8.9 C
Athens
Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου, 2023

Δώρο Χριστουγέννων: Πως και πότε θα καταβληθεί στους υπό αναστολή και ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ. Ποιο το ύψος της κρατικής ενίσχυσης

Πρόσφατα

Σε τρεις δόσεις θα καταβληθεί το Δώρο Χριστουγέννων, όπως προβλέπει η σχετική υπουργική απόφαση του υπουργού Εργασίας, Γιάννη Βρούτση, και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Θεόδωρου Σκυλακάκη. Οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα των οποίων οι συμβάσεις έχουν τεθεί μία ή και περισσότερες φορές σε αναστολή μεταξύ του διαστήματος από την 1η Μαΐου έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2020 θα λάβουν δύο δόσεις έως τις 21 Δεκεμβρίου και μία τρίτη έως τις 31 Ιανουαρίου 2021. Το ίδιο ισχύει και για τους εργαζομένους που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.

Ειδικότερα: α) έως τις 21 Δεκεμβρίου θα λάβουν από τους εργοδότες το ποσό του δώρου που αντιστοιχεί στα διαστήματα κατά τα οποία εργάζονταν μεταξύ της 1ης Μαΐου και της 31ης Δεκεμβρίου 2020. Ο υπολογισμός θα γίνει επί του ονομαστικού τους μισθού, β) επίσης έως τις 21 Δεκεμβρίου από το κράτος θα λάβουν την αναλογία του δώρου που αντιστοιχεί για το διάστημα αναστολών από την 1η Μαΐου έως τις 30 Νοεμβρίου. Ο υπολογισμός θα γίνει με βάση το ύψος της ειδικής αποζημίωσης που έλαβαν ανάλογα με το διάστημα της αναστολής (για τον Νοέμβριο βάση υπολογισμού θα είναι τα έως 800 ευρώ της ειδικής αποζημίωσης, ενώ για τους υπόλοιπους μήνες τα 534 ευρώ), και γ) Έως τις 31 Ιανουαρίου του 2021 θα λάβουν από το κράτος την αναλογία του δώρου που αφορά τις αναστολές για τον μήνα Δεκέμβριο.

Άρθρο 1 – Καθορισμός των υπόχρεων προς καταβολή προσώπων και του χρόνου καταβολής του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2020

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής οποτεδήποτε εντός του χρονικού διαστήματος από 1.5.2020 έως 31.12.2020, οι επιχειρήσεις-εργοδότες που ανήκουν στους κλάδους που πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19, καθώς και οι επιχειρήσεις-εργοδότες της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 4728/2020, καταβάλλουν το επίδομα εορτών Χριστουγέννων που αναλογεί στις ημέρες πραγματικής απασχόλησης των μισθωτών τους κατά το χρονικό διάστημα από 1.5.2020 έως 31.12.2020. Η καταβολή της ανωτέρω αναλογίας γίνεται από τους υπόχρεους προς τούτο εργοδότες κατά το χρόνο που ορίζεται στην υπ’ αρ.19040/7.12.1981 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β΄ 742).

Στην περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή σχέση των εργαζομένων στους ως άνω εργοδότες έχει τεθεί σε αναστολή από αυτούς ή οι εργαζόμενοι υπέβαλαν μονομερείς δηλώσεις αναστολής και εντάσσονται στο εκ του νόμου καθεστώς της υποχρεωτικής επαναπρόσληψης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων που αναλογεί στο ή στα χρονικά διαστήματα της αναστολής, καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, υπολογιζόμενο επί της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του αντίστοιχου διαστήματος. Η καταβολή της ως άνω αναλογίας πραγματοποιείται από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, διά του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» και καταβάλλεται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων-εργαζομένων ως εξής: α. για το διάστημα αναστολής των συμβάσεων εργασίας έως την 30ή.11.2020, η καταβολή πραγματοποιείται έως την 21η.12.2020, β. για το διάστημα αναστολής των συμβάσεων εργασίας από 1.12.2020 έως 31.12.2020, η καταβολή πραγματοποιείται έως την 31η.1.2021.

Στην περίπτωση κατά την οποία οι εργαζόμενοι εντάχθηκαν στο Μηχανισμό Ενίσχυσης της Απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων που αναλογεί στο χρονικό διάστημα υπαγωγής στον εν λόγω Μηχανισμό και βαρύνει τους εργοδότες, καταβάλλεται από αυτούς κατά το χρόνο που ορίζεται στην υπ’ αρ.19040/7.12.1981 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β΄ 742).

Για την ίδια κατηγορία εργαζομένων, το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων που αναλογεί στο χρονικό διάστημα υπαγωγής στον εν λόγω Μηχανισμό και βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, καταβάλλεται από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων-εργαζομένων ως εξής: βα. για το έως την 30ή.11.2020 διάστημα υπαγωγής, η καταβολή πραγματοποιείται έως την 21η.12.2020, ββ. για το διάστημα υπαγωγής από 1.12.2020 έως 31.12.2020, η καταβολή πραγματοποιείται έως την 31η.1.2021. Η αναλογία της παρούσας υποπαραγράφου υπολογίζεται επί του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας του αντίστοιχου διαστήματος.

Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται η υπ`αρ. 19040/7.12.1981 Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Άρθρο 2 – Διαδικασία καθορισμού του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων που καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό και καταβολή του στους εργαζομένους

1. Η πληρωμή προς τους δικαιούχους-εργαζόμενους της αναλογίας του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2020 που βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, ολοκληρώνεται αυτοματοποιημένα από τα δεδομένα που τηρούνται στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» αναφορικά με τις ημέρες αναστολής των συμβάσεων εργασίας εκάστου μισθωτού, τις ημέρες υπαγωγής στο Μηχανισμό Ενίσχυσης της Απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και τα καταβαλλόμενα για τις αντίστοιχες αιτίες ποσά οικονομικής ενίσχυσης από τον κρατικό προϋπολογισμό. Η αναλογία του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2020 πιστώνεται απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό (ΙΒΑΝ) εκάστου μισθωτού.

2. Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων επεξεργάζεται τα απολύτως αναγκαία στοιχεία του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» για το σκοπό του ελέγχου και της πληρωμής της αναλογίας του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2020 που βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.

Άρθρο 3 – Διαδικασία απόδοσης του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων

Για τη διαδικασία απόδοσης στους εργαζόμενους, του μέρους του επιδόματος εορτών, που βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό ορίζεται ως αρμόδιος φορέας το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η πληρωμή γίνεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) εκάστου δικαιούχου-εργαζόμενου σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στο Π.Σ. “ΕΡΓΑΝΗ”.
Από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, εξάγεται σε ηλεκτρονική μορφή αναλυτική κατάσταση δικαιούχων-μισθωτών, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους, τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN, το πιστωτικό Ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός, το ποσό της καταβολής, καθώς και το ΑΦΜ τους.

Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής είναι επεξεργάσιμη από την εταιρεία “Διατραπεζικά Συστήματα ΑΕ” (ΔΙΑΣ ΑΕ) προς την οποία διαβιβάζεται. Επίσης διαβιβάζεται στη ΔΙΑΣ ΑΕ, στην Δ/νση Συλλογικών Ρυθμίσεων και στη Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, συγκεντρωτική κατάσταση δικαιούχων –μισθωτών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, που περιλαμβάνει ανά τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα τον αριθμό των δικαιούχων-εργαζομένων και το συνολικό ποσό της καταβολής ολογράφως και αριθμητικώς. Οι ανωτέρω καταστάσεις εγκρίνονται από τον αρμόδιο διατάκτη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έπειτα από εισήγηση της Δ/νσης Συλλογικών Ρυθμίσεων.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εγκρίνεται η μεταφορά της πίστωσης του συνολικού ποσού αυτής, μετά από εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης.

Η ανωτέρω έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση αποστέλλεται στη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) η οποία εκδίδει, βάσει αυτής, ειδική εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση του λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου Νο 200 “Ελληνικό Δημόσιο -Συγκέντρωση Εισπράξεων – Πληρωμών” και την πίστωση με τη μεσολάβηση της ΔΙΑΣ ΑΕ και των οικείων τραπεζών ή πιστωτικών ιδρυμάτων, των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων-μισθωτών. Η ανωτέρω εντολή κοινοποιείται στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών και στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και στη ΔΙΑΣ Α.Ε. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν στο λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου με IBAN: GR7101000230000000000200211 με αιτιολογία κίνησης τον ειδικό κωδικό πληρωμής της ΔΙΑΣ ΑΕ και λογιστικοποιούνται στα έσοδα του προϋπολογισμού. Για τις αποτυχούσες πληρωμές η ΔΙΑΣ ΑΕ ενημερώνει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ προκειμένου να συμπεριληφθούν σε επόμενη πληρωμή.

Για την πληρωμή του ποσού εκ του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2020 που βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός, η ειδική εντολή πληρωμής της προηγούμενης παραγράφου επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία, πραγματοποιείται με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού, οι συμβαλλόμενες τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα δεν θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική τους υπαιτιότητα.

Άρθρο 4 – Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών επί του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων έτους 2020 για τους εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει ανασταλεί και για τους εργαζόμενους που έχουν ενταχθεί στον μηχανισμό “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ”

Οι ασφαλιστικές εισφορές (ασφαλισμένου και εργοδότη ή ασφαλισμένου) επί του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων, για τους εργαζόμενους που τίθενται σε αναστολή σύμβασης εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσας, και οι οποίες αντιστοιχούν στο χρόνο αναστολής της σύμβασης εργασίας, υπολογίζονται επί του ονομαστικού μισθού ή του ημερομισθίου του εργαζομένου, και καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Οι ασφαλιστικές εισφορές για τον e-ΕΦΚΑ επί του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων για τους ανωτέρω εργαζόμενους προσδιορίζονται μέσω της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) που υποβάλλεται από τον εργοδότη για το επίδομα εορτών Χριστουγέννων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Για την αναλογία του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα απασχόλησης καταχωρίζονται τα στοιχεία της πραγματικής απασχόλησης.
Για την αναλογία του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής των συμβάσεων εργασίας καταχωρίζονται στην ίδια ΑΠΔ τα στοιχεία του ονομαστικού μισθού ή του ημερομισθίου, με πλήρη ή μειωμένη απασχόληση ή εκ περιτροπής απασχόληση με βάση τις συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου. Οι αποδοχές της περίπτωσης αυτής καταχωρίζονται στην ΑΠΔ με ειδικό τύπο αποδοχών, οι λεπτομέρειες για τον οποίο καθορίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.

Κατά την έκδοση της ταυτότητας πληρωμής των εισφορών υπολογίζεται το ύψος των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών, ασφαλισμένου και εργοδότη, που καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Ο e-ΕΦΚΑ συγκεντρώνει μέσω της επεξεργασίας των ΑΠΔ και αποστέλλει στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τα μηνιαία στοιχεία των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Τα δεδομένα που καταχωρίζονται στις ΑΠΔ για τον e-ΕΦΚΑ διασταυρώνονται με το πληροφοριακό σύστημα “ΕΡΓΑΝΗ” του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ορθότητα των στοιχείων απασχόλησης που δηλώνονται, καθώς και η ορθότητα των ασφαλιστικών εισφορών που έχουν δηλωθεί στις ΑΠΔ βάσει των στοιχείων απασχόλησης, με τις οποίες βαρύνεται ο Κρατικός Προϋπολογισμός, και όπου απαιτείται εκδίδονται και επιδίδονται από τον e-ΕΦΚΑ ηλεκτρονικά οι προβλεπόμενες πράξεις επιβολής εισφορών και βεβαιώσεις οφειλής.

Οι ασφαλιστικές εισφορές για τον ΕΔΟΕΑΠ, τα ταμεία επαγγελματικής υποχρεωτικής ασφάλισης και τα ΝΠΙΔ εκ μετατροπής βάσει της παραγράφου 20 του άρθρου 6 του ν. 3029/2002, για τους ανωτέρω εργαζόμενους προσδιορίζονται μέσω της αναλυτικής κατάστασης εισφορών που υποβάλλεται από τον εργοδότη για το επίδομα εορτών Χριστουγέννων, σύμφωνα με τις οικείες καταστατικές τους διατάξεις.
Για την αναλογία του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων για τους ανωτέρω εργαζόμενους, που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα απασχόλησης καταχωρίζονται στην αναλυτική κατάσταση εισφορών τα στοιχεία της πραγματικής απασχόλησης.

Για την αναλογία του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων, για το χρονικό διάστημα αναστολής της σύμβασης εργασίας προσδιορίζονται μέσω της ίδιας αναλυτικής κατάστασης εισφορών που υποβάλλεται από τον εργοδότη για το επίδομα εορτών Χριστουγέννων, σύμφωνα με τις οικείες καταστατικές τους διατάξεις, με χρήση ειδικών τύπων αποδοχών.

Εκτός από τις αποδοχές των εργαζομένων καταχωρούνται οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και ασφαλισμένου / ή ασφαλισμένου). Στα σχετικά πεδία των αναλυτικών καταστάσεων εισφορών καταχωρούνται και τα ποσά της επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδότη και ασφαλισμένου / ή ασφαλισμένου) που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα αναστολής της σύμβασης εργασίας. Οι ειδικοί τύποι αποδοχών και οι οδηγίες συμπλήρωσης των σχετικών πεδίων των καταστάσεων καθορίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κάθε φορέα.

Κατά την έκδοση της ταυτότητας πληρωμής των εισφορών υπολογίζεται το ύψος των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών, εργοδότη και ασφαλισμένου / ή ασφαλισμένου, που καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Οι φορείς συγκεντρώνουν μέσω της επεξεργασίας των αναλυτικών καταστάσεων εισφορών και αποστέλλουν στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τα μηνιαία στοιχεία των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Για τους ανωτέρω φορείς που δεν συνδέονται με το πληροφοριακό σύστημα “ΕΡΓΑΝΗ” του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τα δεδομένα που καταχωρίζονται στις αναλυτικές καταστάσεις εισφορών προς τους ανωτέρω φορείς διασταυρώνονται με τα δεδομένα που καταχωρίζονται στις ΑΠΔ του e-ΕΦΚΑ, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ορθότητα των στοιχείων απασχόλησης και ασφαλιστικών εισφορών που δηλώνονται για τα οποία βαρύνεται ο Κρατικός Προϋπολογισμός, και όπου απαιτείται εκδίδονται και επιδίδονται από τους φορείς οι προβλεπόμενες πράξεις επιβολής εισφορών και βεβαιώσεις οφειλής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Για τους εργαζόμενους που υπέβαλαν μονομερείς δηλώσεις αναστολής, οι ασφαλιστικές εισφορές (ασφαλισμένου και εργοδότη) επί του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων, υπολογίζονται επί της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του άρθρου 32 παρ. 5 του ν.4690/2020 (Α΄ 104).

Οι ασφαλιστικές εισφορές για τον e-ΕΦΚΑ προσδιορίζονται μέσω της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ), η οποία παράγεται αυτοτελώς από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με βάση τα πληροφοριακά συστήματα και τα αρχεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, του e-ΕΦΚΑ, του ΟΑΕΔ και των λοιπών συναρμόδιων φορέων, με το ίδιο πακέτο κάλυψης βάσει του οποίου καταβάλλονταν οι ασφαλιστικές εισφορές πριν την υποβολή της μονομερούς δήλωσης αναστολής, και χωρίς υποχρέωση καμίας περαιτέρω σχετικής ενέργειας εκ μέρους των επιχειρήσεων – εργοδοτών.

Ως τελική ημερομηνία παραγωγής των οικείων ΑΠΔ της παρούσας παραγράφου και καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών ορίζεται η 31.3.2021.

Οι ασφαλιστικές εισφορές (ασφαλισμένου και εργοδότη ή ασφαλισμένου) επί του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων, για τους εργαζόμενους που εντάσσονται στο μηχανισμό “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ”, και για το χρονικό διάστημα υπαγωγής σε αυτόν (για το χρονικό διάστημα που δεν απασχολούνται), υπολογίζονται επί του ονομαστικού μισθού ή ημερομισθίου και καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).

Οι ασφαλιστικές εισφορές (ασφαλισμένου και εργοδότη) για τον e-ΕΦΚΑ επί του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων για τους ανωτέρω εργαζόμενους προσδιορίζονται μέσω της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) που υποβάλλεται από τον εργοδότη για το επίδομα εορτών Χριστουγέννων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Για την αναλογία του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα απασχόλησης καταχωρίζονται τα στοιχεία της πραγματικής απασχόλησης.

Για την αναλογία του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα ένταξης στο μηχανισμό “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ” καταχωρίζονται στην ίδια ΑΠΔ τα στοιχεία του ονομαστικού μισθού ή του ημερομισθίου. Οι αποδοχές της περίπτωσης αυτής καταχωρίζονται στην ΑΠΔ με ειδικό τύπο αποδοχών, οι λεπτομέρειες για τον οποίο καθορίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.

Κατά την έκδοση της ταυτότητας πληρωμής των εισφορών υπολογίζεται το ύψος των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών, ασφαλισμένου και εργοδότη, που καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Ο e-ΕΦΚΑ συγκεντρώνει μέσω της επεξεργασίας των ΑΠΔ και αποστέλλει στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τα μηνιαία στοιχεία των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Τα δεδομένα που καταχωρίζονται στις ΑΠΔ για τον e-ΕΦΚΑ διασταυρώνονται με το πληροφοριακό σύστημα “ΕΡΓΑΝΗ” του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ορθότητα των στοιχείων απασχόλησης που δηλώνονται, καθώς και η ορθότητα των ασφαλιστικών εισφορών που έχουν δηλωθεί στις ΑΠΔ βάσει των στοιχείων απασχόλησης, με τις οποίες βαρύνεται ο Κρατικός Προϋπολογισμός, και όπου απαιτείται εκδίδονται και επιδίδονται από τον e-ΕΦΚΑ ηλεκτρονικά οι προβλεπόμενες πράξεις επιβολής εισφορών και βεβαιώσεις οφειλής.

Οι ασφαλιστικές εισφορές για τον ΕΔΟΕΑΠ, τα ταμεία επαγγελματικής υποχρεωτικής ασφάλισης και τα ΝΠΙΔ εκ μετατροπής βάσει της παραγράφου 20 του άρθρου 6 του ν. 3029/2002, για τους ανωτέρω εργαζόμενους προσδιορίζονται μέσω της αναλυτικής κατάστασης εισφορών που υποβάλλεται από τον εργοδότη για το επίδομα εορτών Χριστουγέννων, σύμφωνα με τις οικείες καταστατικές τους διατάξεις.

Για την αναλογία του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων για τους ανωτέρω εργαζόμενους, που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα απασχόλησης καταχωρίζονται στην αναλυτική κατάσταση εισφορών τα στοιχεία της πραγματικής απασχόλησης.

Για την αναλογία του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων, για το χρονικό διάστημα ένταξης στο μηχανισμό “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ” προσδιορίζονται μέσω της ίδιας αναλυτικής κατάστασης εισφορών που υποβάλλεται από τον εργοδότη για το επίδομα εορτών Χριστουγέννων, σύμφωνα με τις οικείες καταστατικές τους διατάξεις, με χρήση ειδικών τύπων αποδοχών.

Εκτός από τις αποδοχές των εργαζομένων καταχωρούνται οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και ασφαλισμένου / ή ασφαλισμένου). Στα σχετικά πεδία των αναλυτικών καταστάσεων εισφορών καταχωρούνται και τα ποσά της επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδότη και ασφαλισμένου / ή ασφαλισμένου) που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα ένταξης στον μηχανισμό “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ”. Οι ειδικοί τύποι αποδοχών και οι οδηγίες συμπλήρωσης των σχετικών πεδίων των καταστάσεων καθορίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κάθε φορέα.

Κατά την έκδοση της ταυτότητας πληρωμής των εισφορών υπολογίζεται το ύψος των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών, εργοδότη και ασφαλισμένου / ή ασφαλισμένου, που καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Οι φορείς συγκεντρώνουν μέσω της επεξεργασίας των αναλυτικών καταστάσεων εισφορών και αποστέλλουν στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τα μηνιαία στοιχεία των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Για τους ανωτέρω φορείς που δεν συνδέονται με το πληροφοριακό σύστημα “ΕΡΓΑΝΗ” του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τα δεδομένα που καταχωρίζονται στις αναλυτικές καταστάσεις εισφορών προς τους ανωτέρω φορείς διασταυρώνονται με τα δεδομένα που καταχωρίζονται στις ΑΠΔ του e-ΕΦΚΑ, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ορθότητα των στοιχείων απασχόλησης και ασφαλιστικών εισφορών που δηλώνονται για τα οποία βαρύνεται ο Κρατικός Προϋπολογισμός, και όπου απαιτείται εκδίδονται και επιδίδονται από τους φορείς οι προβλεπόμενες πράξεις επιβολής εισφορών και βεβαιώσεις οφειλής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

Αχρεωστήτως καταβληθέντα

Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται σε βάρος του ανοικείως λαβόντος, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

Ύψος κρατικής ενίσχυσης για εργαζομένους σε αναστολή

Αναφορικά με το ύψος της κρατικής ενίσχυσης στο Δώρο Χριστουγέννων, για τους εργαζομένους σε αναστολή, αυτή θα φτάσει το ανώτερο στα 567 ευρώ, όπως προκύπτει τη σχετική υπουργική απόφαση. Υπενθυμίζεται, πως το κράτος αναλαμβάνει την καταβολή του επιδόματος Χριστουγέννων, το οποίο αντιστοιχεί στο διάστημα της αναστολής των συμβάσεων των εργαζομένων των πληττόμενων κλάδων, αλλά με βάση την ειδική αποζημίωση των 534 ευρώ για το διάστημα μεταξύ Μαΐου – Οκτωβρίου, με βάση την αποζημίωση των 800 ευρώ για το Νοέμβριο και την αποζημίωση των 534 ευρώ για το Δεκέμβριο. Έτσι, όποιος εργαζόμενος βγήκε σε αναστολή καθ’ όλη τη διάρκεια του 8μηνου Μαΐου -Δεκεμβρίου θα λάβει από το κράτος επίδομα Χριστουγέννων ύψους 567 ευρώ (467 ευρώ για το διάστημα Μαΐου -Οκτωβρίου και τον Δεκέμβριο του 2020 και 100 ευρώ για το Νοέμβριο του 2020). Τα 500 ευρώ (επί συνόλου των 567 ευρώ που δικαιούται ) θα τα λάβει έως τις 21 Δεκεμβρίου, 2020 ενώ τα υπόλοιπα 67 ευρώ, θα τα λάβει έως τις 31 Ιανουαρίου του 2021. Σ’ αυτήν την περίπτωση ο εργοδότης, δεν οφείλει να καταβάλλει Δώρο Χριστουγέννων.

Το κρατικό επιδοτούμενο θα είναι αναλόγως μικρότερο των 567 ευρώ για όσους εργαζομένους βγήκαν σε αναστολή για λιγότερο χρονικό διάστημα από 8 μήνες, ενώ για το διάστημα για το οποίο δεν τέθηκε σε αναστολή σύμβαση, θα πρέπει οι εργοδότες να καταβάλλουν την αντίστοιχη αναλογία του Δώρου Χριστουγέννων. Για τους μήνες για τους οποίους δεν βγήκε ένας εργαζόμενος σε αναστολή, το επίδομα Χριστουγέννων θα υπολογισθεί με βάση τον ονομαστικό μισθό που προβλέπει η σύμβαση εργασίας του.

Ύψος κρατικής ενίσχυσης για «συν-εργαζομένους»

Το επίδομα των Χριστουγέννων θα καταβληθεί από μέρους του κράτους και στους μισθωτούς εκείνους οι οποίοι εντάχθηκαν στο μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ από τις 15 Ιουνίου (οπότε τέθηκε σε ισχύ ο εν λόγω μηχανισμός ) και έπειτα. Θα υπολογισθεί με βάση την ενίσχυση την οποία έλαβε κάθε “συν-εργαζόμενος” που εντάχθηκε σε αυτόν. Υπενθυμίζεται πως το κράτος σε αυτές τις περιπτώσεις εργαζομένων, καταβάλλει το 60% της μείωσης (έως 50%), την οποία υπέστη, ο εργαζόμενος (επί των καθαρών αμοιβών του) και προφανώς, ποικίλει ανάλογα με το ύψος του ονομαστικού μισθού το οποίο προβλέπει η σύμβαση κάθε εργαζομένου. Για παράδειγμα, έστω εργαζόμενος με ονομαστικές καθαρές αμοιβές 1000 ευρώ είναι ενταγμένος στη ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ την 1η Ιουλίου του 2020 έως και την 31η Δεκεμβρίου του 2020. Προηγούμενα, υπέστη μείωση 50% στις αμοιβές του. Το κράτος καταβάλλει στον εργαζόμενο αυτό ενίσχυση 300 ευρώ/μήνα (60% των 500 ευρώ). Το επίδομα το οποίο θα προκύψει για αυτόν θα ανέλθει στα 226 ευρώ για το διάστημα μεταξύ Ιουλίου – Δεκεμβρίου. Από εκεί και πέρα ο εργοδότης του θα πρέπει να καταβάλλει Δώρο Χριστουγέννων το οποίο αναλογεί στους μήνες για τους οποίους δεν ενταχθεί στη ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ ο εργαζόμενος (Μάιος-Ιούνιος 2020), αλλά και στο συμβατικό μισθό που κατέβαλλε στον εργαζόμενο κατά το διάστημα της ένταξης στη ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ (Ιούλιο-Δεκέμβριο του 2020), δηλαδή το ποσό 625 ευρώ. Έτσι το συνολικό ποσό το οποίο θα λάβει ο «συν-εργαζόμενος» του σχετικού παραδείγματος για τα Χριστούγεννα θα ανέλθει στα 851 ευρώ. Τις ασφαλιστικές εισφορές οι οποίες αναλογούν στο επίδομα, θα τις καταβάλλει το κράτος, υπολογισμένες επί του ονομαστικού μισθού του εργαζόμενου.

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις