29.3 C
Athens
Πέμπτη, 13 Ιουνίου, 2024

Ν.4777/2021 (ΦΕΚ 25Α/2021): Ο νόμος Κεραμέως-Χρυσοχοΐδη για τα ΑΕΙ | Διατάξεις για Δημόσιο, ΟΤΑ

Πρόσφατα

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις Ν. 4777/2021 (ΦΕΚ 25Α/17-02-21)

 

Ι. Διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας

Με το άρθρο 33 αντικαθίστανται οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 168 του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α΄ 95) σχετικά με την αντιμετώπιση του ζητήματος του αξιόποινου της διατάραξης της λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας ως εξής:

«1. Όποιος εισέρχεται παράνομα σε χώρο δημόσιας υπηρεσίας ή υπηρεσίας οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή επιχείρησης κοινής ωφέλειας ή παραμένει στους χώρους αυτούς παρά τη ρητή εναντίωση της υπηρεσίας που τους χρησιμοποιεί, τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία (3) έτη ή χρηματική ποινή.

2. Όποιος, με οποιονδήποτε τρόπο, προκαλεί διακοπή ή σοβαρή διατάραξη της ομαλής λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας ή υπηρεσίας οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή επιχείρησης κοινής ωφέλειας τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή. Με την ίδια ποινή τιμωρείται και όποιος, χωρίς να διαταράξει την κοινή ειρήνη, εμποδίζει αυθαίρετα ή διαταράσσει σοβαρά τη λειτουργία συλλογικού ή μονοπρόσωπου οργάνου των φορέων του προηγούμενου εδαφίου».

ΙΙ. Αυτεπάγγελτος έλεγχος γνησιότητας απολυτήριων τίτλων ή αποδεικτικών ή πιστοποιητικών σπουδών

Στην παρ.1 του άρθρου 41 ορίζεται ότι απολυτήριοι τίτλοι, αποδεικτικά απόλυσης, αποδεικτικά ή πιστοποιητικά σπουδών και έγγραφα που εκδίδονται κατά τη διάρκεια ή με την ολοκλήρωση των σπουδών σε κάθε τάξη των δημόσιων ή ιδιωτικών σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δύναται να εκδίδονται μηχανογραφικά μέσω Πληροφοριακών Συστημάτων (Π.Σ.) ή να ψηφιοποιούνται και να αναρτώνται ή να αποτίθενται στα συστήματα αυτά.

Στην παρ.2 του άρθρου 41 ορίζεται ότι κάθε φυσικό πρόσωπο αιτείται, σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov. gr-Ε.Ψ.Π.), την έκδοση αντιγράφων των τίτλων, αποδεικτικών ή πιστοποιητικών σπουδών και εγγράφων της παρ. 1, καθώς και την έκδοση βεβαιώσεων, πιστοποιητικών ή αποσπασμάτων του περιεχομένου αυτών, από τα ανωτέρω Π.Σ., τα οποία βεβαιώνουν την κτήση των αντίστοιχων τίτλων, αποδεικτικών ή πιστοποιητικών σπουδών και εμπεριέχουν επιμέρους στοιχεία αυτών. Οι εν λόγω βεβαιώσεις, πιστοποιητικά ή αποσπάσματα φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης και την προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

Στην παρ.7 του άρθρου 41 ορίζεται ότι οι φορείς του δημοσίου τομέα δύνανται να κάνουν χρήση της υπηρεσίας της παρ. 2 για αυτεπάγγελτο έλεγχο γνησιότητας απολυτήριων τίτλων ή αποδεικτικών ή πιστοποιητικών σπουδών, εφόσον το φυσικό πρόσωπο έχει ήδη διαβιβάσει στους ως άνω φορείς τους τίτλους, τα αποδεικτικά ή πιστοποιητικά σπουδών που το αφορούν.

ΙΙΙ. Χρήση πόρων ΠΔΕ για εξοπλισμό και λειτουργικές εργασίες προσωρινών αιθουσών και σχολικών δομών

Με το άρθρο 42 προστίθεται δεύτερο εδάφιο στην παρ. 17 του άρθρου 220 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) με το οποίο ορίζεται ότι από τους πόρους του Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την τοποθέτηση των προσωρινών αιθουσών και την ανέγερση των μόνιμων σχολικών δομών, με φορέα υλοποίησης είτε τον δήμο είτε την ανώνυμη εταιρεία του Δημοσίου «Κτιριακές Υποδομές» (ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε.), καλύπτονται δαπάνες για τον εξοπλισμό των προσωρινών αιθουσών και των βοηθητικών τους χώρων, κάθε εργασία ή προμήθεια ή υπηρεσία, προκειμένου αυτές να καταστούν λειτουργικές για χρήση, καθώς και μελέτες, έργα, προμήθειες και υπηρεσίες, σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις σχολικών μονάδων ή σε κτιριακές εγκαταστάσεις που προορίζονται για εγκαταστάσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και σε αδόμητα γήπεδα, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης και για τη λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις