İstanbul escort bayan sivas escort samsun escort bayan sakarya escort Muğla escort Mersin escort Escort malatya Escort konya Kocaeli Escort Kayseri Escort izmir escort bayan hatay bayan escort antep Escort bayan eskişehir escort bayan erzurum escort bayan elazığ escort diyarbakır escort escort bayan Çanakkale Bursa Escort bayan Balıkesir escort aydın Escort Antalya Escort ankara bayan escort Adana Escort bayan

28.3 C
Athens
Τετάρτη, 22 Μαΐου, 2024

Προσφυγή στο ΣτΕ κατά της Υ.Α. που διπλασιάζει την ισχύ των αιολικών σταθμών που θα εγκαθίστανται χωρίς καμία περιβαλλοντική αδειοδότηση

Κάλεσμα σε συμμετοχή στην προσφυγή στο ΣτΕ κατά της απόφασης Χατζηδάκη που διπλασιάζει την ισχύ των αιολικών σταθμών χωρίς καμία περιβαλλοντική μελέτη

Πρόσφατα

Από τις 6 Αυγούστου του 2020 βρίσκεται σε ισχύ η νέα υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β’ 3291/06.08.2020) που επιτρέπει σε αιολικούς και φωτοβολταϊκούς σταθμούς με ονομαστική ισχύ μέχρι 10 MW να παίρνουν άδεια εγκατάστασης χωρίς την αναγκαία Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), αλλά μόνο με μία Πρότυπη Περιβαλλοντική Δέσμευση (ΠΠΔ), δηλαδή μία αίτηση αντίστοιχη της υπεύθυνης δήλωσης, η οποία υποκαθιστά τη διαδικασία γνωμοδοτήσεων και διαβούλευσης επάνω σε μία επιτόπια μελέτη (έως τώρα αυτό ίσχυε μέχρι 5 MW για τα αιολικά και 2 ΜW για τα φωτοβολταϊκά). Επιπλέον, είναι πολύ πιθανό οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αιολικής ενέργειας να επιδιώκουν την περαιτέρω αύξηση αυτού του ορίου, κάτι που θα σηματοδοτήσει και μελλοντικές αυξήσεις των MW ανά έργο χωρίς ΜΠΕ.

Από εδώ και στο εξής, ένας αιολικός σταθμός με 3 ανεμογεννήτριες ισχύος 3MW (ύψους σχεδόν 150 μ. η κάθε μία) δεν θα χρειάζεται καμία περιβαλλοντική μελέτη, κάτι που θα ενθαρρύνει την κατάτμηση των έργων. Για παράδειγμα, ένας μεγάλος αιολικός σταθμός, ο οποίος έχει τεράστιο περιβαλλοντικό αντίκτυπο αν κατασκευαστεί σε μια παρθένα φυσική περιοχή, θα μπορεί να χωριστεί σε μικρότερα υποέργα (κάτω των 10 MW) και έτσι δεν θα υπόκειται σε περιβαλλοντικούς περιορισμούς. Τα συνοδά έργα (διάνοιξη δρόμων πλάτους άνω των 10μ., καλωδιώσεις, βοηθητικές εγκαταστάσεις κ.α.) έχουν τις ίδιες καταστροφικές για το περιβάλλον επιπτώσεις, είτε αφορούν ένα έργο μικρής κλίμακας, είτε έναν μεγάλο αιολικό σταθμό. Η εγκατάσταση του πρώτου έργου θα διευκολύνει, μέσω των υποδομών που θα γίνονται, την εγκατάσταση ενός νέου έργου δίπλα του, απλά επεκτείνοντας τα συνοδά έργα του πρώτου. Γνωρίζουμε ότι ήδη ένας υπό αδειοδότηση αιολικός σταθμός στην Ελλάδα χρησιμοποίησε προς όφελος του τη ρύθμιση που είναι σε ισχύ, για να παρακάμψει την διαδικασία αδειοδότησης.

Σαν «Κίνηση για την προστασία των νησίδων του Αιγαίου» πήραμε την πρωτοβουλία για την προσφυγή στο Σ.τ.Ε. με στόχο την ακύρωση αυτής της υπουργικής απόφασης. Επιπλέον, η κατάθεση της προσφυγής μας δεν θα επιτρέπει την περαιτέρω αύξηση των MW μέχρι την έκδοση της απόφασης. Καλούμε όλα τα άτομα, τους συλλόγους και τις κινήσεις πολιτών να συμβάλλουν στην προσπάθεια μας αυτή, καθώς η απόφαση αφορά τη νησιωτική, αλλά και την ηπειρωτική Ελλάδα. Το κόστος της προσφυγής μέχρι την κατάθεσή της στις 30 Οκτώβρη είναι 4.350 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Αυτός είναι ο πρώτος κύκλος εξόδων που θα πρέπει να καλυφθούν άμεσα. Για τη διαφάνεια των οικονομικών στοιχείων θα υπάρχουν αποδείξεις από τον δικηγόρο μας, αλλά και όλες οι καταθέσεις καταγεγραμμένες με λεπτομέρεια. Κάθε συνδρομή από άτομα, συλλόγους και κινήσεις θα κάνει εφικτό και θα ενισχύσει τον στόχο μας. Όσο περισσότεροι συμμετέχουμε, τόσο μικρότερο θα είναι το οικονομικό βάρος για το κάθε άτομο ξεχωριστά.

Ευχαριστούμε θερμά όλες και όλους σας.

Κίνηση για την προστασία των νησίδων του Αιγαίου

Email: nisidesaigaiou@gmail.com


We call on associations, movements and individuals to support our call to appeal

The reason we are writing is a pressing issue that will impact the environment in Greece. Unbeknown to the majority of citizens, these very weeks we are facing a catastrophic prospect for the whole of civil society and environment. The new ministerial decree (OGG B’ 3291/06.08.2020) which has been effective since the 6th of August 2020, now permits the installation of wind and solar farms with a rated load up to 10MW (in the past this was up to 5MW for wind and 2MW for solar) without the requirement for an Environmental Impact Assessment (EIA). It is stipulated that a simple application in the form of a formal declaration (Standard Environmental Commitment (SEC)) will take the place of on-site assessment requiring approval. There is a concern that the wind industry lobby aims at raising this limit even higher, which means massive wind farms with no prior assessment of their environmental impact whatsoever! With these developments already in place, very soon we will witness the start of accompanying construction projects without having any time to act against them.

From now on, the installation of a wind farm with 3 turbines at 3MW each will not require an environmental assessment, a license under strict terms or a public consultation but only a simple formal declaration by the company that “it will not harm the environment”. In the future a wind farm with 15 wind turbines, which has a huge environmental impact could be ‘chopped-up’ into five separate applications and therefore not be required to adhere to any environmental regulation. Irrespective of the fact that the installation of even one single turbine requires the same destructive road clearance and accompanying construction works as that of more.

We have taken this opportunity, as an Initiative for the Protection of the Aegean Islets, to file an appeal to the Hellenic Council of State for the repealing of the ministerial decree. Also, our appeal will be blocking any eventual increase in MW until the case goes through court proceedings and a judgement is made. By the 30th of October, we need to make a payment of 4,350 Euros including VAT for court costs and legal fees. We will obviously retain all records of receipts for the transparency required by such a process.

Any assistance given by individuals, associations, movements and initiatives will help make it possible.

Our warmest thanks,

CITIZENS’ INITIATIVE FOR THE PROTECTION OF AEGEAN ISLETS

Email: nisidesaigaiou@gmail.com

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις