, ειδικότητας, σπουδών κλπ) και ίση μεταχείριση για αγόρια και κορίτσια (σε σχέση με το οικογενειακό επίδομα).
 15. Επαναφορά του επιδόματος οθόνης στο 100% για όλους, ασχέτως θέσης ευθύνης.
 16. Χορήγηση καρτών απεριορίστων διαδρομών εναλλακτικά, όπου δεν μπορούν να χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι τα μισθωμένα λεωφορεία της εταιρείας για την μεταφορά τους.
 17. Να χορηγηθούν μειωμένα τιμολόγια για τους συνταξιούχους της ΕΥΔΑΠ αλλά και σε μακροχρόνια ανέργους.
 18. Κάλυψη από την ΕΥΔΑΠ του κόστους εξαγοράς ενσήμων (κύριας και επικουρικής) για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και την διεξαγωγή αυτού του δικαιώματος με τη θεμελίωσή του. Το κόστος εξαγοράς θα καλύπτεται εφόσον το συνταξιοδοτικό δικαίωμα θα θεμελιώνεται εντός της επόμενης ημερολογιακής πενταετίας από την εξαγορά (π.χ. εξαγορά τον Απρίλιο του 2024 θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και αποχώρηση από την ΕΥΔΑΠ έως 31-12-2029).

Υγειονομική Υπηρεσία – Υγιεινή και ασφάλεια

 1. Ενίσχυση και διασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας της Υγειονομικής Υπηρεσίας και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και κατοχύρωση της Υγειονομικής υπηρεσίας μέσω της ΕΣΣΕ.
 2. Κανένας εργαζόμενος στην ΕΥΔΑΠ χωρίς πλήρη Υγειονομική περίθαλψη.
 3. Ετήσιος ιατρικός οργανωμένος προληπτικός έλεγχος για όλο το προσωπικό (checkup) και χορήγηση μιας ημέρας άδειας με αποδοχές.
 4. Επέκταση όλων των υγειονομικών παροχών που χορηγούνται στους εργαζόμενους ακόμα και σε έκτακτες καταστάσεις και για τα ασφαλισμένα στην ΕΥΔΑΠ μέλη της οικογενείας τους (πχ test  covid 19).
 5. Να καλύπτονται πλήρως τα τεστ για Covid19 που υποχρεωτικά πρέπει να κάνουν οι ασφαλισμένοι όταν πρόκειται να κάνουν χειρουργική επέμβαση.
 6. Άμεση και αυστηρή εφαρμογή των Νόμων και του Κανονισμού για την Υγιεινή και Ασφάλεια.
 7. Ένταξη όλου του τεχνικού προσωπικού στα ΜΑΠ ένδυση –υπόδηση.
 8. Να επαναχορηγηθούν καλύψεις σε εξετάσεις που κόπηκαν κατά την διάρκεια των μνημονιακών χρόνων και τέλος να δεχόμαστε όλες τις δαπάνες όταν υπάρχει εργατικό ατύχημα.
 9. Επέκταση του ιδιωτικού ασφαλιστηρίου υγείας για τις/τους συζύγους των εργαζομένων, καθώς και των τέκνων έως την ηλικία των 24 ετών εφόσον σπουδάζουν.
 10. Επίλυση της εκκρεμότητας διακοπής υγειονομικής κάλυψης λόγω απεργίας των Διπλωματούχων Μηχανικών.
 11. Κατοχύρωση αδειών και προστασία της μητρότητας.
 12. Καταγραφή επαγγελματικών ασθενειών στην ΕΥΔΑΠ.
 13. Να αυξηθούν οι θεραπείες και τα ποσά των ΑΜΕΑ (λουτροθεραπείες/ψυχοθεραπείες/εργοθεραπείες).
 14. Επίσης ειδικές εξετάσεις για το προσωπικό που έρχεται σε επαφή με αμίαντο.
 15. Επέκταση της ιδιωτικής ασφαλιστικής κάλυψης (νοσοκομειακό πρόγραμμα) στα προστατευόμενα μέλη όσο καλύπτονται από το Υγειονομικό.

Κλαδικά Οικονομικά αιτήματα

 1. Αναγνώριση βαθμολογικής προώθησης, με τους όρους της συναφούς προϋπηρεσίας, στους μεταταγμένους υπαλλήλους.
 2. Αναγνώριση συναφούς προϋπηρεσίας και στους εργατοτεχνίτες.
 3. Εξομοίωση του επιδόματος ειδικότητας των πτυχιούχων των κατηγοριών ΑΤΔΟ1 και ΑΡΔΟ2 με αυτό των κατηγοριών ΑΤΤ1, ΑΤΤ2 και ΑΤΤ3.
 4. Ένταξη στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα της ΕΥΔΑΠ των παιδιών των Διπλωματούχων Μηχανικών (μετά και την ένταξη αυτών στην Υγειονομική μας υπηρεσία).
 5. Ανάλυση των κρατήσεων μισθοδοσίας των Διπλωματούχων Μηχανικών (πρώην ΤΣΜΕΔΕ).
 6. Τροποποίηση των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ως συνημμένο έγγραφο ΕΕΤΕΜ) που αφορά τους πτυχιούχους ΑΤΕΙ.
 7. Ένταξη των πτυχιούχων Τεχνολογικής εκπαίδευσης χορηγώντας και τις μισθολογικές απολαβές των κατηγοριών ΑΤ (εισαγωγικοί και καταληκτικοί βαθμοί, χρονοεπιδόμα, τεχνικό επίδομα, επιστημονικό κ.α.).
 8. Χορήγηση επιδόματος ειδικότητας στις κατηγορίες ΕΤ-1 και ΕΤ-2.
 9. Διατήρηση όλων των οικονομικών και ασφαλιστικών παροχών σε όσους μετατίθενται για υπηρεσιακούς λόγους μετά από 20 έτη υπηρεσίας στην αποχέτευση.
 10. Επέκταση του ανθυγιεινού επιδόματος μετά την επαναφορά στα επίπεδα του 2009 και στους Διοικητικούς, όπως θα χορηγείται στον Ακροκέραμο – Ψυττάλεια- Σούδα- Μεταμόρφωση- Θριάσιο, κλιμακούμενο.
 11. Επαναφορά του επιδόματος των εργατών στην ΥΠΣ και στα Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων με κωδικό 86 από 40% σε 50%.
 12. Επαναφορά του επιδόματος των εργατών στους Τομείς Αποχετεύσεις με κωδικό 141 από 36% σε 45%.
 13. Επαναφορά του επιδόματος των εργαζομένων στην Η/Μ Εγκαταστάσεων ΔΔΑ που είναι ενταγμένοι στα ΒΑΕ, των κατηγοριών ΕΤ-1, ΣΕΤ-5, ΜΕΤ-4, ΑΡΤ-3 με κωδικό 141 από 36%σε 45% και του επιδόματος υπόγειας εργασίας που καταργήθηκε από 0% σε 15% επί του βασικού.
 14. Επαναφορά του επιδόματος των οδηγών στον Ακροκέραμο με κωδικό 86 από 28% σε 50% και του επιδόματος βαρέων οχημάτων με κωδικό 193 από 12% σε 15%. Επαναφορά επιδόματος των οδηγών των Τομέων Αποχέτευσης με κωδικό 141 από 24% σε 45%.
 15. Επαναφορά του ανθυγιεινού επιδόματος με κωδικό 86 των υπαλλήλων ΜΕΤ-4 της ΥΠΣ και των Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων από 40% σε 50%.
 16. Επαναφορά του ανθυγιεινού επιδόματος των υπαλλήλων ΜΕΤ-4 των Τομέων Αποχέτευσης με κωδικό 141 από 36% σε 45%.
 17. Επαναφορά του επιδόματος των ηλεκτρολόγων στα Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων με κωδικό 86 που αντικαταστάθηκε από το επίδομα με κωδικό 145 από 0% σε 50% και του ειδικού ανθυγιεινού/ επικίνδυνου εργασίας από 12% σε 15% εφ’ όλων των αποδοχών.
