Γιώργος Χαρίσης: Κύριε Δήμαρχε Αλίμου, αγνοείτε τον Κώδικα ή ψεύδεστε σκόπιμα;

Ο Γιώργος Χαρίσης είναι μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ, με την παράταξη του ΜΕΤΑ

Σ’ ένα από τα εξώδικα, που αβέρτα και με το αζημίωτο για σας, μοιράζετε το τελευταίο διάστημα λέτε ότι: Με την υπ’ αριθμ. 818/28-8-2018 Απόφαση Δημάρχου Αλίμου τοποθετήθηκε στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ο ΧXXX (που τυχαίνει να είναι και ο πρόεδρος του σωματείου εργαζομένων Δήμου Αλίμου!!!) του κλάδου ΔΕ Διοικητικού και του ανατέθηκαν τα καθήκοντα του αναπληρωτή Προϊσταμένου της διεύθυνσης κ.λπ.

  1. Αγνοείτε ή ψεύδεστε σκόπιμα ότι το άρθρο 89, παρ. 9 του ν.3584/2007 αναφέρει ότι: Αν κενωθεί ή συσταθεί θέση Προϊσταμένου, η θέση προκηρύσσεται το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών και η διαδικασία τοποθέτησης Προϊσταμένου ολοκληρώνεται το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την προκήρυξη της θέσης. Ο νέος Προϊστάμενος επιλέγεται για πλήρη θητεία. Έως την τοποθέτηση νέου Προϊσταμένου εφαρμόζεται το άρθρο 100 του παρόντος Κώδικα περί αναπλήρωσης Προϊσταμένων...”; Από τον Αύγουστο του 2018, όμως, μέχρι σήμερα, πέρασαν δυόμισι χρόνια. Ψηφίστηκε και ο νέος ΟΕΥ και οι κρίσεις προϊσταμένων δεν έγιναν, κ. Δήμαρχε Αλίμου, που κόπτεστε για τη νομιμότητα.

  2. Αγνοείτε ή σκόπιμα ψεύδεστε ότι σε περίπτωση αναπλήρωσης σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν.3584/2007, παράγραφος 5 ότι “Σε κάθε περίπτωση αναπλήρωσης προϊσταμένου σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους, ο υπάλληλος θα πρέπει να ανήκει σε κλάδο του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται ότι μπορούν να προΐστανται σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις”;

  3. Αγνοείτε ή σκόπιμα ψεύδεστε ότι στο άρθρο 87, παρ. 2 του ν.3584/2007 αναφέρεται ότι: “...Ως Προϊστάμενοι Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου, μεταξύ Διεύθυνσης και Τμήματος, επιπέδου οργανικών μονάδων επιλέγονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή TE, κατά τα ειδικώς προβλεπόμενα στις οικείες οργανικές διατάξεις…”; Στο Δήμο Αλίμου δεν υπηρετεί κανένας κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ υπάλληλος Α’ και Β’ βαθμού από του κλάδους που μπορούν να αναπληρώσουν τον Δ/ντή όπως αναφέρονται στον ΟΕΥ ( ΦΕΚ B 762/2018, άρθρο 29);

  4. Αγνοείτε ή σκόπιμα ψεύδεστε ότι στο ΟΕΥ του δήμου σας που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ B 762/2018, άρθρο 29, αναφέρεται ότι για τη θέση του Δ/ντη Διοικητικών Υπηρεσιών επιλέγονται υπάλληλοι από του κλάδους “…ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού – Λογιστικού ή ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή ΠΕ Αρχιτεκτόνων ή ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανικών Η/Υ ή ΠΕ Πληροφορικής/ΠΕ Ψηφιακών Συστημάτων ή ΤΕ Διοικητικού ή ΤΕ22 Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού με βαθμό Α’ και εν ελλείψει με βαθμό Β’ από τους ανωτέρω κλάδους…”;

Κύριε Δήμαρχε Αλίμου, που τόσο θίγεστε, ο προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών ανήκει σε κανέναν από τους ανωτέρω κλάδους ή το «τυπικό προσόν» της τοποθέτησής του ήταν ότι είναι εργοδοτικός συνδικαλιστής, υπερασπίζεται τις νεοφιλελεύθερες και αντεργατικές πολιτικές και κλείνει τα μάτια στον αυταρχισμό και στις εκδικητικές συμπεριφορές σας;

Τι χρεία άλλων αποδείξεων έχουμε όταν στο εξώδικο που αποστείλατε σε μένα και στις συνδικαλιστικές οργανώσεις αναφέρετε ότι : «…με την από 11.1.2021 Ανακοίνωση της “Συνδικαλιστικής Ανατροπής Αλίμου”, που υπογράφουν ο Πρόεδρος και η Γραμματέας του σωματείου Εργαζομένων του Δήμου Αλίμου, διαψεύδονται (και με αυτή) πανηγυρικά οι αήθεις, ψευδείς, κακόβουλοι και συκοφαντικοί ως άνω ισχυρισμοί»;

Σας ευχόμαστε και εις ανώτερα κ. Δήμαρχε!

29/1/2021
Χαρίσης Γιώργος


Σχετικές αναρτήσεις: