ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ σε Βορίδη: Μόνιμες προσλήψεις μηχανικών σε Δημόσιο, ΟΤΑ μέσω ΑΣΕΠ

Επιστολή της Ομοσπονδίας διπλωματούχων μηχανικών δημόσιων υπαλλήλων προς το νέο υπουργό Εσωτερικών, Μάκη Βορίδη, με θέμα: «Στατιστικά στοιχεία Κινητικότητας 2020 και ανάγκη προσλήψεων»

Κύριε Υπουργέ

Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής, είναι η Ομοσπονδία που εκπροσωπεί το σύνολο των Διπλωματούχων Μηχανικών Ανωτάτων Σχολών που εργάζονται στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα (Υπουργεία, ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, ΝΠΔΔ, κλπ). Απευθυνόμαστε σε εσάς, με αφορμή την ολοκλήρωση του πρόσφατου Κύκλου Κινητικότητας για το 2020.

Όπως είχαμε επισημάνει από τις 8/12/2020, μια απλή ανάγνωση του καταλόγου των διαθέσιμων θέσεων για απόσπαση ή μετάταξη μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) επιβεβαιώνει πλήρως αυτό για το οποίο φωνάζουμε, διεκδικούμε και αγωνιζόμαστε. Την ανάγκη χιλιάδων προσλήψεων μηχανικών με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίας.

Από την καταγραφή που πραγματοποιήσαμε το σύνολο των διαθέσιμων θέσεων ήταν 12.221 και κατανέμονται ανά κλάδο σε 1.704 ΥΕ, 3.902 ΔΕ, 2.153 ΤΕ, 4.414 ΠΕ και 48 ΕΕΠ. Από τις κατηγορίες ΠΕ και ΕΕΠ αναζητούνται συνολικά από τους φορείς 1505 θέσεις ΠΕ Μηχανικού (12,3 % περίπου των θέσεων), ενώ υπάρχουν και 320 αιτήματα για ΠΕ Πληροφορικής τις οποίες μπορούν να καλύψουν και ειδικότητες Μηχανικών. Αντίστοιχα, υπάρχουν και 422 αιτήματα για ΤΕ Μηχανικούς.

Στο ΕΣΚ είχαν κάνει αιτήματα μόνο 149 Δήμοι (περίπου 45% των Δήμων, λόγω του ότι δεν έχουν ολοκληρώσει περιγράμματα θέσεων πάρα πολλοί από αυτούς, όπως και πολλά ΝΠΔΔ). Οι 149 αυτοί Δήμοι ζητάνε 482 ΠΕ Μηχανικούς και οι 12 Περιφέρειες 160 ΠΕ Μηχανικούς, δείχνοντας τις τεράστιες ανάγκες που υπάρχουν. Ακόμα και όλες οι θέσεις που εντάχθηκαν στο ΕΣΚ να καλυφθούν με μετατάξεις και αποσπάσεις, οι ίδιες ακριβώς θέσεις θα λείψουν από τους φορείς προέλευσης, δείχνοντας το μάταιο μιας διαδικασίας ανακύκλωσης των ελλείψεων, όπως η Κινητικότητα. Αν συνυπολογίσει κανείς και τον συνεχώς αυξανόμενο ρυθμό αποχωρήσεων και συνταξιοδοτήσεων λόγω του μεγάλου μέσου όρου ηλικίας όλου του προσωπικού, το αδιέξοδο που έχουμε μπροστά μας είναι προφανές.

Πρόσφατα με Δελτίο Τύπου μας είχαμε επισημάνει ότι:

  • Το 42% των συναδέλφων μας είναι άνω των 50 ετών

  • Μόλις το 9% είναι κάτω των 40 ετών

  • Περίπου 850 μηχανικοί (το 10%) πρόκειται να αποχωρήσουν πολύ σύντομα μια και είναι άνω των 60 ετών, ενώ την επόμενη πενταετία το 1/4 (24%) περίπου θα είναι σε ηλικία συνταξιοδότησης.

Συνεπώς η ανάγκη προσλήψεων Μηχανικών με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίας, αποκλειστικά μέσω ΑΣΕΠ είναι μονόδρομος.

Μετά την ολοκλήρωση των αιτήσεων και την προθεσμία απάντησης των Φορέων προέλευσης έχουμε γίνει δέκτης πολλών παραπόνων συναδέλφων για τις απορρίψεις των αιτημάτων τους είτε λόγω της μη σύμφωνης γνώμης του Δημάρχου ή του Περιφερειάρχη, είτε λόγω του περιορισμού της ελάχιστης στελέχωσης κατά 65%. Ειδικά για τον περιορισμό αυτό υπάρχει μεγάλη ασάφεια για το πως εντάσσονται οι κλάδοι και οι ειδικότητες στην κάλυψη του ποσοστού. Η αναφορά της σχετικής Εγκυκλίου (https://www.ypes.gr/wp-content/uploads/2020/01/eggr2631-17012020.pdf) περισσότερο περιπλέκει παρά ξεκαθαρίζει τα πράγματα και οφείλει να διευκρινιστεί γιατί οι Υπηρεσίες το ερμηνεύουν κατά το δοκούν.