Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει γνωστοποιεί η ΕΝΥΠΕΚΚ, της έχουν αναφερθεί καταγγελίες που καταδεικνύουν ότι σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν χιλιάδες «εγκλωβισμένοι», οι οποίοι εμφανίζονται στο Πληροφοριακό Σύστημα «Εργάνη» του υπουργείου Εργασίας ως εργαζόμενοι, ενώ στην πραγματικότητα είτε δεν απασχολούνται και είναι άνεργοι είτε τελούν σε επίσχεση εργασίας είτε οι επιχειρήσεις τους βρίσκονται υπό καθεστώς εκκαθάρισης κ.λπ.

Την περίοδο της δεκαετούς κρίσης, και ιδιαίτερα την τελευταία πενταετία, σημειώνει, καταγράφηκαν χιλιάδες τέτοιες περιπτώσεις. Μάλιστα, υπάρχουν και αρκετές περιπτώσεις απολυμένων που, χωρίς καμία «ατομική ευθύνη», αλλά λόγω σφαλμάτων σε ΑΠΔ και μη λύσης της σύμβασης ή καταγγελίας τής σύμβασης στο ΕΡΓΑΝΗ, δεν μπορούν να λάβουν επιδόματα ανεργίας, ούτε μπορούν να ωφεληθούν από τα προγράμματα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, πολύ περισσότερο μάλιστα αδυνατούν να λάβουν τις οικονομικές ενισχύσεις που παρέχονται σε άνεργους λόγω της πανδημίας.

Υπάρχουν, μάλιστα, ενστάσεις που έχουν υποβληθεί στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ, αλλά και στις κεντρικές υπηρεσίες του Οργανισμού, «χωρίς όμως δυστυχώς να δικαιώνονται οι προσφεύγοντες. Κι αυτό γιατί οι Επιτροπές του ΟΑΕΔ κρίνουν ότι δεν είναι άνεργοι, αφού εμφανίζονται ως ενεργοί στο ΕΡΓΑΝΗ του υπουργείου Εργασίας»

Έτσι, «αρκετές χιλιάδες εργαζόμενοι βρίσκονται σε έναν ιδιότυπο εγκλωβισμό, αφού ούτε απασχολούνται, ούτε όμως θεωρούνται και άνεργοι, αφού εντελώς λανθασμένα και χωρίς δική τους ευθύνη έχουν καταχωριστεί στο ΕΡΓΑΝΗ».

Ενδιαφέρον έχει, υπογραμμίζει η ΕΝΥΠΕΚΚ, «ότι ανάμεσα στις περιοχές που αντιμετωπίζουν οξύτατο πρόβλημα είναι και οι Κυκλάδες, εκλογική περιφέρεια του υπουργού Εργασίας κ. Ιωάννη Βρούτση!Ειδικά στη Σύρο, αρκετές δεκάδες άνθρωποι, πρώην εργαζόμενοι στο Συνεταιριστικό Super Market Νεωρίου, βρίσκονται εγκλωβισμένοι, καθώς εμφανίζονται, όλως λανθασμένα, καταχωρημένοι στο ΕΡΓΑΝΗ και δεν λαμβάνουν την επιδότηση του ΟΑΕΔ»

Η ΕΝΥΠΕΚΚ καθιστά σαφές «ότι πρέπει άμεσα να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση από το υπουργείο Εργασίας, ώστε να δικαιωθούν όσοι βρίσκονται εγκλωβισμένοι στο ΕΡΓΑΝΗ προκειμένου να τύχουν όλων των ευνοϊκών διατάξεων για τους ανέργους (επίδομα ανεργίας, αφερεγγυότητας, Δώρο Χριστουγέννων κ.λπ.), όπως ακριβώς αρμόζει».