 18. Επαναφορά του επιδόματος των ηλεκτρολόγων Η/Μ Εγκαταστάσεων ΔΔΑ με κωδικό 141 που αντικαταστάθηκε από το επίδομα με κωδικό 146 από 0% σε 45% και του ειδικού ανθυγιεινού/ επικίνδυνου εργασίας από 12% σε 15% εφ’ όλων των αποδοχών και του επιδόματος υπόγειας εργασίας που καταργήθηκε από 0% σε 15% επί του βασικού.
 19. Επαναφορά του ανθυγιεινού επιδόματος με κωδικό 86 των υπαλλήλων ΜΕΔ0-3 και άλλων διοικητικών της  ΥΠΣ και των Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων που καταργήθηκε από 0% σε 50% και των ΜΕΔ0-3 της Η/Μ που καταργήθηκε από 0% σε 30% του ανθυγιεινού επιδόματος με κωδικό 938 (οπτικής απεικόνισης) από 9,6% σε 12% σε όλους τους υπαλλήλους της Αποχέτευσης που έχει περικοπεί ή καταργηθεί.
 20. Επαναφορά του ανθυγιεινού επιδόματος με κωδικό 86 των υπαλλήλων ΑΡΤ-3, ΑΤΤ-1, ΑΤΤ-2, της ΥΠΣ των Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων και του Χημείου από 20% σε 50%.
 21. Επαναφορά του ανθυγιεινού επιδόματος με κωδικό 84 των υπαλλήλων ΑΡΤ-3 των Τομέων Αποχέτευσης από 10,5% σε 30%.
 22. Επαναφορά του επιδόματος των αποθηκαρίων από 9,6% σε 12%.
 23. Επέκταση του ανθυγιεινού 50% μετά την επαναφορά και στο υπόλοιπο προσωπικό του Τομέα Αποχέτευσης που το αντικείμενό τους δικαιολογεί Β.Α.Ε.
 24. Επέκταση του Ανθυγιεινού επιδόματος μετά την επαναφορά στους Διοικητικούς και στους Μηχανικούς, όπως θα χορηγείται στον Ακροκέραμο – Ψυττάλεια – Σούδα – Μεταμόρφωση Θριάσιο και στους Τομείς, κλιμακούμενο.
 25. Κλιμάκωση του χορηγούμενου επιδόματος ειδικότητας MEΤ-4 και ΣΕΤ-5.
 26. Υλοποίηση του ανθυγιεινού 50% μετά την επαναφορά στα επίπεδα του 2009 και στο υπόλοιπο προσωπικό του Τομέα Αποχέτευσης που το αντικείμενο του δικαιολογεί ΒΑΕ.
 27. Απαραίτητη προϋπόθεση τουλάχιστον 10 ετών εργασίας στην Αποχέτευση για να προσμετρηθεί όποια τυχόν αύξηση προκύπτει από τα ανθυγιεινά επιδόματα στην εφάπαξ αποζημίωση.
 28. Επέκταση του επιδόματος Υπογείου Εργασίας στου εργαζόμενους στα συνεργεία τομών και αποκαταστάσεως βλαβών στα δίκτυα ακαθάρτων και στα συνεργεία που χειρίζονται τα πιεστικά βυτιοφόρα αποφράξεων αγωγών κλπ.
 29. Επαναχορήγηση του επιδόματος φορητού καταχωρητή στους καταμετρητές.
 30. Κλιμάκωση του χορηγούμενου επιδόματος ειδικότητας ΜΕΤ-4 και ΣΕΤ-5.
 31. Επαναχορήγηση του επιδόματος ΕΥΗΝΟΥ, ως ίσχυε.
 32. Επίδομα διδακτορικού διπλώματος 20%.
 33. Αναπροσαρμογή του ανθυγιεινού επιδόματος στους Χημικούς- Βιολόγους με τους όρους και τις προϋποθέσεις που χορηγούνται στις κατηγορίες ΜΕΤ, ΣΕΤ, ΕΤ-1, ΕΤ-2 καθώς εκτελούν τις ίδιες ακριβώς εργασίες στις ίδιες συνθήκες περιβάλλοντος.
 34. Επέκταση του επιδόματος παράστασης και θέσης (σύμφωνα με τον Κανονισμό Προσωπικού) στους προϊστάμενους τμημάτων, εργοδηγούς και στους επόπτες- αρχιτεχνίτες.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Ηλίας Κορλός Αλέξανδρος Μερσινιάς

Παρόμοια Άρθρα