Ένωση Εργαζομένων ΗΛΠΑΠ: Εθελοντική αιμοδοσία | Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου