Η διοίκηση του ΕΦΚΑ «κλέβει» στα υγειονομικά πρωτόκολλα, βάζοντας σε άμεσο κίνδυνο την υγεία εργαζομένων, πολιτών

Επιστολή – καταγγελία του ΠΣΕ ΟΓΑ (ΟΠΕΚΑ – ΕΦΚΑ Αγροτών) προς το υπουργείο Εσωτερικών, Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού / Τμήμα Πειθαρχικής Ευθύνης & Δεοντολογίας, με θέμα: «Αποκλίσεις ως προς την εφαρμογή μέτρων & ρυθμίσεων στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς της COVID-19 στον e-ΕΦΚΑ»

Σας αποστέλλουμε το με αριθμ. πρωτοκόλλου 5985/11-01-2021 έγγραφο της Διοίκησης του e-ΕΦΚΑ (Ηλεκτρονικός Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης), του οποίου γνώση καλούνται να λάβουν ενυπόγραφα όλοι οι υπάλληλοί του.

Παρακαλούμε να προβείτε σε σχετική έρευνα και να επιληφθείτε των εμφανών αποκλίσεων που παρατηρούνται σε σχέση με:

  1. Την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 1293/8.1.2021 (ΦΕΚ Β΄ 30) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00» &

  2. την 27η εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΔΙΔΑΔ /Φ.69/139/οικ.431/11-1-2021 – Αναφορικά με την παράταση των ήδη υφισταμένων μέτρων & ρυθμίσεων, στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού).

Οι αποκλίσεις αφορούν στη «Λειτουργία με το αναγκαίο προσωπικό» και στην «Υποχρεωτική τηλεργασία στο μέγιστο δυνατό ποσοστό».

Παρότι οι συνθήκες παραμένουν κρίσιμες ως προς τη διασπορά του ιού και τη διαμορφούμενη κατάσταση στα νοσοκομεία, με τις τελευταίες εγκυκλίους της η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ μεταβάλλει τις οδηγίες της προς το δυσμενέστερο, την ίδια στιγμή που σε πολλές δομές του Φορέα σε όλη τη χώρα, με αποκλειστική ευθύνη της Διοίκησης του Φορέα, δεκάδες υπάλληλοι εργαζόμαστε χωρίς τις απαραίτητες αποστάσεις, με χρήση κοινών ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών, σαρωτών κ.λπ., και ταυτόχρονα εξυπηρετούμε πλήθος προσερχόμενων στα γραφεία μας πολιτών, με ή χωρίς προγραμματισμένο ραντεβού.

Επισημαίνουμε ότι από την αρχή της πανδημίας ο Φορέας συστηματικά δεν ευθυγραμμίζεται πλήρως και εγκαίρως όσον αφορά στις γενικές οδηγίες που δίνονται για τις Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα καθώς και στη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων πρόληψης και προστασίας (εκτεταμένα τεστ, τακτικές απολυμάνσεις κ.ά.), με αποτέλεσμα να συνιστά πηγή διασποράς για εργαζομένους και συναλλασσόμενους πολίτες.

Αναμένουμε την άμεση ανταπόκρισή σας στα ανωτέρω και παραμένουμε στη διάθεσή σας.