16.2 C
Athens
Σάββατο, 1 Απριλίου, 2023

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Ενημέρωση για το αποθεματικό του πόρου

Πρόσφατα

Συνάδελφοι/σες 

Σε συνέχεια της από 11/12 ενημέρωσης μας ενημερώνουμε για τις αποφάσεις της Συνεδρίασης της αρμόδιας Διαχειριστικής Επιτροπής στις 17/12/2020, οι οποίες σταδιακά οδεύουν προς υλοποίηση. Σύμφωνα με αυτές:

(α) μέρος του αποθεματικού που αφορά στα έτη 2011 έως και 2013 έχει ήδη μεταφερθεί σε λογαριασμό του ΤΕΕ ώστε να εκκινήσουν οι διαδικασίες απόδοσης του στους δικαιούχους. Το συνολικό ποσό που μεταφέρθηκε για τα έτη 2011,2012 και 2013 ανέρχεται περίπου στα 19 εκατ. € από το οποίο ο eΕ.Φ.Κ.Α. έχει παρακρατήσει τα ποσά που προβλέπονται στην παρ. 4 του ΦΕΚ 2276/11-06- 2019, όπως προέβλεπε και ο προϋπολογισμός του για το 2020.

(β) έχει εγκριθεί ο Πίνακας των ανθρωπομηνών των δικαιούχων του πόρου που συνέταξε το ΤΕΕ.

(γ) η Επιτροπή δια του Συντονιστή της εισηγήθηκε την τροποποίηση της ΚΥΑ σε δύο σημεία, η οποία και υπογράφει την 31/12/2020 και κυκλοφόρησε χθες σε ΦΕΚ 6023/Β/31-12-2020 (επισυναπτόμενο). Σύμφωνα με τη νέα ΚΥΑ: «αποφασίζουμε: Η περ. γ) της παρ. 4 και το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Β/7/οικοθ.25141/2355/3.06.2019 (Β’ 2276) κοινής υπουργικής απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής: «4. γ) ποσοστό μηδέν κόμμα δύο τοις εκατό (0,2%) για τραπεζικές προμήθειες και διαχειριστικά έξοδα του TEE» «5. Η διάθεση του ανωτέρω ποσού θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως την 31/12/2021» Κατά τα λοιπά η υπό στοιχεία Β/7/οικοθ.25141/ 2355/3.06.2019 (Β΄2276) κοινή υπουργική απόφαση ισχύει, όπως έχει τροποποιηθεί με την υπό στοιχεία Β/7/ οικοθ.41089/3624/3-10-2019 (Β’ 3841) κοινή υπουργική απόφαση.»

(δ) Η ΚΥΑ επίσης προβλέπει σύμφωνα και με τις αποφάσεις τις διαχειριστικής Επιτροπής «Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισμού. Προκαλείται δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2021 του e-ΕΦΚΑ, ύψους 28 εκ. € η οποία θα βαρύνει τον ΚΑΕ 6429 του προϋπολογισμού του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης και λοιπών παροχών έτους 2021 του e-ΕΦΚΑ, στον οποίο θα εγγραφεί η αντίστοιχη πίστωση, αποφασίζουμε:», δηλαδή το ποσό που πρέπει να καταβληθεί για τα υπόλοιπα έτη 2014 έως και 31/5/2019 ανέρχεται περίπου στα 28 εκατ. €.

(ε) το ΤΕΕ έχει περίπου 8.000 έγκυρα ΙΒΑΝ δικαιούχων και ότι έχει ξεκινήσει την δημιουργία διαδικτυακής ηλεκτρονικής εφαρμογής στην οποία οι περίπου 4.000 υπόλοιποι δικαιούχοι θα συμπληρώνουν τον ΙΒΑΝ και την ημερομηνία αποχώρησης από την Υπηρεσία.

Συνάδελφοι/σες, σαφή χρονοδιαγράμματα δεν υπάρχουν ακόμη, θα ενημερώνουμε όμως σχετικά με οποιαδήποτε εξέλιξη. Καλή και αγωνιστική χρονιά με υγεία και δύναμη σε όλους και όλες.

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις