Υπ. Παιδείας: Οργάνωση και λειτουργία ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων. Εγκύκλιες οδηγίες

Η υφυπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη

Εγκύκλιες οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4713/2020 (Α’ 147) για την οργάνωση και λειτουργία των ιδιωτικών σχολικών μονάδων: 141039/Ν1/15-10-2020