11 C
Athens
Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου, 2023

ΦΕΚ 235Β/2021: Καθορισμός του χρηματικού ποσού για το επίδομα θέρμανσης

Πρόσφατα

Α.1012 Καθορισμός ποσού επιδόματος για αγορές των επιδοτούμενων με την υπό στοιχεία Α΄ 1275/ 15-12-2020 απόφαση ειδών καυσίμων θέρμανσης (ΦΕΚ 235Β/25-01-2021)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ – Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

αποφασίζουμε:

Το ύψος του επιδόματος της παρ. 2 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Α. 1275/17.12.2020 (Β’ 5576) απόφασης για αγορές των επιδοτούμενων ειδών καυσίμων θέρμανσης καθορίζεται στο ποσό των διακοσίων είκοσι (220) ευρώ πολλαπλασιαζόμενο με τον συντελεστή επιδότησης ανά οικισμό στον οποίο βρίσκεται η κύρια κατοικία, όπως αυτός προσδιορίζεται στο Παράρτημα της άνω απόφασης και προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του δικαιούχου. Το επίδομα που θα προκύψει κατά τα ανωτέρω δεν δύναται να υπολείπεται του ποσού των ογδόντα (80) ευρώ ούτε να υπερβαίνει το ποσό των εξακοσίων πενήντα (650) ευρώ.

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις