ΥΠΕΣ: Θέματα προσωπικού ΟΤΑ που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του ν.4764/2020

Θέματα προσωπικού ΟΤΑ που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του ν.4764/2020 ΥΠΕΣ 91546/24-12-20

Εκδόθηκε το έγγραφο ΥΠΕΣ 91546/24.12.2020 με το οποίο κοινοποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 173 και 175 του Ν.4764/20, αναφορικά με τις διαδικαστικές ρυθμίσεις για την υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς ΟΤΑ α’ βαθμού και την πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση του κορOνοϊού COVID-19 από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).