ΜΕΤΑ-ΟΤΑ: Ο δήμαρχος Αρταίων κατ’ εξακολούθηση παραβάτης

Ως ΜΕΤΑ-ΟΤΑ, παίρνοντας υπόψη τις καταγγελίες του Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Αρταίων και του Νομαρχιακού Τμήματος Άρτας της ΑΔΕΔΥ, ενάντια στο δήμαρχο, Χρήστο Τσιρογιάννη, για την παρεμπόδιση της ολοκλήρωσης της διαδικασίας μετάταξης -μέσω κινητικότητας- σε υπάλληλο του Δήμου, θέλουμε να δηλώσουμε τα εξής:

1. Ο δήμαρχος Αρταίων υποτροπιάζει κατ’ εξακολούθηση. Δεν το κάνει πρώτη φορά. Και πέρσι ενήργησε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο για εργαζόμενο του Δήμου του που συμμετείχε στον προηγούμενο κύκλο κινητικότητας και αρνήθηκε αυθαίρετα την αποδοχή μετάταξης στο Δήμο του εργαζόμενου στην καθαριότητα που είχε εγκριθεί η μετάταξή του στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας για λόγους υγείας και για οικογενειακούς λόγους.

2. Υπενθυμίζουμε στο δήμαρχο Αρταίων ότι για τη μετακίνηση των εργαζομένων σε άλλη υπηρεσία του Δημοσίου ή των ΟΤΑ, στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, υπάρχουν οι ασφαλιστικές δικλείδες του ορίου του 65% κάλυψης των οργανικών θέσεων και να μην είναι ο μοναδικός που υπηρετεί στον οικείο κλάδο, αυτός που αιτείται μετάταξης σε άλλο φορέα. Τα όποια λειτουργικά προβλήματα προκύπτουν οφείλονται στην πολιτική της συρρίκνωσης των υπηρεσιών του Δημοσίου και των ΟΤΑ από τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές των κυβερνήσεων και των δημάρχων την τελευταία 20ετία, καθώς και στην πολιτική προσλήψεων έκτακτου και όχι μόνιμου προσωπικού, για την κάλυψη των παγίων και διαρκών αναγκών τους.

3. Η επιστροφή στο παρελθόν, όπου η μετακίνηση από μια υπηρεσία σε μία άλλη των εργαζομένων, εξαρτιόταν από τη βούληση των Δημάρχων πρέπει να περάσει ανεπιστρεπτί και γι’ αυτό δε θα πρέπει να υπάρξει καμία ανοχή στις αντιλήψεις Δημάρχων που θεωρούν ότι αυτοί είναι υπεράνω των νόμων, των ΣΣΕ και των θεσμοθετημένων δικαιωμάτων των εργαζομένων ή σε ικανοποίηση του αιτήματος αυτού της ΚΕΔΕ από το ΥΠΕΣ.

4. Ζητάμε παράλληλα την κατάργηση της διάταξης του αρ. 42 του Ν.4647/2019 όπου «Ειδικά για τη μετάταξη υπαλλήλων των Τεχνικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ α’ ́ και β’ ́ βαθμού και των Υπηρεσιών Δόμησης των ΟΤΑ α’ ́ βαθμού απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου για τον διορισμό οργάνου», γιατί αντιμετωπίζει ανισότιμα τους εργαζόμενους και τους καθιστά ομήρους στις επιλογές των Δημάρχων.

Το ΜΕΤΑ-ΟΤΑ καταγγέλλει το δήμαρχο Αρταίων, Χρήστο Τσιρογιάννη, ο οποίος ελέγχεται για παράβαση καθήκοντος, μιας και δεν προχωρά πάλι στην ολοκλήρωση της διαδικασίας μετάταξης του υπαλλήλου και καλεί τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας και το ΥΠΕΣ να παρέμβουν για να σταματήσει η κατ’ εξακολούθηση παραβίαση της νομιμότητας που παρατηρείται από το συγκεκριμένο Δήμαρχο.

Τέλος, το ΜΕΤΑ-ΟΤΑ εκφράζει την πλήρη συμπαράσταση στο συνάδελφο και στο Σωματείο Εργαζομένων Δήμου Αρταίων και καλεί όλους τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδοίκηση να μην ανεχθούν, στο όνομα της έλλειψης προσωπικού, τη φαλκίδευση των δικαιωμάτων τους και τον εγκλωβισμό τους σε καθεστώς ομηρίας από τους Δημάρχους και να αγωνιστούν για μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, για την κάλυψη όλων των αναγκών και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των δημοτών τους.

Για τις σχετικές ανακοινώσεις του ΝΤ Άρτας ΑΔΕΔΥ και του Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Αρταίων, πατήστε εδώ.


21 Φεβρουαρίου 2021
Από το ΜΕΤΑ-ΟΤΑ