11 C
Athens
Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου, 2023

Άρθρο 91 Ν/Σ υπ. Υγείας: Ηλεκτρονικές γενικές συνελεύσεις και αρχαιρεσίες στις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις

Πρόσφατα

Με το άρθρο 91, υπό τον τίτλο «Χρήση των νέων τεχνολογιών για τη διεξαγωγή Γενικών Συνελεύσεων & Αρχαιρεσιών» του νομοσχεδίου του υπουργείου Υγείας, «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVlD-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», η κυβέρνηση συνεχίζει τον αντεργατικό και αντισυνδικαλιστικό κατήφορό της, προσπαθώντας να χειραγωγήσει τα συνδικάτα, μέσα από την ηλεκτρονική ψηφοφορία και τα αποτελέσματά της.

Μια διαδικασία που δοκίμασε η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, με τις εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια, διαδικασία, μέσω της οποίας (όπως θα έλεγε και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης) «έφαγε πόρτα».

Οι ηλεκτρονικές εκλογές έχουν μια μόνιμη και βαθιά αντιδραστική στόχευση: να χτυπήσουν στη ρίζα τους τις συλλογικές διαδικασίες, τη δημοκρατική κουλτούρα και τις αγωνιστικές παραδόσεις του εργατικού – συνδικαλιστικού κινήματος. Επιπλέον, ενισχύουν την ανυποληψία που έχει οδηγήσει τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, με προεξάρχουσες τη ΓΣΕΕ και την ΑΔΕΔΥ, ο εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλισμός, αλλά και ενισχύουν τις εργοδοτικές ορέξεις, καθώς ένας εργαζόμενος, μία εργαζόμενη, σε ένα ατομικό περιβάλλον πιεστικό, όπως, για παράδειγμα, ο χώρος δουλειάς με την παρουσία του αφεντικού και των διευθυντών, εύκολα θα πέσει θύμα των εργοδοτικών ορέξεων και προτιμήσεων, προκειμένου να αποφύγει τα χειρότερα, όπως η απόλυση.

Πρέπει να είναι ξεκάθαρο σε όλους και όλες ότι ο μονόδρομος της κοινωνικής βαρβαρότητας σπάει στο δρόμο, στη συνέλευση, στην κινητοποίηση, στην αλληλεγγύη και στην αυτοπεποίθηση που φέρνουν οι διά ζώσης συλλογικές διαδικασίες, και όχι η ψηφιακή απομόνωση και ο ατομισμός.

Άρθρο 91
Χρήση των νέων τεχνολογιών για τη διεξαγωγή Γενικών Συνελεύσεων & Αρχαιρεσιών

Κατ’ εξαίρεση και έως την 31η.3.2021, οι Γενικές Συνελεύσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 1264/1982 (Α 79), των εργοδοτικών οργανώσεων, όλων των σωματείων που λειτουργούν βάσει του ΑΚ ή άλλων νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.) εξαιρουμένων των αλληλοβοηθητικών ταμείων δύναται να προκηρύσσονται και να διεξάγονται, μετά από απόφαση των αρμόδιων οργάνων διοίκησής τους, με τη χρήση των πλέον πρόσφορων σύγχρονων ψηφιακών μέσων απομακρυσμένης συμμετοχής των μελών τους. Με χρήση των ίδιων ψηφιακών μέσων λαμβάνονται οι σχετικές αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, τηρουμένων των λοιπών κείμενων και καταστατικών διατάξεων περί απαρτίας και λήψης απόφασης.

Τα Διοικητικά Συμβούλια είναι υποχρεωμένα να λαμβάνουν κάθε πρόσφορο μέτρο για τη διασφάλιση της διαφάνειας και του αδιάβλητου των διαδικασιών.


Άρθρο 9, Ν. 1264/1982
Διοικητικά Συμβούλια Ελεγκτικές Επιτροπές- Αντιπρόσωποι

1. Η διοίκηση της συνδικαλιστικής οργάνωσης συγκροτείται όπως ορίζει το καταστατικό. Οι ιδιοκτήτες του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γεν. Γραμματέα ή Ταμία δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

Η θητεία των διοικητικών οργάνων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 3 χρόνια.

2. Σε κάθε συνδικαλιστική οργάνωση εκλέγεται απ΄ την Γενική Συνέλευση των μελών της ελεγκτικής επιτροπής κατά το καταστατικό της.

Ο αριθμός των μελών της και ο τρόπος λειτουργίας της ορίζονται απ΄ το καταστατικό της οργάνωσης. Η διάρκεια της θητείας των ελεγκτικών επιτροπών ακολουθεί πάντοτε τη θητεία του διοικητικού συμβουλίου. Οι εκλογές γίνονται ταυτόχρονα.

Αρμοδιότητα της ελεγκτικής είναι η παρακολούθηση και ο έλεγχος του διοικητικού συμβουλίου ως προς την οικονομική διαχείριση της οργάνωσης.

3. Η Συνέλευση των μελών κάθε πρωτοβάθμιας οργάνωσης εκλέγει τους αντιπροσώπους της για την Ομοσπονδία και το Εργατικό Κέντρο στα οποία συμμετέχει.

Η Συνέλευση κάθε Ομοσπονδίας και κάθε Εργατικού Κέντρου εκλέγει τους αντιπροσώπους της για τη Συνομοσπονδία στην οποία συμμετέχει.

Ο αριθμός των αντιπροσώπων σε κάθε δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση ορίζεται με το ίδιο μέτρο για όλες τις οργανώσεις, που συμμετέχουν στη δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια οργάνωση. Ο σχετικός υπολογισμός γίνεται με βάση τον αριθμό των μελών που ψήφισαν για την ανάδειξη των αντιπροσώπων στην πρωτοβάθμια οργάνωση.

Σε περίπτωση που προκύπτει κλάσμα μεγαλύτερο από το μισό του αριθμού που αποτελεί το μέτρο, προστίθεται ένας ακόμη αντιπρόσωπος. Δεν αντιπροσωπεύεται η οργάνωση που δεν καλύπτει τουλάχιστον το μισό του μέτρου.

Σωματεία, των οποίων η αριθμητική δύναμη λόγω της ιδιομορφίας τους καθορίζεται από ειδικό νόμο η ειδική επιτροπή που είναι ΝΠΔΔ, μπορούν να αντιπροσωπεύονται στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις, ανεξάρτητα εάν τα μέλη τους είναι λιγότερο από το μισό του μέτρου που προβλέπει το καταστατικό της δευτεροβάθμιας οργάνωσης.

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις