15.2 C
Athens
Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου, 2023

Νέος κατώτατος μισθός: άρχισαν τα… όργανα με τη «σφήνα» της Παγκόσμιας Τράπεζας στη διαβούλευση

Πρόσφατα

Ξεκινά άτυπα αυτές τις μέρες η διαβούλευση για τον επανακαθορισμό του κατώτατου μισθού. Και αυτό γιατί, σύμφωνα με πληροφορίες που αναφέρει το Capital.gr το υπουργείο Εργασίας αναμένεται να παραλάβει  μελέτη της Παγκόσμιας Τράπεζας (όπως είχε συμφωνηθεί με τους θεσμούς) σε σχέση με τις συνέπειες της προηγούμενης αύξησης του κατώτατου μισθού (11% τον Φεβρουάριο 2019) στην οικονομία και την απασχόληση.

Η μελέτη αυτή θα ληφθεί υπόψη από την κυβέρνηση πριν λάβει τις αποφάσεις της για τον νέο κατώτατο μισθό τον ερχόμενο Ιούλιο, αφού προηγηθεί, όμως, με αφετηρία τον ερχόμενο Μάρτιο, διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους και διάφορους φορείς (ΤτΕ, ΙΟΒΕ κ.λπ.) και ένα σχέδιο πορίσματος από πλευράς του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ).

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν στο Capital.gr πως στα βασικά συμπεράσματα που αναμένεται να ενσωματωθούν στην εν λόγω μελέτη της Παγκόσμιας Τράπεζας περιλαμβάνεται η μερική, αν μη τι άλλο, αμφισβήτηση της βασικής θέσης της προηγούμενης κυβέρνησης (ΣΥΡΙΖΑ), σύμφωνα με την οποία η αύξηση του κατώτατου μισθού δεν θα μπορούσε να αποτελέσει αντίβαρο στην αύξηση της απασχόλησης.

Και αυτό γιατί στην Παγκόσμια Τράπεζα φέρονται να εκτιμούν πως η αύξηση της απασχόλησης που σημειώθηκε μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού οφείλεται σίγουρα σε εποχικούς λόγους (και όχι απαραίτητα ή μόνο στην αύξηση του κατώτατου), ενώ υπάρχουν ενδείξεις πως ίσως η αύξηση της απασχόλησης ειδικά στους χαμηλόμισθους να ήταν μεγαλύτερη αν δεν είχε αυξηθεί ο κατώτατος μισθός.

Τα συμπεράσματα

Με άλλα λόγια, από πλευράς Παγκόσμιας Τράπεζας φαίνεται πως υπάρχουν σαφείς αμφιβολίες στο αν και κατά πόσο η προηγούμενη αύξηση του κατώτατου μισθού (πριν από δύο χρόνια) βοήθησε στην αύξηση της απασχόλησης, μέσω της αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος των εργαζομένων, της κατανάλωσης, και συνεπώς, των προσλήψεων νέων εργαζομένων.

Πιο αναλυτικά, τέσσερα είναι τα πρώτα βασικά συμπεράσματα τα οποία αναμένεται να συμπεριληφθούν στην υπό κατάθεση (στο υπ. Εργασίας) μελέτη της Παγκόσμιας Τράπεζας.

1. Πρώτον, σημειώνεται πως πράγματι η απασχόληση αυξήθηκε στην Ελλάδα μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού τον Φεβρουάριο του 2019. Ωστόσο, τονίζεται επίσης πως η απασχόληση αυξάνεται ούτως ή άλλως κατά την περίοδο αυτή για λόγους που σχετίζονται με την εποχική κίνηση της ελληνικής οικονομίας.

Αναλυτές εξηγούν στο Capital.gr  πως στη χώρα η απασχόληση αυξάνεται μετά τον χειμώνα, εν όψει της αύξησης της τουριστικής κίνησης το Πάσχα, και έπειτα το καλοκαίρι. Συνεπώς, δεν μπορεί κανείς να πει με “ασφάλεια” πως η αύξηση της απασχόλησης που σημειώθηκε μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού οφείλεται σε αυτό το γεγονός (ή και σε αυτό το γεγονός), δηλαδή στην αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, της ζήτησης και, έτσι, των προσλήψεων.

2. Το δεύτερο συμπέρασμα στο οποίο φέρεται να καταλήγει η Παγκόσμια Τράπεζα είναι πως υπάρχουν ενδείξεις σύμφωνα με τις οποίες η αύξηση της απασχόλησης των χαμηλά αμειβομένων μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού ήταν χαμηλότερη (κατά 6%) σε σχέση με εκείνη που θα ήταν αν δεν είχε αυξηθεί ο κατώτατος μισθός. Αντίθετα, η πορεία της απασχόλησης των υψηλά αμειβόμενων εργαζομένων δεν δείχνει να επηρεάζεται από την αύξηση του κατώτατου μισθού.

3. Τρίτον, από πλευράς Παγκόσμιας Τράπεζας καθίσταται σαφές πως από την αύξηση του κατώτατου μισθού ωφελήθηκαν σχεδόν αποκλειστικά οι ανειδίκευτοι εργάτες, καθώς η αύξηση των αμοιβών τους έφτασε στο 7%. Αντίθετα, οι μισθοί των υψηλά αμειβομένων ελάχιστα επηρεάστηκαν θετικά (+0,5%) από το “κύμα” αυτό.

4. Το τέταρτο συμπέρασμα στο οποίο φτάνουν στελέχη της Παγκόσμιας Τράπεζας είναι πως αυξήθηκε κατά 3 μονάδες το ποσοστό των εργαζομένων, οι οποίοι αμείβονται με τον κατώτατο μισθό. Συγκεκριμένα, η μερίδα των μισθωτών αυτών έφτασε στο 39% του συνόλου, έναντι του 36% που ήταν πριν από την αύξηση του κατώτατου μισθού. Και αυτό γιατί, όπως εξηγούν αναλυτές στο Capital.gr, η αύξηση του κατώτατου μισθού από τα 586 ευρώ (μικτά) στα 650 ευρώ (μικτά) έφερε στο “κατώφλι” του κατώτατου μισθού όλες τις ενδιάμεσες κατηγορίες μισθωτών που πριν από τον Φεβρουάριο του 2019 αμείβονταν με μισθό μεταξύ 586 και 650 ευρώ.

Το χρονοδιάγραμμα για το νέο κατώτατο

Με βάση διάταξη που πέρασε η κυβέρνηση τον περασμένο Δεκέμβριο, προβλέπεται πως λόγω των έκτακτων και αναγκαίων μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας COVID-19 αναβάλλεται ο επανακαθορισμός του κατώτατου μισθού. Συγκεκριμένα, αντί για τον Μάρτιο, θα γίνει τον Ιούλιο του 2021. Η διαδικασία ορίζεται ως εξής:

– Αποστέλλεται έγγραφη πρόσκληση διαβούλευσης από την Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης εντός του τελευταίου δεκαημέρου του μηνός Μαρτίου 2021.

– Συντάσσεται και υποβάλλεται έκθεση το αργότερο έως την 30ή Απριλίου 2021.

– Διαβιβάζεται το υπόμνημα και η τεκμηρίωση κάθε διαβουλευομένου από την Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης προς τους λοιπούς εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων, ενώ πρόσκληση για προφορική διαβούλευση γίνεται το αργότερο έως τη 15η Μαΐου 2021.

– Διαβιβάζονται όλα τα υπομνήματα και η τεκμηρίωση όλων των υπομνημάτων, καθώς και η έκθεση όλων των εξειδικευμένων επιστημονικών και ερευνητικών φορέων στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) προς σύνταξη Σχεδίου Πορίσματος Διαβούλευσης, το αργότερο έως την 31ή Μαΐου 2021.

– Το Σχέδιο του Πορίσματος Διαβούλευσης ολοκληρώνεται το αργότερο έως την 30ή Ιουνίου 2021.

– Η εισήγηση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προς το υπουργικό συμβούλιο, για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού υπαλλήλων και του κατώτατου ημερομισθίου των εργατοτεχνιτών, λαμβάνει χώρα εντός του τελευταίου δεκαπενθημέρου του μηνός Ιουλίου 2021.

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις