9.9 C
Athens
Κυριακή, 29 Ιανουαρίου, 2023

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Αίτημα συνάντησης με το Βορίδη για θέματα των διπλωματούχων μηχανικών

Κύριε Υπουργέ,

Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ αποτελεί την Ομοσπονδία που εκπροσωπεί τους πάνω από 8.200 Διπλωματούχους Μηχανικούς που απασχολούνται στο σύνολο του Δημοσίου Τομέα (Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Αρχές). Απευθυνόμαστε σε εσάς σχετικά με πληθώρα θεμάτων που αφορούν τους συναδέλφους και συνολικά τον κλάδο μας:

Α. Καταρχάς το θέμα της τρομακτικής υποστελέχωσης, ειδικά όσον αφορά τους Μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων. Όπως έχουμε αναλυτικά περιγράψει σε ανακοίνωση μας το προσωπικό έχει μειωθεί κατά 35%, οι ανάγκες έχουν αυξηθεί και ο μέσος όρος ηλικίας έχει δραματικά αυξηθεί (Το 42% των συναδέλφων μας είναι άνω των 50 ετών, ενώ μόλις το 9% είναι κάτω των 40 ετών (https://www.emdydas.gr/images/stories/news/2020/14.12.2020_statistika_emdydas_8362.pdf).Ο προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με Μόνιμες και Σταθερές Σχέσεις Εργασίας είναι επιτακτική ανάγκη.

Β. Το θέμα της εκχώρησης αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες και διάφορα αμφίβολα σχήματα (Αναπτυξιακούς Οργανισμούς), ειδικά στους ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού και κατά προτεραιότητα στις Τεχνικές Υπηρεσίες και στις Υπηρεσίες Δόμησης (Ν.4674/20). Η επιλογή αυτή είναι καταστροφική  για τις Υπηρεσίες μας, το Περιβάλλον, το Δημόσιο Συμφέρον, την ασφάλεια των Υποδομών και τα λαϊκά συμφέροντα και ζητάμε να καταργηθεί. (https://www.emdydas.gr/images/stories/news/2020/5.10.2020_shedio_nomou_ota_ydom_8310.pd)

Γ. Το θέμα της κινητικότητας που από εργαλείο έχει τελικά μετατραπεί σε μια διαδικασία ανακύκλωσης των τεράστιων ελλείψεων. Όπως έχουμε επισημάνει σε 854 από τις 1505 θέσεις ΠΕ Μηχανικών (το 56,74% του συνόλου) δεν υποβλήθηκε ούτε μία αίτηση (https://www.emdydas.gr/images/stories/news/2020/1.2.2021_kinitikotita_8402.pdf)

Δ. Θέματα που αφορούν τη στελέχωση και τη λειτουργία των Υπηρεσιών Δόμησης, συναρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, όπως τα παρατηρητήρια Δόμησης κλπ (https://www.emdydas.gr/images/stories/news/2020/11.11.2020_paratasi_ydom_8338.pdf)

Ε. Οι διαδικασίες για την πλήρωση θέσεων ευθύνης στον Δημόσιο Τομέα και στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού που μονίμως αναβάλλονται, καθυστερούν κλπ. Κρίσεις σύμφωνες με τον Νόμο έχουν να γίνουν από το 2009, δηλαδή πριν την εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης» για το σύνολο των υπηρεσιών των Περιφερειών (ΟΤΑ β΄ βαθμού) και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, με αποτέλεσμα οι τοποθετήσεις στις θέσεις ευθύνης να γίνονται με αδιαφάνεια και αναξιοκρατία (https://www.emdydas.gr/images/stories/news/2020/17.6.2020_kriseis_ypes_final_8212.pdf)

ΣΤ. Η Νομική Κάλυψη Υπαλλήλων και η βελτίωση του άρθρου 52 του Ν. 4672/2020. Ο κλάδος των Διπλωματούχων Μηχανικών αντιμετωπίζει πλήθος προδικαστικών αιτημάτων και ποινικών διώξεων στα πλαίσια άσκησης των υπηρεσιακών καθηκόντων του, οπότε η υλοποίηση των προβλέψεων της Νομικής κάλυψης των συναδέλφων μας αποτελούσε και αποτελεί βασική μας διεκδίκηση και όρο επιβίωσης μας στις Υπηρεσίες (https://www.emdydas.gr/images/stories/news/2020/23.7.2020_nomiki_kalypsi_8248.pdf)

Ζ. Θέματα που έχουν να κάνουν με τη Νομοθετική Ρύθμιση της Τηλεργασίας, τον προσωρινό και συναινετικό της χαρακτήρα και την προστασία των εργαζομένων (https://www.emdydas.gr/images/stories/news/2020/12.5.2020_tilergasia_dimosio_8169.pdf)

Η. Η ανασύνταξη των Οργανισμών του συνόλου των Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης ώστε να μπορούν να επιτελέσουν το έργο τους.

Θ. Εκκίνηση διαπραγμάτευσης με στόχο τη σύναψη Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) για τη ρύθμιση των όρων και συνθηκών απασχόλησης των Διπλωματούχων Μηχανικών μελών μας που απασχολούνται στο σύνολο του Δημόσιου Τομέα σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 2 του ν. 2738/1999 και του άρθρου 18, παρ. 13 του Ν.3731/2008 και το Διυπουργικός κλάδος ΠΕ Μηχανικών. (Πρόσκληση για διαπραγμάτευση σύναψης Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.).doc )

Ι. Μόνιμος Μηχανισμός Επιμόρφωσης Μηχανικών τόσο επί της Νομοθεσίας, όσο και επί Τεχνικών Θεμάτων που να επικαιροποιείται να να συμβαδίζει με τις εξελίξεις.

ΙΑ. Η Πρόταση μας για την τροποποίησης Νομοθεσίας σχετικά με τη συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου (https://www.emdydas.gr/images/stories/news/2019/13.5.2019_tropologia_syntirisiodopoiias_7799.doc) και η τροποποίηση του Καλλικράτη-Κλεισθένη όσον αφορά το ποιός είναι Προϊσταμένη Αρχή στα Έργα και Μελέτες σε Δήμους και Περιφέρειες.

ΙΒ.  Τέλος θέματα που αφορούν στην Ασφάλεια και Υγιεινή των εργαζομένων, το Ανθυγιεινό Επόδομα, την προστασία από τον COVID 19 και άλλους επαγγελματικούς κινδύνους και τη χορήγηση Μέσων Ατομικής Προστασίας.

Είμαστε στη διάθεση σας, για οποιαδήποτε πρόσθετη διευκρίνιση στα παραπάνω και σας καλούμε να ανταποκριθείτε στο αίτημα μας για συνάντηση, δεδομένου ότι η παρουσία των Μηχανικών στο σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης είναι απολύτως κρίσιμη για οποιαδήποτε αναπτυξιακή διαδικασία.

Παρόμοια Άρθρα