İstanbul escort bayan sivas escort samsun escort bayan sakarya escort Muğla escort Mersin escort Escort malatya Escort konya Kocaeli Escort Kayseri Escort izmir escort bayan hatay bayan escort antep Escort bayan eskişehir escort bayan erzurum escort bayan elazığ escort diyarbakır escort escort bayan Çanakkale Bursa Escort bayan Balıkesir escort aydın Escort Antalya Escort ankara bayan escort Adana Escort bayan

26.1 C
Athens
Παρασκευή, 24 Μαΐου, 2024

ΥΠΕΣ: Διευκρινίσεις για τη διενέργεια αμοιβαίας μετάταξης στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας

Πρόσφατα

Διευκρινίσεις για τη διενέργεια αμοιβαίας μετάταξης στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) και λοιπές διευκρινίσεις στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του ΕΣΚ: ΥΠΕΣ ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/647/16030/15-10-20

Α. Διαδικασία διενέργειας αμοιβαίας μετάταξης

Κατόπιν διαφόρων ερωτημάτων που υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας σχετικά με τη διαδικασία διενέργειας της αμοιβαίας μετάταξης, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του αρ. 10 του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ), ν. 4440/2016, όπως ισχύει, και της σχετικής αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/129/οικ.9359/6.3.2018 (Β’ 883) απόφασης, όπως ισχύει, διευκρινίζονται περαιτέρω τα εξής:

1.Πεδίο εφαρμογής: Δικαίωμα υποβολής αίτησης για αμοιβαία μετάταξη έχουν οι υπάλληλοι που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ΕΣΚ, όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 1 του αρ. 3 του ΕΣΚ και στο άρθρο 1 της αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 49Κ/129/οικ.9359/2018 (Β’ 883) απόφασης.

Βάσει των ως άνω διατάξεων, προκειμένου να δύναται να ολοκληρωθεί νομίμως η διαδικασία της αμοιβαίας μετάταξης θα πρέπει και οι δύο υπάλληλοι που θα μεταταχθούν αμοιβαία, αλλά και οι φορείς, στους οποίους ανήκουν οργανικά να υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ΕΣΚ.

2.Προϋποθέσεις: Για το παραδεκτό της αίτησης για αμοιβαία μετάταξη θα πρέπει κατ’ εφαρμογή των προαναφερόμενων διατάξεων του αρ. 10 του ν. 4440/2016 να έχει παρέλθει διετία από το διορισμό/πρόσληψη του υπαλλήλου. Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι προκειμένου να μην δημιουργούνται ζητήματα που δύνανται να έχουν ως συνέπεια την ακύρωση της διαδικασίας, η προϋπόθεση αυτή θα πρέπει να συντρέχει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για αμοιβαία μετάταξη, άλλως θα ελλοχεύει ο κίνδυνος έκδοσης απόφασης μετάταξης πριν από τη συμπλήρωση της διετίας από το διορισμό/πρόσληψη του υπαλλήλου, οπότε και δεν θα πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Εξαίρεση στην ανωτέρω προϋπόθεση της διετίας από το διορισμό ή την πρόσληψη του υπαλλήλου, προβλέπεται μόνο για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ α’ βαθμού που ανήκουν οργανικά σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι οι υπάλληλοι κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης, υπόδειγμα της οποίας έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της απογραφής ( http://apografi.gov.gr/kinitikotita/esk saf.html ), θα πρέπει να δηλώνουν τη συνδρομή των ως άνω προϋποθέσεων, οι οποίες θα πρέπει ακολούθως να βεβαιώνονται και στο σχετικό πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών (ΠΥΜ) που θα πρέπει να προσκομίζεται με μέριμνα των ενδιαφερομένων μαζί με την αίτηση.

Δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν εφαρμόζονται για τη διαδικασία της αμοιβαίας μετάταξης οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του αρ. 4 του ν. 4440/2016 (65% ποσοστό κάλυψης του κλάδου του αιτούντος, μοναδικότητα στον κλάδο, νησιωτικές περιοχές κ.α), καθώς εν προκειμένω εφόσον η μετάταξη είναι αμοιβαία, οπότε και δεν δημιουργούνται κενές θέσεις στον φορέα προέλευσης, παρέλκει η συνδρομή των σχετικών προϋποθέσεων των προαναφερόμενων διατάξεων της παρ. 4 του αρ. 4 του ΕΣΚ.

Επίσης, η προϋπόθεση για την σχετική ανάρτηση του ψηφιακού οργανογράμματος του φορέα προέλευσης και υποδοχής των υπαλλήλων, λαμβάνεται υπόψη μόνο εφόσον ισχύει εκατέρωθεν και για τους δύο φορείς, άλλως δεν λαμβάνεται υπόψη.

Τέλος, προϋπόθεση για τη διενέργεια και ολοκλήρωση της αμοιβαίας μετάταξης είναι οι υπάλληλοι να ανήκουν στην ίδια κατηγορία/ εκπαιδευτική βαθμίδα και να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου/ειδικότητας, στην οποία μετατάσσονται. Εν προκειμένω διευκρινίζεται ότι βάσει των ανωτέρω διατάξεων κατ’ αρχάς οι υπάλληλοι που θα μεταταχθούν αμοιβαία θα πρέπει να υπηρετούν ήδη στην ίδια κατηγορία/εκπαιδευτική βαθμίδα και να έχουν και τα αντίστοιχα προσόντα του κλάδου/ειδικότητας, στην οποία μετατάσσονται. Για παράδειγμα, εφόσον ο αιτών την αμοιβαία μετάταξη υπάλληλος είναι κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, παραδεκτώς δύναται να υποβάλλει αίτηση για αμοιβαία μετάταξη υπάλληλος ίδιας κατηγορίας και ίδιου ή παρεμφερούς κλάδου. Δεν νοείται αμοιβαία μετάταξη υπάλληλου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με υπάλληλο ΠΕ Μηχανικών, έστω και εάν ο τελευταίος έχει τα προσόντα του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού.

Επιπλέον και δεδομένου ότι δεν επιτρέπεται πλέον η μεταφορά της θέσης στο πλαίσιο του ΕΣΚ, διευκρινίζεται ότι οι αμοιβαίως μετατασσόμενοι υπάλληλοι θα πρέπει να κατέχουν ίδιας φύσεως θέση και ίδια σχέση εργασίας – πχ οργανική θέση μονίμου υπαλλήλου και οι δύο ή προσωποπαγή θέση μόνιμου υπάλληλου και οι δύο ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και οι δύο- με μόνη εξαίρεση την περίπτωση που ο φορέας έχει αντίστοιχη κενή οργανική θέση ή δύναται προηγουμένως να ανακατανείμει τις θέσεις του κατά κατηγορία και σχέση εργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 20 του ν. 4622/2019, προκειμένου να είναι δυνατή η αμοιβαία μετάταξη πχ μονίμου υπαλλήλου που κατέχει οργανική θέση με ιδιωτικού δικαίου υπάλληλο που κατέχει προσωποπαγή θέση. Σε καμία περίπτωση με την αμοιβαία μετάταξη δεν δύναται να αλλάξει η εργασιακή σχέση που κατέχει ο υπάλληλος ή η φύση της θέσης του -οργανική ή προσωποπαγής- με μόνη εξαίρεση την προαναφερόμενη περίπτωση κατά την οποία υπάλληλος που κατέχει προσωποπαγή θέση δύναται, εφόσον υφίσταται, να καταλάβει κενή οργανική θέση αντίστοιχης εργασιακής σχέσης με αυτήν που κατείχε.

3.Διαδικασία: Κατ’εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 10 του ν. 4440/2016, όπως ισχύει και της σχετικής κατ’εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσας αποφάσεως [ΔΙΔΑΔ/Φ. 49Κ/129/οικ.9359/2018 (Β’ 883)], η διαδικασία για την ολοκλήρωση της αμοιβαίας μετάταξης περιγράφεται ως εξής:

3.1.Υποβολή αίτησης για αμοιβαία μετάταξη από τον ενδιαφερόμενο συνοδευόμενη από ΠΥΜ, στο οποίο θα βεβαιώνονται για τον υπάλληλο οι απαιτούμενες προϋποθέσεις καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τα Μέλη της Κεντρικής

Επιτροπής Κινητικότητας (ΚΕΚ) προκειμένου να δημοσιοποιήσουν το αίτημα, ιδίως αν υφίσταται κώλυμα ή δέσμευση από τις ίδιες τις προαναφερόμενες διατάξεις ή από άλλη διάταξη, πχ. δέσμευση υποχρεωτικής παραμονής. Στο σημείο αυτό και σε ό,τι αφορά την δέσμευση υποχρεωτικής παραμονής, αποσαφηνίζεται ότι δεν επιτρέπεται αμοιβαία μετάταξη υπαλλήλου που έχει δέσμευση υποχρεωτικής παραμονής, καθώς δεν νοείται με μόνο το γεγονός της αμοιβαίας μετάταξης να απαλλάσσεται ο αιτών την αμοιβαία μετάταξη της δέσμευσης αυτής ούτε βέβαια δημιουργείται η υποχρέωση και η δέσμευση αυτή για αυτόν που μετατάσσεται τελικώς αμοιβαίως με τον αιτούντα, ελλείψει σχετικής προς τούτο πρόβλεψης. Μόνη εξαίρεση για την αμοιβαία μετάταξη εισάγεται με τις διατάξεις της παρ.2β του αρ. 4 του ν. 4440/2016, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες: «Προϋποθέσεις συμμετοχής: 1. … 2. …β) Η συμπλήρωση διετίας: αα) από προηγούμενη μετάταξη για τη διενέργεια νέας μετάταξης ή απόσπασης και ββ) από προηγούμενη απόσπαση για τη διενέργεια νέας απόσπασης. Από την υποχρέωση συμπλήρωσης διετίας από προηγούμενη μετάταξη ή απόσπαση εξαιρούνται όσοι αποσπώνται ή μετατάσσονται σε υπηρεσία απομακρυσμένης – παραμεθόριας περιοχής και ορεινού – νησιωτικού Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, σύμφωνα με το άρθρο 8, καθώς και όσοι μετατάσσονται αμοιβαία και όσοι αποσπώνται για συνυπηρέτηση ή αποσπώνται για λόγους υγείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του παρόντος».

Στη σχετική αίτηση του υπαλλήλου θα πρέπει να προσδιορίζονται και οι φορείς, στους οποίους επιθυμεί να μεταταχθεί.

Διευκρινίζεται ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας σε χρόνο που δεν συναρτάται με τους Κύκλους Κινητικότητας.

3.2.Η ΚΕΚ εξετάζει σε εύλογο χρόνο τα υποβληθέντα αιτήματα. Όσα αιτήματα πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα της Απογραφής, http://apografi.gov.gr/kinitikotita/esk mtransfers.html , με ανάρτηση σχετικού πίνακα, στον οποίο αναφέρεται επίσης η ημερομηνία ανάρτησής τους και κατ’ επέκταση και χρονική διάρκεια ισχύος του, τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα και οι φορείς υποδοχής. Εν προκειμένω διευκρινίζεται ότι βάσει απόφασης της ΚΕΚ, η ισχύς του πίνακα αυτού είναι για ένα (1) μήνα από την ημερομηνία ανάρτησής του, οπότε και δημοσιοποιούνται τα σχετικά αιτήματα. Επιπλέον, για λόγους διαφάνειας παραμένουν αναρτημένοι οι σχετικοί πίνακες, αλλά η ισχύς αυτών προκειμένω να υποβληθούν εμπροθέσμως αιτήσεις προσδιορίζεται από την ημερομηνία ανάρτησής του.

3.3.Κατά τη διάρκεια ισχύος του αναρτηθέντος πίνακα, οι υπάλληλοι που ενδιαφέρονται να μεταταχθούν αμοιβαία, υποβάλλουν εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από την ανάρτηση του σχετικού πίνακα αίτηση στον φορέα προέλευσης του αιτούντος την αμοιβαία μετάταξη υπαλλήλου. Αιτήσεις που υποβάλλονται μετά το πέρας της ως άνω προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες δεδομένου ότι βάσει των διατάξεων της παρ. 1 του αρ. 10 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999), «1. Οι προθεσμίες για την υποβολή αίτησης, αναφοράς, δήλωσης ή άλλου εγγράφου του ενδιαφερομένου, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη ενέργειά του είναι αποκλειστικές, εκτός αν χαρακτηρίζονται ενδεικτικές από τις διατάξεις που τις προβλέπουν».

Διευκρινίζεται ότι οι σχετικές διατάξεις προβλέπουν την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης, αλλά δεδομένου ότι δεν υποστηρίζεται επί του παρόντος η εφαρμογή αυτή, η υποβολή των αιτήσεων γίνεται παραδεκτώς με κάθε πρόσφορο τρόπο (ταχυδρομικώς, μέσω σάρωσης των σχετικών εγγράφων και με αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω τηλεομοιοτυπίας).

3.4.Το τριμελές όργανο του φορέα προέλευσης του αιτούντος την αμοιβαία μετάταξη, μετά το πέρας της προθεσμίας του ενός μηνός από την ανάρτηση του σχετικού πίνακα στον οποίο έχει δημοσιοποιηθεί το σχετικό αίτημα, συνεδριάζει συνεκτιμώντας όλες τις υποβληθείσες αιτήσεις. Ακόμα και στην περίπτωση που έχει υποβληθεί μόνο μία αίτηση για αμοιβαία μετάταξη, είναι υποχρεωτική η συνεδρίαση του τριμελούς οργάνου του φορέα προέλευσης του υπαλλήλου και η τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας.

Για τη γνωμοδότηση του αρμόδιου τριμελούς οργάνου λαμβάνονται υπόψη όλα εκείνα τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του αιτούντος υπαλλήλου που αποδεικνύουν την καταλληλότητα του, τα οποία οι αρμόδιες υπηρεσίες προσωπικού δύνανται να συγκεντρώνουν αμέσως μετά την υποβολή εκάστης αίτησης και να προβαίνουν σε κάθε προπαρασκευαστική ενέργεια, προκειμένου αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας του ενός μηνός, το αρμόδιο τριμελές όργανο να έχει στη διάθεσή του το σύνολο των απαιτούμενων στοιχείων, τα οποία πρέπει να λάβει υπόψη του προκειμένου να γνωμοδοτήσει. Σε κάθε περίπτωση λαμβάνεται υπόψη η συνάφεια των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων με την προκηρυσσόμενη για κάλυψη με αμοιβαία μετάταξη θέση, οι εκθέσεις αξιολόγησης, η εμπειρία του υπαλλήλου στην άσκηση αντίστοιχων καθηκόντων. Οι επικρατέστεροι υποψήφιοι, εφόσον είναι τρεις τουλάχιστον, καλούνται υποχρεωτικά σε συνέντευξη, άλλως δεν απαιτείται.

Οι αιτήσεις που εξετάζονται από το αρμόδιο τριμελές όργανο αρχικά στον φορέα προέλευσης και ακολούθως στον φορέα υποδοχής θα πρέπει να αφορούν αποκλειστικά τον οικείο πίνακα δημοσιοποίησης του αιτήματος προς διασφάλιση της διαφάνειας και της αντικειμενικότητας της διαδικασίας. Σε περίπτωση που ο ίδιος υπάλληλος έχει υποβάλλει στην ΚΕΚ εκ νέου αίτηση για αμοιβαία μετάταξη, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για την προηγούμενη αίτησή του, τότε τόσο η ΚΕΚ όσο και ο φορέας προέλευσης του υπαλλήλου θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του το γεγονός αυτό, για τη δημοσιοποίηση του νέου αιτήματος αλλά και για την τελική έκβαση της όλης διαδικασίας.

3.5.Η αμοιβαία μετάταξη ολοκληρώνεται με την έκδοση κοινής απόφασης των αρμόδιων προς διορισμό οργάνων του φορέα προέλευσης, ο οποίος εν προκειμένω είναι και ο επισπεύδων, και του φορέα υποδοχής, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην περίπτωση που και οι δύο υπάλληλοι που τελικά έχουν επιλεχθεί ως επικρατέστεροι για την ολοκλήρωση της αμοιβαίας μετάταξης έχουν υποβάλει αίτημα στην ΚΕΚ και αυτό έχει δημοσιοποιηθεί στον ίδιο πίνακα κατά την ίδια συνεδρίαση, οι δύο φορείς θα πρέπει, μετά το πέρας της προθεσμίας του ως άνω μήνα, να έρθουν σε συνεννόηση για το ποιος φορέας θα ξεκινήσει τις διαδικασίες ως επισπεύδων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν υποβληθεί περισσότερες αιτήσεις, οπότε και στην περίπτωση αυτή ο κάθε φορέας αυτοτελώς θα ενεργήσει ως επισπεύδων.

Β. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

1.Με τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4722/2020 (Α’ 122) προβλέπεται ότι το πάσης φύσεως προσωπικό όλων ανεξαιρέτως των νοσηλευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής, συμπεριλαμβανομένων των νοσηλευτικών ιδρυμάτων εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, καθώς και των στρατιωτικών νοσοκομείων, της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας, καθώς και των λοιπών εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας, εξαιρείται από τη διαδικασία συμμετοχής του στους κύκλους κινητικότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας του ν. 4440/2016 για όσο χρόνο διαρκεί η πανδημία του κορωνοϊού και για όσο χρόνο απαιτούνται τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης των επιδημιολογικών δεδομένων λόγω αυτού. Η ως άνω εξαίρεση αίρεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Υγείας.

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ρυθμίζονται θέματα εξαίρεσης από τις πάγιες διατάξεις κινητικότητας του προσωπικού που υπηρετεί στον ευαίσθητο τομέα της υγείας. Ειδικότερα, η εν λόγω εξαίρεση συνδέεται και αιτιολογείται λόγω των συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί συνεπεία της πανδημίας του κορωνοϊού.

2.Με τις διατάξεις του αρ. 35 του ν. 4735/2020 (Α’ 197) προβλέπονται επίσης τα εξής:

«1. Το πάσης φύσεως προσωπικό των Δήμων Μυτιλήνης, Δυτικής Λέσβου, Ανατολικής Σάμου, Δυτικής Σάμου, Βόρειας Κέρκυρας, Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Νότιας Κέρκυρας, Αργοστολίου, Ληξουρίου, Σάμης, Σερβίων και Βελβεντού εξαιρείται από τη διαδικασία συμμετοχής του στους κύκλους κινητικότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας του ν. 4440/2016 (Α’ 224) μέχρι την πλήρωση των προβλεπόμενων κενών οργανικών θέσεων των παγίων Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας, όλων ανεξαιρέτως των κλάδων εκάστου των ως άνω Δήμων, σε ποσοστό 90%.

2.Εξαιρείται επίσης το πάσης φύσεως προσωπικό που ανήκει οργανικά στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας από τις διαδικασίες συμμετοχής του στον κύκλο κινητικότητας έτους 2020 που θα διενεργηθεί με τις διατάξεις του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ν. 4440/2016)».

Γ. Γενικές οδηγίες- Διευκρινίσεις:

Από την μέχρι στιγμής εφαρμογή των διατάξεων του ΕΣΚ και βάσει διάφορων ερωτημάτων που υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας τόσο από μεμονωμένους υπαλλήλους όσο και από Υπηρεσίες, διευκρινίζονται περαιτέρω τα εξής:

1.Σε ό,τι αφορά τις αιτήσεις που υποβάλλονται για απόσπαση/μετάταξη για λόγους υγείας,

απόσπαση για λόγους συνυπηρέτησης ή για αμοιβαία μετάταξη στο πλαίσιο του ΕΣΚ, τα υποδείγματα των αιτήσεων για κάθε μία εκ των προαναφερομένων περιπτώσεων έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της απογραφής ( http://apografi.gov.gr/kinitikotita/esk saf.html ). Οι αιτήσεις αυτές συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δύνανται να αποστέλλονται ταχυδρομικώς στη Γραμματεία της ΚΕΚ (Βασ. Σοφίας 15, 106 74 ΑΘΗΝΑ) ή και ηλεκτρονικώς στο grammateia@ypes.gov.gr.

2.Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται με μέριμνα του αιτούντος από τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, καθώς σε καμία περίπτωση η Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας ως γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο, το οποίο δεν εκδίδει διοικητικές πράξεις, δεν υποχρεούται, αλλά και δεν επιτρέπεται να προβαίνει σε αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών (σχετικές οι διατάξεις του αρ. 3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας [ν. 2690/1999, όπως ισχύει], ΥΑ ΔΙΑΔΠ/Α/18532, ΦΕΚ Β 1309 2006 και ΥΑ ΔΙΑΔΠ/Α/17854, ΦΕΚ Β 1171/2007). Ως εκ τούτου γίνεται αντιληπτό ότι αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται από πλήρη δικαιολογητικά, θα απορρίπτονται.

3.Το ένστολο προσωπικό -αστυνομικοί, πυροσβέστες, δημοτικοί αστυνομικοί, στρατιωτικοί κλπ-, δεν υπάγεται στις διατάξεις του ΕΣΚ, δεδομένου ότι το προσωπικό αυτό δεν αναφέρεται ρητώς στις διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 3 του ΕΣΚ και σε καμία περίπτωση το

προσωπικό αυτό, που διέπεται από ειδικές διατάξεις, δεν εντάσσεται στους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους.

4.Δεν επιτρέπεται η μετάταξη σε κατηγορία κατώτερης αυτής που αντιστοιχεί στα τυπικά προσόντα του υποψηφίου τόσο στο πλαίσιο του ΕΣΚ όσο και γενικότερα στο πλαίσιο των κείμενων διατάξεων γενικών ή ειδικών. Για τη μετάταξη σε κατώτερη κατηγορία και δεδομένου ότι αυτό αποτελεί οιονεί υποβιβασμό, θα πρέπει να προβλέπεται ρητώς στις διατάξεις.

5.Η Υπηρεσία μας γίνεται συχνά αποδέκτης αιτήσεων θεραπείας των υπαλλήλων, οι οποίες υποβάλλονται στο πλαίσιο της απόρριψης των αιτήσεων που έχουν καταθέσει στο πλαίσιο του ΕΣΚ. Διευκρινίζεται εν προκειμένω ότι οι αιτήσεις αυτές υποβάλλονται αναρμοδίως στην Υπηρεσία μας, δεδομένου ότι αρμοδιότητα της ΚΕΚ είναι εν προκειμένω η έγκριση των θέσεων για μετάταξη ή απόσπαση που θα καλυφθούν μέσω του ΕΣΚ, ενώ οποιαδήποτε εκτελεστή διοικητική πράξη, για την ακύρωση της οποίας δύναται να υποβληθεί αίτηση θεραπείας σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 24 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999) εκδίδεται ακολούθως και αρμοδίως από την Υπηρεσία προέλευσης του υπαλλήλου ή από την Υπηρεσία, στην οποία επιθυμεί τελικά να μεταταγεί ο υπάλληλος, όπου και πρέπει να υποβάλλεται κατά περίπτωση και η αίτηση θεραπείας. Δεδομένου δε ότι η Υπηρεσία μας δεν έχει αρμοδιότητα να ελέγχει την νομιμότητα των ενεργειών της Διοίκησης, αλλά η αρμοδιότητά της περιορίζεται στην παροχή οδηγιών για ορθή και ενιαία εφαρμογή των διατάξεων, προκειμένου να τηρείται η αρχή της νομιμότητας, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι για την υποβολή αρμοδίως των αιτήσεών τους προκειμένου να διασφαλίζεται η προάσπιση των δικαιωμάτων τους, καθώς η αρμοδιότητα της Υπηρεσίας μας περιορίζεται στην διαβίβαση αρμοδίως των αιτήσεων αυτών. Επιπλέον, σημειώνεται ότι δεν προβλέπεται η υποβολή ειδικής διοικητικής ή ενδικοφανούς προσφυγής επί της διαδικασίας της κινητικότητας των υπαλλήλων στο πλαίσιο του ΕΣΚ.

6.Σχετικά με την πορεία της αίτησης κινητικότητας, που υποβάλλουν οι υποψήφιοι στο πλαίσιο των κύκλων κινητικότητας του ΕΣΚ, αρμόδιοι για να παρέχουν πληροφορίες επί της πορείας της αίτησης αυτής είναι αποκλειστικά οι φορείς προτίμησης των υπαλλήλων και σε καμία περίπτωση η Υπηρεσία μας, δεδομένου ότι δεν ασκείται εποπτεία επί της διαδικασίας. Σε κάθε περίπτωση σας γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο της επέκτασης της εφαρμογής της κινητικότητας, έχει προβλεφθεί και περιλαμβάνεται η δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας της αίτησης του ενδιαφερομένου.

7.Σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα των συνεδριάσεων της ΚΕΚ, κατά τις οποίες εξετάζονται αιτήσεις για απόσπαση ή μετάταξη για λόγους υγείας, αιτήσεις για απόσπαση για λόγους συνυπηρέτησης ή για αμοιβαία μετάταξη, υπενθυμίζεται ότι αυτά αναρτώνται εντός ευλόγου χρόνου μετά τη συνεδρίαση στην ιστοσελίδα της Απογραφής. (βλ. και σχετική αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/114/9708/8.5.2020, ΑΔΑ ΨΘΓΘ46ΜΤΛ6-ΘΘΦ εγκύκλιο).

8.Τέλος και σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα ανάκλησης της πράξης μετάταξης υπαλλήλων που διενεργείται στο πλαίσιο του ΕΣΚ, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Στις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 4 του αρ. 7 του ν. 4440/2016 (ΦΕΚ Α’ 224), όπως ισχύει, προβλέπεται ότι «… Πράξεις μετάταξης ή απόσπασης που εκδίδονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο ανακαλούνται μετά την έκδοσή τους μόνο για λόγους που αφορούν τη μη συνδρομή των προϋποθέσεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 4».

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 4 του ν. 4440/2016 αναφέρονται τα εξής:

«2. Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των υπαλλήλων στο ΕΣΚ είναι:

α) Η συμπλήρωση διετίας από το διορισμό ή, εφόσον ο διορισμός έγινε με μοριοδότηση λόγω εντοπιότητας, η συμπλήρωση του προβλεπόμενου χρόνου παραμονής. Αν η υποχρέωση παραμονής αφορά νομό, νησί ή παραμεθόριο περιοχή (άρθρο 17 παρ. 8 περίπτωση ιδ’ του N. 2190/1994) είναι δυνατή η συμμετοχή του υπαλλήλου σε διαδικασίες επιλογής για μετάταξη ή απόσπαση σε υπηρεσίες εντός των ορίων της περιοχής όπου υφίσταται η δέσμευση. Ειδικά στην περίπτωση της συνυπηρέτησης συζύγων, σύμφωνα με το άρθρο 11, επιτρέπεται η μετάταξη ή η απόσπαση σε υπηρεσία άλλης περιοχής του άρθρου 8, εφόσον ο υπάλληλος έχει συμπληρώσει το ήμισυ του υποχρεωτικού χρόνου παραμονής.

β) Η συμπλήρωση διετίας: αα) από προηγούμενη μετάταξη για τη διενέργεια νέας μετάταξης ή απόσπασης και ββ) από προηγούμενη απόσπαση για τη διενέργεια νέας απόσπασης. Από την υποχρέωση συμπλήρωσης διετίας από προηγούμενη μετάταξη ή απόσπαση εξαιρούνται όσοι αποσπώνται ή μετατάσσονται σε υπηρεσία απομακρυσμένης – παραμεθόριας περιοχής και ορεινού – νησιωτικού Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, σύμφωνα με το άρθρο 8, καθώς και όσοι μετατάσσονται αμοιβαία και όσοι αποσπώνται για συνυπηρέτηση ή αποσπώνται για λόγους υγείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρ. 7 του παρόντος.

3.Δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασίες επιλογής για προκηρυσσόμενες θέσεις μέσω του ΕΣΚ έχουν επίσης:

α) οι υπάλληλοι του οικείου φορέα, αποκλειστικά για μετάταξη σε ανώτερη κατηγορία εφόσον έχουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα ή άλλες αντίστοιχες διατάξεις περί μετάταξης σε ανώτερη κατηγορία, β) οι υπάλληλοι που έχουν διοριστεί ή μεταταχθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος σε υπηρεσίες απομακρυσμένων-παραμεθόριων περιοχών με δέσμευση δεκαετούς παραμονής και έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον επτά (7) έτη υποχρεωτικής παραμονής. Ειδικά οι υπάλληλοι της περίπτωσης β’ που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη υποχρεωτικής παραμονής έχουν δικαίωμα συμμετοχής για τις διαδικασίες επιλογής σε θέσεις εντός της απομακρυσμένης – παραμεθορίου περιοχής.»

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Κ.Δ.Δ.), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 45):

«1. Αρμόδιο για την ανάκληση ατομικής διοικητικής πράξης όργανο είναι εκείνο που την εξέδωσε ή που είναι αρμόδιο για την έκδοσή της.

2. Για την ανάκληση δεν είναι απαραίτητο να τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται για την έκδοση της πράξης, εκτός αν ανακαλείται πράξη νόμιμη ή πράξη παράνομη ύστερα από εκτίμηση πραγματικών περιστατικών».

Σε περίπτωση αίτησης του μεταταχθέντος υπαλλήλου για ανάκληση της απόφασης μετάταξης που νομίμως έχει εκδοθεί θα πρέπει να στοιχειοθετείται πλάνη περί τα πράγματα ή αποδεδειγμένα εξαιρετικοί επιγενόμενοι λόγοι που να δικαιολογούν την ανάκληση της μετάταξης (σχετική η Γνωμ. ΝΣΚ 109/2011), περί της συνδρομής των οποίων μόνο αρμόδιο είναι το όργανο που θα προβεί στην ενδεχόμενη ανάκλησή της.

Σύμφωνα με τις γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου, σε όσες περιπτώσεις, σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζουν την αρμοδιότητα του διοικητικού οργάνου και

τη διαδικασία των ενεργειών του, αναγκαίος όρος για να κινηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία και να διατυπωθεί η βούληση του διοικητικού οργάνου με την έκδοση της διοικητικής πράξεως, είναι η δήλωση βουλήσεως από τον ενδιαφερόμενο, που γίνεται με την υποβολή αιτήσεως ή αναφοράς προς το διοικητικό όργανο, η αίτηση ή αναφορά του ενδιαφερομένου και η εγκυρότητά της συνιστούν όρο για την έγκυρη έκδοση της πράξεως (ΣτΕ 272/1986, ΝΣΚ 580/2001). Στην περίπτωση αυτή, εκείνος, που υποβάλλει αίτηση, πρέπει να έχει συνείδηση των πραττομένων και να μη στερείται της χρήσεως του λογικού από πνευματική νόσο, η βούλησή του δε, που δηλώνεται με την αίτηση, πρέπει να είναι απαλλαγμένη ελαττωμάτων, που αποκλείουν την ελεύθερη διαμόρφωσή της (ΣτΕ 41/1996, 3554/1988, 1586/1986, 4300/1983 κ.ά. και Ερμηνεία Υπαλληλικού Κώδικα Α.Ι. Τάχος-Ι.Λ. Συμεωνίδης, Άρθρα 106-τρίτο, Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2007, σελ. 1537).

Επιπλέον, για να καταστεί δυνατή η ανάκληση θα πρέπει να συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις, δηλαδή η αίτηση ανάκλησης εκ μέρους του υπαλλήλου να υποβάλλεται μέσα σε εύλογο χρόνο από την έκδοση της σχετικής πράξης μετάταξης, η ανάκληση να μην θίγει δικαιώματα τρίτων και η θέση από την οποία μετατάχθηκε ο υπάλληλος να παραμένει κενή, καθώς στο άρθρο 3 παρ. 2 του ν. 4440/2016, όπως ισχύει, προβλέπεται ότι η μετακίνηση από μια δημόσια υπηρεσία σε άλλη διενεργείται σε κενή οργανική θέση.

Όλες οι παραπάνω διευκρινίσεις και οδηγίες παρέχονται προκειμένου, στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης, να παρέχεται έγκυρη ενημέρωση στους ενδιαφερομένους και συμμετέχοντες στο ΕΣΚ και για να διασφαλίζεται στο πλαίσιο της διαφάνειας και της αντικειμενικότητας η αποτελεσματική εφαρμογή του ΕΣΚ.

Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν, με κάθε πρόσφορο τρόπο, στους υπαλλήλους και σε όλους τους φορείς που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτούς.

Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ΟΤΑ β’ βαθμού που εποπτεύουν και στα νομικά πρόσωπα αυτών, προκειμένου να διευκολυνθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες κατά την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων.

Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, www.ypes.gov.gr, «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα-Ανθρώπινο Δυναμικό» καθώς επίσης και στον σύνδεσμο http://apografi.gov.gr/thesmiko plaisio all/egkyklioi.html.

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις