Σε διαβούλευση, ν/σ για ΚΔΑΠ, ΟΠΕΚΑ και επιδόματα, λειτουργία και προσωπικό ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ και ιδιώτες δικηγόρους, μηχανικούς

Σε δημόσια διαβούλευση, τέθηκε, την Πέμπτη 15 Οκτώβρη, το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, υπό τον τίτλο «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών, ασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων». Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την 29η Οκτωβρίου 2020 και ώρα 18.00.

ΕΔΩ το νομοσχέδιο, ΕΔΩ η αιτιολογική έκθεση, ΕΔΩ για τη δημόσια διαβούλευση. Σε επόμενες δημοσιεύσεις θα υπάρξει ανάλυση από το ErgasiaNET.


Πλοήγηση στη Διαβούλευση

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΩΤΟ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ

Ι Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία Άρθρο 1 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

Άρθρο 2 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία

Άρθρο 3 Καταργούμενες διατάξεις

ΤΜΗΜΑ ΙΙ Μέτρα για την υποστήριξη ευάλωτων ομάδων Άρθρο 4 «Άστεγοι» ως ωφελούμενη μονάδα του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Άρθρο 5 Αποζημίωση των συμβεβλημένων προνοιακών φορέων με τον ΕΟΠΥΥ

Άρθρο 6 Καταβολή νοσηλίου – τροφείου σε φορείς που επαναλειτουργούν Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας

Άρθρο 7 Μέτρα για την προώθηση των θεσμών της αναδοχής και της υιοθεσίας

Άρθρο 8 Λειτουργική διασύνδεση ΟΠΕΚΑ και Κέντρων Κοινότητας και Ιεράς Επιστασίας Αγίου Όρους

Άρθρο 9 Παράταση προθεσμιών για αποκατάσταση προσφύγων

Άρθρο 10 Τροποποίηση εξουσιοδοτικών διατάξεων για το επίδομα παιδιού, το επίδομα στέγασης και το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Άρθρο 11 Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης χορήγησης του επιδόματος γέννησης

Άρθρο 12 Ρύθμιση θεμάτων άσκησης κοινωνικής πολιτικής από τα έσοδα του Κρατικού Λαχείου Κοινωνικής Αντίληψης – Τροποποίηση εξουσιοδοτικής διάταξης

Άρθρο 13 Επιχορήγηση νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας – Τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου 5 ν. 2646/1998

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ

Άρθρο 14 Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων

Άρθρο 15 Προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος

Άρθρο 16 Εκκρεμείς αιτήσεις χορήγησης επιδόματος στεγαστικής συνδρομής

Άρθρο 17 Αφορολόγητο και ακατάσχετο του επιδόματος

Άρθρο 18 Αρμοδιότητα Ο.Π.Ε.Κ.Α. – Ενδικοφανής διαδικασία

Άρθρο 19 Εξουσιοδοτική διάταξη

Άρθρο 20 Κατάργηση υπουργικών αποφάσεων

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 21 Μείωση εισφορών εργοδότη-εργαζομένου

Άρθρο 22 Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών

Άρθρο 23 Ρύθμιση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών του πρώην Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών

Άρθρο 24 Οφειλές ασφαλιστικών εισφορών του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Άρθρο 25 Απλούστευση διαδικασιών χορήγησης ασφαλιστικής ενημερότητας – Πράξεις και συναλλαγές για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας

Άρθρο 26 Απλούστευση διαδικασιών χορήγησης ασφαλιστικής ενημερότητας – Προϋποθέσεις χορήγησης

Άρθρο 27 Παρακράτηση τιμήματος σε περίπτωση οφειλής στον e-ΕΦΚΑ και την ΑΑΔΕ

Άρθρο 28 Ψηφιακός μετασχηματισμός διαδικασίας απονομής σύνταξης ΑΤΛΑΣ και εφάπαξ παροχής

Άρθρο 29 Ψηφιακή διαδικασία για την πληρωμή των εξόδων κηδείας

Άρθρο 30 Αύξηση σύνταξης αμφοτεροπλευρώς ορφανών τέκνων

Άρθρο 31 Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης πολιτικών και στρατιωτικών υπαλλήλων πασχόντων από κυστική ίνωση ή μόνιμη ορθοκυστική διαταραχή

Άρθρο 32 Ειδική ρύθμιση για την εκκαθάριση και πληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κλάδου υγείας τ. ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ-ΤΑΠΕΤΕ/ ΤΑΥΤΕΚΩ που εντάχθηκε στον e-Ε.Φ.Κ.Α.

Άρθρο 33 Καταργούμενη διάταξη

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ e- Ε.Φ.Κ.Α.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ e-Ε.Φ.Κ.Α.

Άρθρο 34 Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου e- Ε.Φ.Κ.Α

Άρθρο 35 Προσδιορισμός και είσπραξη Μισθωμάτων e-Ε.Φ.Κ.Α.

Άρθρο 36 Κατάρτιση ισολογισμών e-ΕΦΚΑ

Άρθρο 37 Ετήσιος κατασταλτικός έλεγχος των φορέων κοινωνικής ασφάλισης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ e-ΕΦΚΑ

Άρθρο 38 Μετάταξη ή απόσπαση υπαλλήλων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)

Άρθρο 39 Λειτουργία Διοικητικών Επιτροπών

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Άρθρο 40 Ανάθεση αρμοδιοτήτων τεχνικής φύσεως για θέματα διαχείρισης και αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας

Άρθρο 41 Δημοσίευση Εκθέσεων ΗΛΙΟΣ – ΕΡΓΑΝΗ -ΚΕΑΟ

Άρθρο 42 Κατάργηση προκήρυξης πλήρωσης πενήντα μία (51) θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης

Άρθρο 43 Καταργούμενη διάταξη

Άρθρο 44 Κατάργηση του «Ενιαίου Κεφαλαίου Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών» (ΕΚΑΦ)

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Ο.Α.Ε.Δ.

Άρθρο 45 Εκκαθάριση της «Ολυμπιακό Χωριό ΑΕ» (ΟΧΑΕ ΑΕ)

Άρθρο 46 Ανάθεση σε ιδιώτες δικηγόρους και μηχανικούς εργασιών σχετικών με την κατοχύρωση εμπράγματων δικαιωμάτων του Ο.Α.Ε.Δ. στο Κτηματολόγιο

Άρθρο 47 Εξαιρετικές περιπτώσεις παραχώρησης αδιάθετων και κενών κατοικιών από τον ΟΑΕΔ

Άρθρο 48 Περιστασιακή εργασία εγγεγραμμένων μακροχρονίως ανέργων

Άρθρο 49 Ακατάσχετο επιδόματος εκπαίδευσης/επαγγελματικής κατάρτισης

Άρθρο 50 Προσθήκη κοινωνικού εταίρου και απόδοση πόρου από τον κλάδο ΛΑΕΚ του ΕΛΕΚΠ

Άρθρο 51 Έναρξη ισχύος