Πρόταση των μελών του ΜΕΤΑ στο ΓΣ της ΑΔΕΔΥ για προκήρυξη απεργίας

Η κυβέρνηση είναι έτοιμη να καταθέσει νέο αντεργατικό – αντισυνδικαλιστικό νόμου, ο οποίος μετά από μια σειρά αντεργατικών νομοθετημάτων των προηγούμενων κυβερνήσεων, έρχεται κατ’ επιταγήν του ΣΕΒ και του κεφαλαίου να ισοπεδώσει όποια εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα είχαν μείνει όρθια! Έτσι, νομοθετείται η 10ωρη εργασία και οι απλήρωτες υπερωρίες, υπονομεύεται ακόμη περισσότερο η Κυριακάτικη αργία, καταργείται ουσιαστικά το δικαίωμα της απεργίας –ειδικά στο δημόσιο– με τον αναγκαστικό ορισμό 40% προσωπικού ασφαλείας και καταργείται, επίσης η Γενική Συνέλευση των συνδικαλιστικών οργανώσεων ως κυρίαρχο όργανο της βούλησης των εργαζομένων, αφού επιβάλλεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία.

Ενόψει της κατάθεσης αυτού του ακραία αντεργατικού – αντισυνδικαλιστικού νομοθετήματος, το ΜΕΤΑ θεωρεί ότι είναι αναγκαία η σύγκληση της Ε.Ε της ΑΔΕΔΥ, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η εξουσιοδότηση που είχε δώσει στην Ε.Ε το Γενικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 7ης Οκτωβρίου για προκήρυξη απεργίας σε περίπτωση που η κυβέρνηση φέρει αντισυνδικαλιστικό νομοσχέδιο προς ψήφιση. Κρίνουμε πρόσφορη ημερομηνία προκήρυξης της απεργίας την 26η Νοεμβρίου. Ωστόσο, για μας είναι πιο σημαντική η έγκαιρη προκήρυξη της απεργίας, προκειμένου να προετοιμαστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να έχει πιθανότητες αυξημένης συμμετοχής, παρά η ημερομηνία καθεαυτή.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑ ΣΤΟ Γ.Σ. ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ

Αμπελογιάννη Β.
Κρητικός Μ.
Σωτηρόπουλος Σ.
Χαρίσης Γ.