Σύλλογος Εργαζομένων Δ. Πέλλας: Όχι στη δημιουργία Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου – χαφιεδισμού στο δήμο

«Το πρότυπο λειτουργίας της Ελληνικής Αστυνομίας επεκτείνεται και στους ΟΤΑ. Δεν πρέπει να το επιτρέψουμε», είχε καταγγείλει το ΜΕΤΑ-ΟΤΑ, στις 8 Ιουνίου 2020, με αφορμή «παρεμβάσεις διάφορων μηχανισμών, από τους θεσμούς των δανειστών, της κυβέρνησης και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για να ενσωματωθούν στους Οργανισμούς Εσωτερικών Υπηρεσιών (ΟΕΥ) των ΟΤΑ και να συσταθούν “Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου” στα οργανογράμματα τους».

Κατά το ΜΕΤΑ-ΟΤΑ, οι Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου, που εντάσσονται στην προσπάθεια της κυβέρνησης για την οικοδόμηση του λεγόμενου επιτελικού κράτους, δεν είναι τίποτε άλλο παρά «υπηρεσίες νόμιμης παρακολούθησης και χαφιεδισμού που διαρρηγνύουν και υποσκάπτουν τη συνοχή των υπηρεσιών και καλλιεργούν κλίμα αμφισβήτησης και καχυποψίας μεταξύ των εργαζομένων, με στόχο την καθ’ υπόταξη τους από την εξουσία και την “αποξήρανση” κάθε δημοκρατικής παρέμβασης στη λειτουργία του κράτους από το συνδικαλιστικό κίνημα των εργαζομένων και τους κοινωνικούς και λαϊκούς φορείς».

Στο πλαίσιο αυτό, καλεί εκ νέου «όλα τα Σωματεία του κλάδου και την ΠΟΕ–ΟΤΑ να αντισταθούν και να μην επιτρέψουν τη σύσταση υπηρεσιών παρακολούθησης και χαφιεδισμού μεταξύ των εργαζομένων. Ο καλύτερος τρόπος πάταξης της διαφθοράς, αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες είναι η διαφάνεια στη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης και η αποκοπή του «ομφάλιου λώρου» της που τη συνδέει με την εκτελεστική εξουσία, η αξιοκρατία στη στελέχωση της υπηρεσιακής ιεραρχίας, μέσα από τη λειτουργία των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, η κατάργηση της πολυνομίας και η απλοποίηση της νομοθεσίας, ώστε να μην δυναστεύεται ο πολίτης από τον κάθε γραφειοκράτη».


Η ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Πέλλας, με «Αίτημα ανάκλησης της Σύστασης Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στο σημερινό (23/2/2021) Δ.Σ. του Δήμου Πέλλας»

Ο Σύλλογός μας με ομόφωνη απόφασή του δηλώνει την αντίθεση του στην έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο της δρομολογούμενης Σύστασης Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου – Τροποποίηση ΟΕΥ στη σημερινή συνεδρίαση. Στην εισαγόμενη διάταξη αφού γίνεται επίκληση του άρθρου 12 «Σύσταση μονάδων εσωτερικού ελέγχου» του ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» που αφορά έλεγχο της νομιμότητας των εξόδων εισάγονται, χωρίς να απαιτούνται, επικίνδυνες διατάξεις γενικώς περί ελέγχου. Οι επιπλέον αρμοδιότητες αναθέτουν υπερεξουσίες στο εν λόγω τμήμα με αόριστες εκφράσεις εισαγγελικού τύπου πέραν των οικονομικών θεμάτων όπως «διερεύνηση βασίμου καταγγελιών (προανάκριση;)», «πλήρη πρόσβαση σε στοιχεία, εργαζόμενους και χώρους» δηλαδή θα χρησιμοποιούν πχ υλικό καμερών; «Παρακολουθεί την συμμόρφωση στην υλοποίηση διορθωτικών προτάσεων» δηλαδή οι προτάσεις από που προέρχονται? «Εξετάζει την ποιότητα και την ποσότητα του παραγόμενου έργου» δηλαδή έχουν γνώση αυτοί οι «υπερτεχνοκράτες» ελεγκτές που δεν έχουν οι αρμόδιοι προϊστάμενοι, διευθυντές και αιρετά όργανα; «Εξετάζει κατά πόσο προάγονται οι κατάλληλες αρχές και αξίες χρηστής διοίκησης» δηλαδή θα έχουν οι ελεγκτές υπάλληλοι αυτοί εχέγγυα αξιοκρατικά υψηλότερα των ελεγχομένων υπαλλήλων; Αυτά είναι τα λίγα που επισημαίνουμε στην πρόχειρη και βιαστική ανάγνωση της εισαγόμενης τροποποίησης αφού δεν προηγήθηκε χρόνος διαβούλευσης. Ενδεικτικά και επί πλέον επισημαίνουμε ότι χαρακτηριστικά προκρίνονται για προϊστάμενοι ειδικότητες εκτός οικονομικής κατεύθυνσής όπως ΠΕ πληροφορικής και ΠΕ γεωπόνων χωρίς καμία αιτιολόγηση.

Για τους παραπάνω λόγους.

Ζητούμε απόσυρση του θέματος, διαβούλευση με τον σύλλογο και τις παρατάξεις ώστε να καθορισθούν οι ορθοί όροι και προϋποθέσεις για την λειτουργία της σημαντικότατης καινοφανούς δομής.