ΠΑΣΥΜΗΤΕ: Πρόσκληση στην εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση | Τετάρτη 2 Δεκέμβρη

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας, συνεδρίασε στις 25 Νοεμβρίου 2020 και λαμβάνοντας υπ’ όψιν

  • το Καταστατικό και την ευθύνη του απέναντι στο σύνολο των μελών του ΠΑΣΥΜΗΤΕ.

  • την απόφαση 1882/01.10.2020 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία ορίστηκε προσωρινό ΔΣ, προκειμένου, εντός τριμήνου, να συγκαλέσει ΓΣ, για τη διενέργεια εκλογών και την ανάδειξη αιρετής Διοίκησης.

  • το ΦΕΚ αρ. 4829/2.11.2020 : Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον Covid-19.

  • την από 12 Οκτωβρίου απόφαση του ΔΣ για σύγκληση της εκλογοαπολογιστικής ΓΣ και των σχετικών αποφάσεων του ΔΣ και των Γ.Σ.

συζήτησε διεξοδικά την αναγκαιότητα της σύγκλησης της Εκλογοαπολογιστικής ΓΣ και εν συνεχεία τη διενέργεια εκλογών, τους τρόπους και τις δυνατότητες παρουσίας, παρακολούθησης και συμμετοχής των μελών, καθώς και τη διαδικασία των ψηφοφοριών με έντυπα ψηφοδέλτια και ηλεκτρονικό τρόπο, ταυτόχρονα με την πιστή τήρηση των κανόνων και τα μέτρων υγειονομικής ασφάλειας και προστασίας των συμμετεχόντων.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας, αποφάσισε και συγκαλεί την
ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
στις 2 Δεκεμβρίου 2020 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 13:00
στα Studio C και E της Ραδιοφωνίας
στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ
Λεωφ. Μεσογείων 432 Αγία Παρασκευή

Με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Γενική Ενημέρωση – Σ.Σ.Ε.

  2. Διοικητικός Απολογισμός

  3. Οικονομικός Απολογισμός – Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής

  4. Πρόγραμμα δράσης

  5. Οικονομικός Προϋπολογισμός

  6. Εκλογή Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών και Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, για τη διενέργεια των εκλογών

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Η προσέλευση και η συμμετοχή μας, σε αυτές τις κορυφαίες καταστατικές λειτουργίες του Συλλόγου, είναι αναγκαία και απαραίτητη.

Λόγω της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων στις μετακινήσεις, δεν είναι δυνατή η φυσική παρουσία των συναδέλφων εκτός Αττικής, γι’ αυτό είναι αναγκαία και επιβεβλημένη η χρήση ηλεκτρονικών και ψηφιακών μέσων, τα οποία έχουν εξασφαλιστεί, για τη συμμετοχή και την ψήφο όλων των μελών που εργάζονται στη Θεσσαλονίκη και σ’ ολόκληρη την Ελλάδα.

Για τη διευκόλυνση της συμμετοχής (φυσικής ή ηλεκτρονικής) στη Γ.Σ. τα μέλη μας έχουν δικαίωμα απουσίας 3 ωρών από την εργασία τους (εκτός από τα εντελώς απαραίτητα για τη λειτουργία της Υπηρεσίας).

Υπογραμμίζεται τέλος, ότι η Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους κανόνες και τα μέτρα υγειονομικής ασφάλειας και προστασίας από τον Covid – 19, όπως προβλέπονται από τις αρμόδιες αρχές. Για το σκοπό αυτό ο Σύλλογος εξασφάλισε τη χρήση των αναγκαίων χώρων, με όλα τεχνικά μέσα, για το σύνολο της διαδικασίας, έτσι ώστε να επιτραπεί η μεγαλύτερη δυνατή προσέλευση των μελών, σε συνδυασμό με την τήρηση όλων των απαιτούμενων μέτρων ασφάλειας.