İstanbul escort bayan sivas escort samsun escort bayan sakarya escort Muğla escort Mersin escort Escort malatya Escort konya Kocaeli Escort Kayseri Escort izmir escort bayan hatay bayan escort antep Escort bayan eskişehir escort bayan erzurum escort bayan elazığ escort diyarbakır escort escort bayan Çanakkale Bursa Escort bayan Balıkesir escort aydın Escort Antalya Escort ankara bayan escort Adana Escort bayan

26.1 C
Athens
Παρασκευή, 24 Μαΐου, 2024

ΦΕΚ 4536Β/2020: Επιστροφή αναδρομικών συνταξιούχων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και… ο εμπαιγμός καλά κρατεί

Κόβουν διπλά τα αναδρομικά των διπλοασφαλισμένων συνταξιούχων!! Αφού έκλεψαν τη διάρκεια των αναδρομικών, αφού εξαφάνισαν και τα δώρα από τα αναδρομικά, τώρα αφαιρούν και τα αναδρομικά της δεύτερης σύνταξης στους διπλοσυνταξιούχους!

Πρόσφατα

Φ.11321/37311/1610 (1) Επιστροφή ποσών μειώσεων συντάξεων δημοσίου τομέα | Φ. 11321/35005/1528 (2) Επιστροφή ποσών μειώσεων συντάξεων ιδιωτικού τομέα (ΦΕΚ 4536Β/14-10-2020)


Φ.11321/37311/1610 Επιστροφή ποσών μειώσεων συντάξεων δημοσίου τομέα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής

Επιστρέφονται αναδρομικά ποσά συντάξεων που αντιστοιχούν στις πραγματοποιηθείσες μειώσεις των κύριων συντάξεων για το χρονικό διάστημα από 11.06.2015 έως και 12.05.2016, οι οποίες θεσπίστηκαν με τις διατάξεις της υποπαρ. Β3 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222).

Άρθρο 2
Δικαιούχοι

1. Δικαιούχοι επιστροφής αναδρομικών ποσών είναι οι κατά το χρονικό διάστημα που ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας συνταξιούχοι του Δημοσίου και οι συνταξιούχοι υπάλληλοι των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ που διέπονται από το ίδιο με τους δημοσίους υπαλλήλους συνταξιοδοτικό καθεστώς, είτε οι συντάξεις του βαρύνουν το Δημόσιο, είτε τους οικείους φορείς, καθώς και οι συνταξιούχοι υπάλληλοι του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος και των ασφαλιστικών Ταμείων του προσωπικού Σιδηροδρομικών Δικτύων, που διέπονται από το καθεστώς του ν.δ. 3395/1955 (Α’ 276) και οι οποίοι εντάχθηκαν στον κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), καθώς και οι συνταξιούχοι της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016.

2. Σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου της παραγράφου 1, δικαιούχοι καθίστανται οι νόμιμοι κληρονόμοι κατά το ποσοστό του κληρονομικού τους δικαιώματος, με υποβολή αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών σε ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ.

3. Για τους δικαιούχους της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιείται απολογιστικός δειγματοληπτικός έλεγχος. Ο έλεγχος γίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων του e-ΕΦΚΑ. σύμφωνα με τους κανόνες δειγματοληψίας που ορίζονται από τη Διεύθυνση Νομοθεσίας και Συντονισμού Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημόσιου Τομέα, στις οποίες και αποστέλλονται τα αποτελέσματα.

4. Οι αιτούντες που επιλέγονται στο δείγμα ενημερώνονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους και υποχρεούνται εντός δεκαπέντε (15) ημερών να προσέλθουν στο αρμόδιο υποκατάστημα προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση μη έγκαιρης προσέλευσης από υπαιτιότητά τους, αναζητούνται τα καταβαλλόμενα ποσά ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Άρθρο 3

Ειδικότερες περιπτώσεις

1. Σε περίπτωση λήψης μίας κύριας και μίας επικουρικής σύνταξης, επιστρέφεται στο δικαιούχο μόνο το ποσό που αφορά στην περικοπή που έχει διενεργηθεί βάσει των ανωτέρω διατάξεων στην κύρια σύνταξη.

