13.6 C
Athens
Σάββατο, 28 Ιανουαρίου, 2023

ΦΕΚ 183Β/2021: Έκτακτη οικονομική ενίσχυση 40 εκατ. ευρώ σε υπ. Υγείας και εποπτευόμενους φορείς

Αριθμ. Β1.α/οικ.4513 Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για το Υπουργείο Υγείας και εποπτευόμενους φορείς του, στο πλαίσιο των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού (ΦΕΚ 183Β/22-01-2021)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου πέμπτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει,

β. του ν. 3918/2011«Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 31),

γ. του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως ισχύει,

δ. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133),

ε. του ν. 4762/2020 «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021» (Α΄ 251), στ’. του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», (Α΄ 98) και της περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019,

ζ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148),

η. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181),

θ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121)

ι. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).

2. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

3. Την υπό στοιχεία Γ.Π. Β1α/οικ.931/07.01.2021 εισήγηση της περ. (ε) της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/ 2014 (Α΄ 143), όπως ισχύει.

4. Την ανάγκη κάλυψης της δαπάνης για την προμήθεια κάθε αναγκαίου υγειονομικού υλικού, πάσης φύσεως φαρμάκων, εμβολίων, μέσων ατομικής ή συλλογικής προστασίας, ιατροτεχνολογικών προϊόντων, εξοπλισμού, αντιδραστηρίων, των αποζημιώσεων για αναγκαστική ή μη διάθεση χώρων και προσωπικού, δράσεων ενημέρωσης, υπηρεσιών και λήψης κάθε άλλου ενδεδειγμένου μέτρου προστασίας από τον κορωνοϊό (COVID-19).

5. To γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη μέχρι του ποσού των σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000,00) ευρώ σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας, η οποία θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού» του Ε.Φ.1023-711-0000000 “Γενικές Κρατικές Δαπάνες” του Υπουργείου Οικονομικών,

αποφασίζουμε:

Ορίζουμε έκτακτη οικονομική ενίσχυση του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας, για την κάλυψη επειγουσών αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού (COVID-19) (όπως ενδεικτικά αναφέρονται στο υπό στοιχείο 4 του προοιμίου της παρούσας) μέχρι του ποσού των σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000,00 €) ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο πέμπτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.

Το ανωτέρω ποσό της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης θα κατανεμηθεί στους επιμέρους φορείς υλοποίησης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, με απόφαση του Υπουργού Υγείας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παρόμοια Άρθρα