2. Σε περίπτωση λήψης δυο κύριων συντάξεων, μία εκ των οποίων από μη αναγραφόμενο στο άρθρο 2 της παρούσας φορέα, επιστρέφονται στον δικαιούχο τα ποσά που αφορούν στην μείωση που έχει διενεργηθεί βάσει των ανωτέρω διατάξεων στην κύρια σύνταξη που εμπίπτει στις διατάξεις της παρούσας.

Άρθρο 4
Φορέας καταβολής

1. Ο e-ΕΦΚΑ, στον οποίο περιήλθαν σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 4387/2016 οι εν γένει αρμοδιότητες που αφορούν στις συντάξεις του Δημοσίου διενεργεί επιστροφές στους συνταξιούχους που υπάγονται σε αυτόν, καθώς και στους συνταξιούχους της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016.

Άρθρο 5
Τρόπος και χρόνος καταβολής

1. Η καταβολή των επιστρεπτέων από τον e-ΕΦΚΑ ποσών γίνεται με εφάπαξ καταβολή μέχρι την 31η.12.2020.

2. Το μικτό ποσό που προκύπτει μετά τον υπολογισμό των επιστρεπτέων ποσών, υπόκειται σε κράτηση για υγειονομική περίθαλψη σε ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) για το διάστημα από 11.6.2015 έως 31.06.2015 και σε ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) από 01.07.2015 έως 12.5.2016.

3. Τα ανωτέρω ποσά καταβάλλονται άτοκα στους δικαιούχους.

4. Τα ανωτέρω ποσά είναι ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων. Δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, του Δήμους, τις Περιφέρειες, τα ασφαλιστικά Ταμεία ή τα Πιστωτικά Ιδρύματα.

5. Κατά την καταβολή των ποσών δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με το άρθρο 60 του ν. 4172/2013 (Α’ 167).

6. Κατά την καταβολή των ποσών δεν διενεργείται παρακράτηση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 43 Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167).

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2020


Φ. 11321/35005/1528 Επιστροφή ποσών μειώσεων συντάξεων ιδιωτικού τομέα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής

Επιστρέφονται αναδρομικά ποσά συντάξεων και προ-συνταξιοδοτικών παροχών που αντιστοιχούν στις πραγματοποιηθείσες μειώσεις των κύριων συντάξεων για το χρονικό διάστημα από 11.06.2015 έως και 12.05.2016, οι οποίες θεσπίστηκαν με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4051/2012 (Α’ 40) και τις διατάξεις της περ. 1 της υποπαρ. ΙΑ.5 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222), καθώς και με τις διατάξεις της υπ’ αρ. 476/28-02-2012 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Β’ 499).

Άρθρο 2
Δικαιούχοι

1. Δικαιούχοι επιστροφής αναδρομικών ποσών είναι κατά το χρονικό διάστημα που ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας:

(α.) Οι συνταξιούχοι όλων των φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών κύριας ασφάλισης που εντάχθηκαν στον κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), καθώς και οι συνταξιούχοι της Τράπεζας της Ελλάδος, εξαιρουμένων των συνταξιούχων του Δημοσίου, και των συνταξιούχων υπαλλήλων των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ που διέπονται από το ίδιο με τους δημοσίους υπαλλήλους συνταξιοδοτικό καθεστώς, είτε οι συντάξεις τους βάρυναν το Δημόσιο είτε βάρυναν τους οικείους φορείς, καθώς και των συνταξιούχων υπαλλήλων του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος και των Ασφαλιστικών Ταμείων του προσωπικού των Σιδηροδρομικών Δικτύων, που διέπονται από το καθεστώς του ν.δ. 3395/1955 (Α’ 276), για το χρονικό διάστημα του άρθρου 1 της παρούσας.

(β.) Οι συνταξιούχοι προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος του τέως Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλή-λων (ETAT) και του τέως Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ). Τα αναδρομικά ποσά που επιστρέφονται στους συνταξιούχους του προσυ-νταξιοδοτικού καθεστώτος, αντιστοιχούν στις μειώσεις που εφαρμόστηκαν στο 50% του συνολικού ποσού της προσυνταξιοδοτικής παροχής, το οποίο αντιστοιχεί σε κύρια σύνταξη, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4051/2012 (Α’ 40) και τις διατάξεις της περ. 1 της υποπαρ. ΙΑ.5 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222) για το χρονικό διάστημα του άρθρου 1 της παρούσας.

(γ.) Οι συνταξιούχοι του πρώην Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (NAT), αναφορικά με τις μειώσεις που επιβλήθηκαν στις κύριες συντάξεις τους με βάση την υπ’ αρ. 476/ 28-02-2012 (Β’ 499) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, για το χρονικό διάστημα του άρθρου 1 της παρούσας.

2. Σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου της παρ. 1, δικαιούχοι καθίστανται οι νόμιμοι κληρονόμοι κατά το ποσοστό του κληρονομικού τους δικαιώματος, με υποβολή αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών σε ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ.

3. Για τους δικαιούχους της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιείται απολογιστικός δειγματοληπτικός έλεγχος. Ο έλεγχος πραγματοποιείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων του e-ΕΦΚΑ σύμφωνα με τους κανόνες δειγματοληψίας που ορίζονται από τη Διεύθυνση Νομοθεσίας και Συντονισμού Συντάξεων της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων, στις οποίες και αποστέλλονται τα αποτελέσματα.

4. Οι αιτούντες που επιλέγονται στο δείγμα ενημερώνονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους και υποχρεούνται εντός δεκαπέντε (15) ημερών να προσέλθουν στο αρμόδιο υποκατάστημα προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση μη έγκαιρης προσέλευσης από υπαιτιότητά τους, αναζητούνται τα καταβαλλόμενα ποσά ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Άρθρο 3
Ειδικότερες περιπτώσεις

1. Σε περίπτωση λήψης μίας κύριας και μίας επικουρικής σύνταξης, επιστρέφεται στον δικαιούχο μόνο το ποσό που αφορά στην περικοπή που έχει διενεργηθεί βάσει των ανωτέρω διατάξεων στην κύρια σύνταξη.

2. Σε περίπτωση λήψης δυο κύριων συντάξεων, μία εκ των οποίων από μη αναγραφόμενο στο άρθρο 2 της παρούσας φορέα, επιστρέφονται στον δικαιούχο τα ποσά που αφορούν στη μείωση που έχει διενεργηθεί βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 στην κύρια σύνταξη που εμπίπτει στις διατάξεις της παρούσας.

Άρθρο 4
Φορέας καταβολής

1. Ο e-ΕΦΚΑ, ως οιονεί καθολικός διάδοχος των εντασσόμενων σε αυτόν πρώην φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών κατά τα άρθρα 53 επ. του ν. 4387/2016, διενεργεί επιστροφές στους συνταξιούχους που υπάγονται σε αυτόν.

2. Η Τράπεζα της Ελλάδος, ως φορέας ασφάλισης του προσωπικού της, επιστρέφει στους συνταξιούχους της τα ποσά συντάξεων που αντιστοιχούν σε μειώσεις κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4051/2012 (Α’ 40) και της περ. 1 της υποπαρ. ΙΑ.5. της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222) για το χρονικό διάστημα από 11.6.2015 έως και την 12.05.2016.

Άρθρο 5
Τρόπος και χρόνος καταβολής

1. Η καταβολή των επιστρεπτέων από τον e-ΕΦΚΑ ποσών γίνεται με εφάπαξ καταβολή μέχρι την 31.12.2020.

2. Το μικτό ποσό που προκύπτει μετά τον υπολογισμό των επιστρεπτέων ποσών, υπόκειται σε κράτηση για υγειονομική περίθαλψη σε ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) για το διάστημα από 11.6.2015 έως 31.06.2015 και σε ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) από 01.07.2015 έως 12.5.2016.

3. Τα ανωτέρω ποσά καταβάλλονται άτοκα στους δικαιούχους.

4. Τα ανωτέρω ποσά είναι ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων. Δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους Δήμους, τις Περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα Πιστωτικά Ιδρύματα.

5. Κατά την καταβολή των ποσών δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με το άρθρο 60 του ν. 4172/2013 (Α’ 167).

6. Κατά την καταβολή των ποσών δεν διενεργείται παρακράτηση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167).

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2020


Αναδρομικά συνταξιούχων: Η κοροϊδία συνεχίζεται

Αναδρομικά δυο ταχυτήτων από τις κύριες συντάξεις τους θα έχουν οι διπλοσυνταξιούχοι, που εισπράττουν μια κύρια σύνταξη από το Δημόσιο και μια από τον ιδιωτικό τομέα. Χιλιάδες επιστήμονες που εργάζονταν στο Δημόσιο αλλά ασφαλίζονταν παράλληλα και στα πρώην Ταμεία των κλάδων τους λόγω ιδιότητας, θα λάβουν τώρα αναδρομικά και από τις δύο συντάξεις ως εξής:

 1. Από την κύρια σύνταξη που εισπράττουν από το Δημόσιο θα τους επιστραφεί μόνο η μείωση του ν. 4093 του 2012 – μείωση της κύριας σύνταξης με κλίμακα 5%, 10%, 15%, 20% για αθροιστικά ποσά 1.000 ευρώ, 1.500, 2.000 και 3.000 στο άθροισμα κύριων  και επικουρικών αντίστοιχα.
 2. Από την κύρια σύνταξη που εισπράττουν από το πρώην ΕΤΑΑ θα τους επιστραφούν οι μειώσεις των νόμων 4051 και 4093 του 2012. Η περικοπή του 4051/2012 αφορά τη μείωση 12% στο τμήμα του αθροίσματος των κύριων συντάξεων που υπερέβαινε τα 1.300 ευρώ.

Συνεπώς οι διπλοσυνταξιούχοι χάνουν – όπως και όλοι οι υπόλοιποι συνταξιούχοι Δημοσίου – το ποσό της μείωσης του ν. 4051 του 2012 όπως αυτό είχε επιβληθεί ως περικοπή στην σύνταξη του Δημοσίου.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου 4051 του 2012, «στις περιπτώσεις καταβολής στο ίδιο πρόσωπο περισσοτέρων από μία κύριες συντάξεις από το Δημόσιο ή από Ασφαλιστικό Φορέα, λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των συντάξεων αυτών», για τον υπολογισμό της μείωσης 12% στο τμήμα που υπερέβαινε τα 1.300 ευρώ. Η μείωση επιβλήθηκε αναλογικά σε κάθε φορέα ή τομέα, στο ποσό που απέμενε μετά την επιβολή της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων. Συνεπώς ο διπλοσυνταξιούχος που είχε μείωση του νόμου 4051 του 2012 και στην σύνταξη Δημοσίου και στην σύνταξη του ιδιωτικού τομέα θα λάβει πίσω μόνο το ποσό που αντιστοιχεί στην σύνταξη του ιδιωτικού τομέα.

Για παράδειγμα :

Συνταξιούχος Μηχανικός που λαμβάνει σύνταξη από το Δημόσιο και από το ΤΣΜΕΔΕ από ίδιο δικαίωμα και είχε το 2012:

 • από το Δημόσιο βασική σύνταξη 1149,35€ , επίδομα εξομάλυνσης  38,00€, επίδομα συζύγου 35,00€ και μέρισμα ΜΤΠΥ 162,94€.
 • από το ΤΣΜΕΔΕ σύνταξη 815,11€ και επικουρική σύνταξη 221,42€.

Μείωση Ν.4051/2012

Σύνταξη Δημοσίου:

 • 1149,35€ (βασικό ποσό) + 38,00€ (Επίδομα εξομάλυνσης) = 1.187,35€
 • 1.187,35€ – 83,11€ (Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων – Ε.Α.Σ)  = 1.104,24€

Σύνταξη ΤΣΕΜΕΔΕ:

 • 815,11€  – 57,06€ (Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων – Ε.Α.Σ) = 758,05€

Άθροισμα κύριων συντάξεων για υπολογισμό μείωσης ν.4051/2012: 1.104,24€ + 758,05€ = 1.862,29€

Η μείωση 12% επιβάλλεται μόνο στο ποσό που υπερβαίνει τα 1.300€. Συνεπώς : 1.862,29€ – 1.300,00€ = 562,29€ * 12% = 67,47€ η συνολική μείωση που γίνεται αναλογικά

 • Στη σύνταξη Δημοσίου: 67,47€ * 1.104,24€ / 1.862,29€ = 40,01€
 • Στην σύνταξη ΤΣΜΕΔΕ  : 67,47€* 758,05€ / 1.862,29€ = 27,46€

Ο συγκεκριμένος συνταξιούχος θα λάβει τώρα πίσω τα 27,46€ για 11μήνες, δηλαδή 302€. Χάνει τα 40,01€ * 11 μήνες, δηλαδή 440€.

Η φόρμουλα αυτή ισχύει για:

 • Γιατρούς του ΕΣΥ, που ασφαλίζονταν σε Δημόσιο και ΤΣΑΥ
 • Μηχανικούς του Δημοσίου, που ασφαλίζονταν σε Δημόσιο και ΤΣΜΕΔΕ
 • Δικαστικούς υπαλλήλους και δικηγόρους του Δημοσίου, που ασφαλίζονταν σε Δημόσιο και Ταμείο Ασφάλισης Νομικών

Η τελική λύση για τους διπλοσυνταξιούχους κατέστη φανερή με την υπογραφή των δυο υπουργικών αποφάσεων, που αφορούν στα αναδρομικά Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα.

Και στις δυο υπουργικές αποφάσεις αναφέρεται καθαρά πως «σε περίπτωση λήψης δυο κύριων συντάξεων, μία εκ των οποίων από μη αναγραφόμενο στο άρθρο 2 της παρούσας φορέα, επιστρέφονται στον δικαιούχο τα ποσά που αφορούν στην μείωση που έχει διενεργηθεί βάσει των ανωτέρω διατάξεων στην κύρια σύνταξη που εμπίπτει στις διατάξεις της παρούσας». Συνεπώς, τα αναδρομικά που προκύπτουν από την κάθε σύνταξη, ακολουθούν την γενική φόρμουλα που εφαρμόζεται για Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα, ακόμη κι αν οι δυο συντάξεις αναφέρονται στο ίδιο άτομο, δηλαδή στον ίδιο συνταξιούχο.

Το μοντέλο των «μονών» επιστροφών που εφαρμόζεται για τους συνταξιούχους του Δημοσίου και όλους όσοι ελάμβαναν την σύνταξή τους από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ισχύει και για :

 • Συνταξιούχους υπαλλήλους των ΟΤΑ
 • Συνταξιούχους υπαλλήλους των ΝΠΔΔ που διέπονται από το ίδιο με τους δημοσίους υπαλλήλους συνταξιοδοτικό καθεστώς, είτε οι συντάξεις του βαρύνουν το Δημόσιο, είτε τους οικείους φορείς. Πρόκειται για συνταξιούχους υπαλλήλους ασφαλιστικών Ταμείων (π.χ. υπάλληλοι του ΙΚΑ, του ΟΑΕΕ κ.α.), Δημοσίων Οργανισμών (π.χ. ΕΟΦ κ.α.) και άλλων ΝΠΔΔ, κατά κύριο λόγο παλαιούς ασφαλισμένους για πρώτη φορά πριν το 1993, οι οποίοι είχαν το δικαίωμα να επιλέξουν να συνταξιοδοτηθούν είτε με τις διατάξεις του Δημοσίου είτε με το κοινό καθεστώς των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα. Όσοι επέλεξαν να συνταξιοδοτηθούν με τις διατάξεις του Δημοσίου χάνουν τώρα ένα τμήμα των αναδρομικών.
 • Συνταξιούχους υπαλλήλους του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος και των ασφαλιστικών Ταμείων του προσωπικού Σιδηροδρομικών Δικτύων.

Οι κληρονόμοι και οι ημερομηνίες

Σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου, δικαιούχοι καθίστανται οι νόμιμοι κληρονόμοι κατά το ποσοστό του κληρονομικού τους δικαιώματος, με υποβολή αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών σε ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ. Όπως είχε αποκαλύψει το ethnos.gr, αυτή ήταν και η επικρατέστερη λύση που είχε πέσει στο τραπέζι του υπουργείου Εργασίας, καθώς αναζητούνταν ο βέλτιστος τρόπος καταβολής των αναδρομικών στους κληρονόμους. Συνεπώς οι κληρονόμοι δικαιούνται αναδρομικά με τρεις προϋποθέσεις:

 1. Ο συνταξιούχος ήταν εν ζωή είτε ολόκληρο είτε μέρος από το 11μηνο Ιούνιος 2015 – Μάιος 2016
 2. Έχουν νόμιμο ποσοστό κληρονομικού δικαιώματος
 3. Υποβάλλουν αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα φτιάξει ο e-ΕΦΚΑ

Ο έλεγχος για τους κληρονόμους θα είναι απολογιστικός και δειγματοληπτικός. Όπως αναφέρουν οι Υπουργικές Αποφάσεις, ο «έλεγχος πραγματοποιείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων του e-ΕΦΚΑ. σύμφωνα με τους κανόνες δειγματοληψίας που ορίζονται από τη Διεύθυνση Νομοθεσίας και Συντονισμού Συντάξεων της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων, στις οποίες και αποστέλλονται τα αποτελέσματα. Οι αιτούντες που επιλέγονται στο δείγμα ενημερώνονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους και υποχρεούνται εντός 15 ημερών να προσέλθουν στο αρμόδιο υποκατάστημα προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση μη έγκαιρης προσέλευσης από υπαιτιότητά τους, αναζητούνται τα καταβαλλόμενα ποσά ως αχρεωστήτως καταβληθέντα».

Επιστροφές από τις αντισυνταγματικές περικοπές του 2012 στις κύριες συντάξεις θα λάβουν τώρα 350.000 συνταξιούχοι Δημοσίου και 750.000 συνταξιούχοι του ιδιωτικού τομέα.

Αναλυτικά:

 • Η πρώτη καταβολή αναδρομικών τοποθετείται την μεθεπόμενη Πέμπτη – Παρασκευή, στις 22 ή 23 Οκτωβρίου, μαζί με τις συντάξεις ΙΚΑ, Τραπεζών, ΟΤΕ, σε πρώην μισθωτούς με ΑΜΚΑ που λήγει σε μονό αριθμό (1,3,5,7,9).
 • Η δεύτερη καταβολή ακολουθεί την Δευτέρα 26 Οκτωβρίου σε πρώην μισθωτούς ΙΚΑ, Τραπεζών, ΟΤΕ με ΑΜΚΑ που λήγει σε ζυγό αριθμό (0,2,4,6,8,).
 • Την Τρίτη 27 Οκτωβρίου καταβάλλονται τα αναδρομικά σε πρώην ελεύθερους επαγγελματίες του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ μαζί με τις συντάξεις Νοεμβρίου.
 • Η εξόφληση των αναδρομικών του 11μήνου Ιούνιος 2015 – Μάιος 2016 ολοκληρώνεται την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, όταν θα καταβληθούν τα σχετικά ποσά σε συνταξιούχους Δημοσίου, σε ναυτικούς του πρ. ΝΑΤ, σε δημοσιογράφους του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ, τραπεζοϋπαλλήλους του πρ. ΕΤΑΤ και πρώην υπαλλήλους της ΔΕΗ.

Πηγή: ethnos.gr

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις